Blog

Հայ Օգնութեան Միութեան Ընկերային Ծառայութիւնը Կը Հոգայ Համայնքի Կարիքները

755a09762452d6eb5c314d532540d319_xs1979էն ի վեր կը գործէ Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Ընկերային Ծառայութեան բաժինը, որուն Կեդրոնական գրասենեակը կը գտնուի Կլէնտէյլի մէջ։ Ան ունի երեք այլ գրասենեակներ Փասատինայի, Նորթ Հոլիվուտի եւ Հոլիվուտի մէջ, իսկ Պըրպէնքի բնակչութիւնը կ՚օգտուի Կեդրոնական գրասենեակէն։ Ամէնօրեայ դրութեամբ աշխատանքով լի այս գրասենեակները միշտ զբաղ են իսկ անոր նուիրեալ պաշտօնէութիւնը, առանց յոգնութեան իր լայնածաւալ ծառայութիւնը կը մատուցէ մեր համայնքին։

Այս գրասենեակները կը կատարեն զանազան ծառայութիւններ, տեղեկատուութենէն մինչեւ աշխատանքի տեղաւորման եւ տարեցներու ծառայութիւններ, զանազան հարցարաններու  ամբողջացում, տնային եւ փոխադրամիջոցներու օգնութիւն, անգլերէնը իբրեւ երկրորդ լեզու դասաւանդութիւն, քաղաքացիութեան հարցերու օժանդակութիւն, թարգմանութիւն/մեկնաբանութիւններ, խորհրդատուութիւններ, տօնական եւ այլ օրերուն ճաշ/նուէրներու բաշխում եւ այլն։ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան միջոցաւ տրամադրուող օժանդակութիւնները կը միտին բարելաւել անբաւարար եկամուտ ունեցող անհատներուն եւ ընտանիքներուն կեանքը։ 36 տարիներու փորձառութիւն ունեցող ՀՕՄի Ընկերային ծառայութեան այս  բաժանմունքը մեծ յարգանք կը վայելէ մեր համայնքէն ներս։

ՀՕՄի մարդասիրական առաքելութենէն մղուած ծառայութեան այս կեդրոնը, իր լաւագոյնը ի գործ կը դնէ բարելաւելու իր ծառայութենէն օգտուողներու կեանքի մակարդակը։ Կազմակերպութեան նպատակն է նուազագոյնի իջեցնել թիւը համայնքի այն անհատներուն եւ ընտանիքներուն, որոնք կը պայքարին իրենց կեանքին համար եւ զանազան մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւեն։ Մեր գրասենեակները կը փորձեն առիթներ ստեղծել բարելաւելու անոնց ներկայ պայմանները…

 • Գաղթականներուն եւ ապաստանեալներուն առիթ կը ստեղծէ համակերպելու իրենց նոր շրջապատին ու մշակոյթին,
 • Աշխատանք որոնողներուն օգտակար կը հանդիսանայ, բարելաւելու իրենց ընտանեկան պայմանները,
 • Զար կու տայ տուներու ապահովման կարելիութիւններուն,
 • Զանազան ծառայութիւններ կը մատուցէ տարեցներուն, հաշմանդամներուն եւ համայնքէն ներս հետզհետէ բազմացող անպաշտպան բնակչութեան. աղքատին, տնազուրկին, անպատսպարին ու անօթեւանին։

2015 տարեշրջանին, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը կարողացած է 43,000 ծառայութիւններ մատուցել Կլէնտէյլի, Փասատինայի, Հոլիվուտի եւ Նորթ Հոլիվուտի մէջ, իսկ Պըրպէնքի բնակիչները ընդունած է գլխաւոր գրասենեակէն ներս։

Լեզուական իր կարողութիւններուն, ինչպէս նաեւ մշակութային հարցերուն զգացական մօտեցում ցուցաբերելուն համար, Մեծն Լոս Անճելըսի բնակիչները, իրենց զանազան կարիքներուն եւ զօրակցութեան համար կ՚այցելեն ՀՕՄի այս գրասենեակները։

