Blog

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի Կազմակերպած Հրապարակային Ձեռնարկը՝ նուիրուած ՀՅԴի 125ամեակին

Այս տարի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան՝ ՀՅԴի 125ամեակն է։ Այն կազմակերպութեան, որուն ջանքերով, այլ ուղեկից կազմակերպութիւններուն առընթեր ծնունդ առաւ նաեւ Հայ Օգնութեան Միութիւնը՝ ՀՕՄը։ Պատմական գեղեցիկ այս առիթով, ՀՕՄի Շրջանային Վարչութիւնը, կազմակերպած է տօնախմբութեան յատուկ ձեռնարկ մը, որպէսզի իր երախտագիտութիւնը յայտնէ եւ իր բարձր գնահատանքը արձանագրէ ՀՅԴին։ Այն հսկայ կազմակերպութեան, որ անուրանալի կարեւոր դեր ունեցաւ եւ կը շարունակէ ունենալ հայկական մեր իրականութեան մէջ։

Ձեռնարկի կարգախօսն է, «Ժողովուրդիս Հետ, Ժողովուրդիս Համար, Դաշնակցութեան Կողքին»։

Ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 12 Դեկտեմբեր 2015, երեկոյեան ժամը 6-8, Կլէնտէյլի Adult Recreation Center, 201 E. Colorado St., Glendale։

Օրուան գլխաւոր բանախօսն է, ազգային հասարակական գործիչ դոկտ. Հայկ Օշական, որ յատուկ այս ձեռնարկին համար հրաւիրուած է եւ պիտի ներկայացնէ «Հայրենիքի Պաշտպան Հայ Կինը» խիստ շահեկան նիւթը։ Օրուան գեղարուեստական ծրագրին իրենց մասնակցութիւնը պիտի բերեն ՀՕՄի վարժարաններու աշակերտութիւնը։ Տեղի պիտի ունենայ հիւրասիրութիւն եւ մուտքը ազատ է։

Վարչութեանս ակնկալութիւնն է, որ ՀՕՄի անդամներն ու համակիրները, իրենց հարազատներով եւ շրջապատով խուռներամ ներկայ գտնուին կարեւոր այս ձեռնարկին, առ ի յարգանք ՀՅԴին, որ  ոչ միայն ծնունդ տուաւ ՀՕՄի մեծ ընտանիքին, այլ նաեւ հայապահպանման արթուն պահակն է եւ հայութեան արդար իրաւունքներու պաշտպանը կը հանդիսանայ։

Յարգանք այն բոլոր Ֆետայիներուն, որոնք ՀՅԴի գաղափարներով առաջնորդուած, իրենց կեանքը զոհեցին հայրենիքի ազատութեան եւ հայ ժողովուրդի Հայ Դատի հետապնդման համար։

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք դիմել ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան գրասենեակ, հեռաձայնելով (818) 500-1343 թիւին կամ [email protected] ե-նամակի հասցէով:

* * *

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը հիմնուած է 1984ին, իր կեդրոնատեղին ունենալով Քալիֆորնիոյ նահանգի Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ: Ան 26 մասնաճիւղերով մարդասիրական կազմակերպութիւն մըն է, չորս նահանգներու մէջ գործող աւելի քան 1,200 անդամներով: Շրջանի ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը, հոգեբանական կեդրոնը եւ կը հովանաւորէ զանազան պատանեկան-երիտասարդական ծրագիրներ, կրթանպաստներ եւ այլ նպաստներ: Մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք այցելել ՀՕՄի www.arswestusa.org կայքէջը կամ հեռաձայնեցէք (818) 500-1343 թիւին:

Post a comment