Blog

Արցախը Մեր Անմիջական Օգնութեան Կարիքը Ունի

Արցախի քաղաքական ահաւոր իրավիճակէն մեկնած, Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանը, կը միանայ ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան նախաձեռնած ի նպաստ Արցախահայութեան հանգանակային լայնածաւալ աշխատանքին։ Էլեքթրոնային ցանցով նուիրատուութիւններ կարելի է կատարել  https://www.classy.org/campaign/ars-crowdfunding/c80300 հասցէով, իսկ վճարագիրով նուիրատուութիւնները՝ Armenian Relief Society անունով եւ 517 W. Glenoaks Ave., Glendale, CA 91202 հասցէին։

Հայ Օգնութեան Միութիւնը արդէն իսկ 2 Ապրիլ 2016ին հրապարակեց իր յայտարարութիւնը, խստօրէն դատապարտելով Արցախի վրայ կատարուած զինուորական յարձակումները, որոնք բազմաթիւ արցախցիներու եւ զինուորականներու մահուան պատճառ հանդիսացան եւ նիւթական մեծ վնասներ պատճառեցին երկրին։ ԹէեւԱրցախը քաջաբար կը դիմադարձէ թշնամիին, սակայն աւելի քաներբեք մեր անմիջական օգնութեան կարիքը ունի։

ՀՕՄի Շրջանային վարչութիւնը կոչ կ՚ընէ իր մասնաճիւղերուն եւ շրջանի հայութեան արձագանգելու ՀՕՄի ազգանպաստ հանգանակային այս աշխատանքին, իբրեւ թիկունք՝ Արցախահայութեան եւ արցախի ամրապնդման։

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք դիմել ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան գրասենեակ, հեռաձայնելով (818) 500-1343 թիւին կամ [email protected] ենամակի հասցէով:

ՀՕՄԻ ԱՄՆԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Post a comment