«Իբրեւ մասնակից ՀՕՄի Գաղթականական աշխատանքային ծրագրին, ես կարողացայ աշխատանքի փորձառութիւն շահիլ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մէջ։ Քանի մը կարճ ամիսներէ ետք, ես լիաժամ աշխատանք գտայ, որուն հետեւանքով ինքնաբաւ դարձայ եւ կարիքը չունիմ հանրային օգնութեան», գոհունակութեամբ հաստատեց մեր յաճախորդներէն Եւգինէ Խաչիկ Գրիգորին։

Պէտք է ընդգծել, թէ ակնարկուած ծառայութիւնները կարելի կը դառնան Լոս Անճելըս գաւառի, քաղաքապետարաններու եւ հիմնարկներու տրամադրած դրամաշնորհներուն, որոնց մօտէն կը հետեւին տրամադրող կողմերը, որպէսզի վստահ ըլլան անոնց ճշգրիդ գործադրութեան։ Իր տասնամեակներու ծառայութեան ընթացքին անսահման թիւով անհատներ աշխատանքով ապահովուած են, բարելաւած են աշխատանքի որոնման,  հայցերու եւ հարցազրոյցներու դիմումները, ամբողջացուցած են զանազան հանրային օգնութեան ծրագիրներու դիմումնագրեր (SSI, MediCal, welfare, food stamps),  գաղթականական հարցարաններ, ներառեալ ճամբորդական վաւերագրերը, Կրին Քարթ եւ այլն։ Կապ հաստատելով ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան հետ, անոնք զօրացուցած են անգլերէն լեզուն, կարեւոր օգնութիւն ստացած են քաղաքացի դառնալու իրենց նախապատրաստութեան, տարեցներու խնամակալութեան, շտապ օգնութեան, անձնական դիմումներուն մէջ եւ դեռ՝ աւելին։

Մինչ բնակիչներն ու կարիքները կը շարունակուին փոփոխութեան ենթարկուիլ համայնքներէ ներս, ՀՕՄի Ընկերային ծառայութիւնը կառչած կը մնայ իր նպատակին եւ իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ պատասխանատու կը զգայ բոլոր անոնց, որոնք օգնութեան կարիքը ունին։

Ստորեւ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան ներկայ գրասենեակներու հասցէները.-

Կլէնտէյլ – 517 W. Glenoaks Blvd., Glendale, CA 91202, (818) 241-7533

Փասադինա – 740 E. Washington Blvd., Pasadena, CA 91104, (626) 797-6208

Հոլիվուտ – 1205 N. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90029, (323) 669-0471

Սթիւտիօ Սիթի – 11719 Moorpark St., Studio City, CA 91604, (818) 487-3985

2015 Աշխատանքային տարեշրջանին, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակները հետեւեալ ծառայութիւնները մատուցած են

