Blog

ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի Տարեկան Ձեռնարկը Մեծապէս Յուսադրեց Ներկաները

Կիրակի, 15 Մաիս 2016ին, Electra «Eternity» զբօսանաւուն վրայ, տեղի ունեցաւ ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբի կազմակերպած ի նպաստ ջաւախքահայութեան կազմակերպուած տարեկան հանգանակային ձեռնարկը: Հոն էին ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Ռիթա Հինդլեանն ու Մարալ Մաթոսեանը, ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Վահէ Պոզոյեանը, շրջանի պատկան մարմիններու եւ քոյր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ՀՕՄի նուիրատուներ, հովանաւորներ, ՀՕՄի Շրջանային եւ մասնաճիւղերու վարչութեանց ներկայացուցիչներ, անդամներ եւ բազմաթիւ հիւրեր:

Կազմակերպիչ յանձնախումբի անունով ձեռնարկի բացումը կատարեց, ներկաներուն բարի գալուստ մաղթեց եւ ձեռնարկի հանդիսավարութիւնը կատարեց Քրիսթին Յովնանեան, իսկ սեղանները օրհնեց Օրէնք Քաունթիի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ հովիւ Գարեգին Քհնյ. Պետիրեան։

Ընթրիքի ընթացքին ցուցադրուեցաւ Ջաւախքի մասին տպաւորիչ տեսաերիզ մը, ուր ներկայացուած էր Ջաւախքահայութեան սպառնացող մարտահրաւէրները, դիմագրաւած դժուարութիւնները, առաջնահերթ պահանջներն ու ՀՕՄի  Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբի կողմէ տարուած բեղուն գործունէութիւնը։

Յանձնախումբի անունով ելոյթ ունեցաւ ատենապետ Լենա Պոզոյեան, որ իր հերթին եւս անդրադառնալով Ջաւախքահայութեան դժուարութիւններուն եւ կարիքներուն մասին ընդգծեց ըսելով՝ «Բարձր տոկոսով անգործութիւնը, գիւղական շրջաններու առողջապահութեան միջոցներէն օգտուելու դժուարութիւնը, կառավարութեան յարատեւ եւ դիտաւորեալ անտեսումը, հայերէն լեզուի ուսուցման պակասը, հոգեւոր եւ կրօնական ազատութեան կաշկանդումը եւ ամէնէն վտանգաւոր թրքական գործօնը, ջաւախքահայութիւնը լուսանցքի եւ վտանգի մէջ ձգած են։ Այս դժուարին պայմանները բարւոքելու համար, ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը տարեկան մնայուն ծրագիրներ հաստատած է Երիտասարդական, կրթական, ընկերային օժանդակութեան եւ հայ մշակոյթի մարզերուն մէջ»։

Օրուան գլխաւոր բանախօսն էր Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ Ֆերահեան Ազգային Վարժարանի Տնօրէն Ժան Գոսագեանը, որ լայնօրէն անդրադառնալով Ջաւախքի պատմական կարեւորութեան, վեր առաւ ՀՕՄի Ջաւախքի հիմնադրամի յանձնախումբի տարած օգտակար գործունէութիւնը եւ ընդգծեց ըսելով, թէ «Ամէն տարի, ՀՕՄի Ջաւախք յանձնախումբը հանգանակութիւններ կը կատարէ ի նպաս Ջաւախքի երիտասարդական կեդրոններուն եւ երիտասարդութեան ուսումնական ծրագիրներուն, որոնց շուրջ գլխաւորաբար կը կազմակերպուին աշխատանքները։ Յստակ է, թէ մեր աջակցութեան շնորհիւ է, որ ջաւախքահայութիւնը հզօրացած է եւ ներկայիս յատկանշական գումարով մը օգտակար կը հանդիսանան Արցախի իրենց հայրենակիցներուն»։

Գոսագեան յատուկ շեշտաւորումով բացատրեց նաեւ Ջաւախքի կարեւորութիւնը Հայաստանի եւ բոլոր  կովկասահայութեան համար։

Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ գնահատագրերու յանձնում։ Յանձնախումբի անունով գնահատագրեր յանձնուեցան ՀՕՄի Աշխէն Փիլաւճեան մանկամսուրի տնօրէնուհի Վեհիկ Գաբրիէլեանին եւ օրուան դասախօս Ժան Գոսագեանին, ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբի աշխատանքներուն աջակցելուն եւ Ջաւախքահայութեան կեանքի բարելաւման համար թափած իրենց ճիգերուն համար։

Յանձնախումբը նաեւ յատուկ գնահատանք արձանագրեց ՀՕՄի Գրասենեակի ընդհանուր տնօրէնուհի Ժասիկ Ջառահեանին, որ միշտ թիկունք կը կանգնի Ջաւախք յանձնախումբի աշխատանքներուն եւ առ ի երախտագիտութիւն ծաղկեփունջ մը նուիրեց անոր։

Շրջանային վարչութեան պատգամը փոխանցեց ատենապետ Ռեպեքա Պէրպէրեան, որ ՀՕՄի առաքելութեան կարեւորութենէն մեկնած, ընդգծեց, թէ Հայ Օգնութեան Միութիւնը օգտակար պիտի հանդիսանայ բոլոր հայութեան, ուր որ ալ գտնուին։

Այնուհետեւ երեկոն հայկական, Ժողովրդային եւ միջազգային երգերով խանդավառեց ծանօթ երգիչ Գօգօ Հայիթեանը։

Post a comment