Newsroom

ARS Saturday School Students’ Cultural Performance to Commemorate the Armenian Genocide (in Armenian)

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Շեմին ՀՕՄի Շաբաթօրեայ Վարժարաններու Յուշահանդէս Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Հայեցի դաստիարակութեան առաքելութիւնը կը պանծար՝ Ապրիլ 12, 2014ի առաւօտեան, Քալիֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միութեան սրահէն ներս, ուր ՀՕՄի շաբաթօրեայ վարժարան յաճախող աշակերտներ իրենց ուսուցիչներով, պատասխանատուներով, ծնողներով եւ հարազատներով եկած էին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի շեմին, արուեստի ճամբով արտայայտելու հայավայել իրենց…...

Read more

ARS Setting in Motion its 30th Anniversary Events (in English & Armenian)

Glendale, Calif.- The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA is gearing up to celebrate its 30th Anniversary with weekend-long events to be held on May 2-4, 2014. Established as a separate entity in 1984, the ARS of Western USA continues to provide assistance to individuals and communities most in…...

Read more

Nevart Mooradian Honored for Her Efforts for Javakhk (in English & Armenian)

The Regional Executive of the Armenian Relief Society of Western USA (ARS) honored Nevart Mooradian, a long-time member of the ARS Javakhk Fund Committee, on March 22, 2014, at the Armenian Society of Los Angeles center in Glendale, Calif. Opening remarks were made by Haigoush Kohler, ARS Javakhk Fund Committee…...

Read more

ARS Oakland Erepouni Chapter’s 80th Anniversary Program (in English & Armenian)

On March 9, 1934, sixteen women started a chapter of what was then the Armenian Red Cross in the Oakland area. This past March 9, 2014, the Oakland “Erepouni” Chapter of the Armenian Relief Society (ARS) celebrated the 80th Anniversary of that momentous day at the Khadourian Armenian Center’s Saroyan…...

Read more

Lori Chapter’s Tea Party and Oath Ceremony (in Armenian)

Վեց Նորագիրներ Միացան ՀՕՄի «Լոռի» Մասնաճիւղին Երեք տարիներ առաջ, Հիւսիսային Սան Ֆերնանտօ հովիտին մէջ, շուրջ քսան անդամներով հիմը դրուեցաւ ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղին, որ շրջանի ծաղկող հայկական գաղութին առընթեր, աշխոյժ գործունէութիւն ցուցաբերելով՝ առաւել ուռճացաւ եւ բազմապատկեց իր շարքերը: Երիտասարդ հայուհիներու այս խումբը, միշտ հաւատարիմ մնալով Հայ Օգնութեան Միութեան առաքելութեան՝ լաւապէս կազմաւորուեցաւ…...

Read more

Young Armenian Women Inspired to Volunteer After ARS Focus Group

The Armenian Relief Society of Western USA’s Anahid Chapter held a focus group with young women on March 6, 2014, at Ferrahian High School in Encino, Calif. The purpose of the event was for chapter organizers to connect with a younger generation and learn their perspective about community work. A…...

Read more

ARS Armenia-Artsakh Fund benefits from ANC-PN (in English & Armenian)

The Armenian Relief Society of Western USA accepted a $1,250 donation in benefit of the ARS Armenia-Artsakh Fund from the Armenian National Committee-Professionals Network (ANC-PN) on February 19, 2014. Regional Executive Chairperson Lena Bozoyan accepted the donation on behalf of the ARS.  The ANC-PN delegation was led by Linda Adran.…...

Read more

ARS Social Services in Hollywood Gets $50,000 Grant From Councilmember Mitch O’Farrell (in English & Armenian)

Thanks to a generous grant from Los Angeles City Councilmember Mitch O’Farrell (13th District), the Armenian Relief Society of Western USA’s Social Services office in Hollywood will be able to continue its valued service to the community. The ARS-WUSA Regional Executive is pleased to announce that the Council member has…...

Read more

Hamaspure Chapter

Service Area: Salt Lake City, Utah Last Hamaspure Chapter Executive Garine Bekearian, Chairperson Ohannes Megerdichian, Vice Chairperson Sona Avedikian, Secretary Houry Megerdichian, Treasurer Yervant Aksay, Recording Secretary                   Chapter History The ARS Hamaspure Chapter was established in 1985 in Salt Lake City,…...

Read more

Third Annual ARS Winter Wonderland Coming to Glendale

Winter Wonderland comes back to Glendale next weekend, February 1 and 2, 2014, courtesy the Armenian Relief Society of Western USA (ARS). In its third year, the event brings snow to the grounds of the St. Mary’s Armenian Apostolic Church, delighting adults and children, many of whom have never seen…...

Read more