 • Անմիջական օգնութիւն տրամադրած է նոր բազմացող կամ արդէն իսկ տնազուրկ անհատներու եւ ընտանիքներու. ժամանակաւորյարմարութիւններ, ճաշ, փոխադրամիջոց, հանդերձանք, պատշաճ ուղղութիւններ եւ աւելին։ Գաղութիս անպաշտպաններուն նպաստողայս ծառայութիւնները իրագործուած են համայնքի անդամներուն եւ անհատ նուիրատուներու միջոցներով։ Յաւելեալ օժանդակութեանհամար հաճեցէք հեռաձայնել (818) 241-7533 թիւին։
 • Անգլերէնը իբրեւ երկրորդ լեզու դասաւանդութիւններ կատարուած են 80 տարեցներու համար, աշխատանքի տեղաւորում՝ 35 անհատներու եւ ընդհանուր ընկերային ծառայութիւն՝ աւելի քան 1000 անձերու, Կլէնտէյի քաղաքապետարանի հանրութեան մատուցուողդրամաշնորհին միջոցաւ։
 • Շուրջ 4000 գաղթականներ եւ ապաստանեալներ օգտուած են Լոս Անճելըս գաւառի գաղթականական աշխատանքի տեղաւորմանծրագրէն. տեղեկատուութիւն, տեղական աշխատանքի փորձառութիւն, արհեստի վարժութիւն եւ համայնքային ծառայութեանտեղաւորում։
 • Լոս Անճելըս գաւառի տարեց գաղթականներու դրամաշնորհին շնորհիւ, 400 մեծահասակ գաղթականներ եւ ապաստանեալներ ստացածեն քաղաքացիութեան եւ Անգլերէնը իբրեւ երկրորդ լեզուի դասընթացքներ, ինչպէս նաեւ տարեցներու ծառայութիւն։
 • Լոս Անճելըսի քաղաքապետարանի դրամաշնորհ/յատկացում ծրագիրներէն, Հոլիվուտի եւ Նորթ Հոլիվուտի 400 յաճախորդներ օգտուածեն. աւելի քան 100 յաճախորդներ՝ Պըրպէնքի համայնքային դրամաշնորհէն եւ աւելի քան 200  յաճախորդներ՝ Փասատինայի կեդրոնէն։
 • Լոս Անճելըս գաւառի շրջանի մեծահասակներու ծրագրէն օգտուած են 350 տարեցներ, իսկ համայնքային օգնութեան դրամաշնորհէն՝198։
 • Զանազան ընկերային ծառայութեանց առնչուող հազարաւոր հեռաձայններու պատասխանուած են, փոխանցելով տեղեկութիւններ, կարեւոր ուղղութիւններ եւ դիմումներ։
 • Դրամաշնորհ/յատկացում ծրագիրներուն եւ պահանջներուն առընթեր, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը հազարաւոր յաճախորդներուընդհանուր ընկերային ծառայութիւն կը մատուցէ, միաժամանակ, օգտակար կը հանդիսանայ անսահման այցելուներու, որոնքաշխարանք, տուն, խնամակալութիւն կը փնտռեն յայտարարութեան բաժնէն։
 • Գոհաբանութեան Օրուան առիթով հնդկահաւեր եւ/կամ ճաշ տրամադրուած է 140 կարօտեալ անհատներու եւ ընտանիքներու, որոնքնուիրուած են տէր եւ տիկ. Շահապ եւ Նատիա Շամսիի, Շամլեան Ազգային վարժարանի, Ծերակուտական Ճիւտի Չուի տարեկաննուիրատուութեան ծրագրի եւ Փասատինայի քաղաքապետ Թէրրի Թորնէքիի Operation Gobble Gobble ծրագրի կողմէ։
 • Հազարաւոր պահածոյ ուտելիք տրամադրուած է կարօտեալ անհատներու եւ ընտանիքներու, ՀՕՄի մասնաճիւղերու, Շամլեան եւ Ռոզ եւԱլեք Փիլիպոս Ազգային վարժարաններու կողմէ։
 • Տեղական համայնքային միութիւններու համագործակցութեամբ, ներառեալ Treasure Little Children’s Holiday Celebration եւ յատուկծրագիրներ հանրային դէմքերու կողմէ, իչպէս նաեւ օրինակ Փասատինայի քաղաքապետի Ս. Ծննդեան մանուկներու յատուկ ձեռնարկը։
 • Աւելի քան 500 խաղալիքներ պիտի բաժնուին Ընկերային Ծառայութեան յաճախորդներու կարօտեալ փոքրիկներուն, որուն համարյատուկ շնորհակալութիւն կը յայտնենք Սենաթոր Քէվըն Տը Լիոնի եւ Քաղաքապետական Խորհուրդի անդամ Միչ Օ՚Ֆարրըլիգրասենեակներուն, ՀՕՄի մասնաճիւղերուն եւ հայկական վարժարաններուն, ներառեալ Ֆերահեան, Շամլեան, Փիլիպոս եւ Հայ քոյրերուվարժարանին, ինչպէս նաեւ նուիրատուութիւններու համադրում՝ բազմաթիւ կարօտեալ ընտանիքներու։

Post a comment