Blog

91st ARS Regional Convention Proceedings (in Armenian)

ՀՕՄի 91րդ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը Նոր Հորիզոններ Բացաւ Մեր Առջեւ

Հինգշաբթի, 14 Յուլիս 2011ին, Սանթա Մոնիքայի «Շերիթըն Տելֆինա» պանդոկի սրահէն ներս յատուկ հանդիսութեամբ իր բացումը կատարելէ ետք, ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի 91րդ Շրջանային պատգամաւորական ժողովը պաշտօնապէս իր աշխատանքներուն սկսաւ:

Շրջանի ՀՕՄի բարձրագոյն այս ժողովին, շրջանի 23 մասնաճիւղերէն մասնակցեցան 67 ընտրեալ պատգամաւորներ: Շրջանային վարչութեան հիւրերն էին ընկերուհիներ Յասմիկ Տէրտէրեան, Անոյշ Շամլեան, երէցկին Հայկանուշ Գալուստեան եւ Էմմա Կարապետեան:

ՀՕՄի Կեդր. վարչութեան լիազօր ներկայացուցիչն էր Միրիէլ Բարսեղեան: Ժողովին մասամբ ներկայ գտնուեցան նաեւ ՀՕՄի Կեդր. վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեան եւ ՀՅԴ Կեդր. կոմիտէի ներկայացուցիչ Քրիս Կիւլտճեան: Դիտողի կարգով՝ ժողովին հետեւեցան բազմաթիւ ՀՕՄուհիներ:

Կէսօրէ ետք ժամը 2ին, ժողովի բացումը կատարեց ընթացաւարտ Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի Արուսեակ Մելքոնեան, որ յաջողութիւն մաղթելով ժողովականներուն՝ ընդգծեց պատգամաւորական ժողովի կարեւորութիւնը եւ մաղթեց, որ ան հեզասահ ընթանայ եւ ի նպաստ ՀՕՄի վերելքին օգտակար որոշումներ առնէ: Ընկերուհին, առիթը պատեհ նկատելով՝ շնորհակալութիւն յայտնեց Շրջ. վարչութեան իր գործընկերուհիներուն, շրջանային յանձնախումբերուն, մասնաճիւղերու վարչութեանց եւ բոլոր անոնց, որոնք գործակցեցան ու օգտակար ներդրում բերին շրջանի ՀՕՄի վերելքին:

Այնուհետեւ եւ յաջորդական երեք օրերուն, Պատգամաւորական ժողովը իր ընթացքը շարունակեց ժողովին կողմէ վաւերացուած օրակարգով: Ատենապետներ ընտրուեցան Անի Քէշիշեան (հայերէնի) եւ Ճիւտի Ճինկիրեան (անգլերէնի), որոնք ձեռնհասօրէն վարեցին ժողովը, իսկ քարտուղարական դժուարին պարտականութեան համար քարտուղարներ ընտրուեցան Մայտա Շահինեան եւ Սոնա Պոսթանեան (հայերէնի), Սօսի Ճապրայեան եւ Արշօ Աղճայեան (անգլերէնի):

Ժողովին կողմէ ընտրուած Իրաւասութիւնները ճշդող յանձնախումբին կողմէ պատգամաւորներու լիազօրագրերու ստուգումէն եւ վաւերացումէն ետք, ժողովին օրինականութիւնը հաստատուեցաւ: Ընտրուեցաւ հինգ հոգինոց Ընտրողական յանձնախումբ մը: Ժողովի Օրէնսգէտի պատասխանատուութիւնը ստանձնեց ժողովին դիւանը, իսկ հսկիչի պատասխանատուութիւնը վստահուեցաւ հիւրընկալ մասնաճիւղին: Ժողովին կողմէ իբրեւ խորհրդակցական ձայն հրաւիրուեցան ընկերուհիներ Մաքօ Սեդրակեան եւ Սիլվա Փօլատեան: Թղթակից նշանակուեցաւ Մարօ Քէշիշեան:

Ընտրողական յանձնախումբի զեկոյցին հիման վրայ ժողովը ընտրեց երեք հոգինոց՝ Բանաձեւերու, Յարաբերական թուղթերու (Արխիւային) եւ Հաշուեքննիչ յանձնախումբերը:

Նկատի ունենալով, որ Շրջ. վարչութիւնը տարեկան իր տեղեկագիրը, Ընկերային Ծառայութեան եւ Հոգեբանական կեդրոնի տեղեկագիրներուն հետ միասին, նախապէս յղած էր պատգամաւորներուն, ժողովականներուն լուսաբանական հարցումներու առիթ տրուեցաւ: Այնուհետեւ ներկայացուեցաւ շրջանային վարչութեան տարեկան նիւթական տեղեկագիրը, որուն շուրջ նաեւ լուսաբանական հարցումներ կատարելէ ետք, Միրիէլ Բարսեղեան ընթերցեց Կեդր. վարչութեան եռամեայ ամփոփ տեղեկագիրը:

Լուսաբանական հարց ու պատասխաններէն ետք, ժողովականներուն առիթ ընծայուեցաւ ըստ էութեան՝ ընթացաւարտ շրջանային վարչութեան գործունէութեան քննարկումը կատարելու: Արտայայտուող ժողովականները որոշ մատնանշումներ կատարելով հանդերձ, բարձր գնահատեցին վարչութեան միամեայ գործունէութիւնը՝ յատկապէս ընդգծելով.

  • ՀՕՄի 100ամեակին նուիրուած գիտաժողովի կազմակերպումը.
  • ՀՕՄի 100ամեակի Հիմնադրամի յանձնախումբի հանգանակման արդիւնաւէտ ջանքերը.
  • ՀՕՄի քարոզչական աշխատանքներու ընդարձակումը եւ տեղական հաստատութիւններու հետ կնքուած գործակցութեան համաձայնագիրներու կնքումը:

Յարաբերական Թուղթերու եւ Հաշուեքննիչ յանձնախումբերու զեկոյցներու ընթերցումէն ետք, ժողովը «յոյժ գովելի» բանաձեւը արձանագրեց Շրջ. վարչութեան միամեայ գործունէութեան արժեւորման գծով:

Այնուհետեւ ներկայացուեցան Շրջ. վարչութեան յառաջիկայ երկամեայ գործունէութեան գծով առաջարկները: Լայն քննարկումներէ ետք, ժողովը որդեգրեց բազմաթիւ բանաձեւեր, որոնք գլխաւորաբար կը միտէին հզօրացնել շրջանի ՀՕՄի կազմակերպական կեանքը, աշխուժացնել մասնաճիւղերն ու գաղութային աշխատանքները, զարկ տալ ՀՕՄի հոգածութեան յանձնուած վարժարաններուն, ամրապնդել Հայաստան-Սփիւռք կապը՝ շարունակելով ընդարձակել հայրենանուէր գործունէութիւնը Հայաստանի, Արցախի եւ æաւախքի մէջ:

Այնուհետեւ, յառաջիկայ շրջանային վարչութեան երկամեայ գործունէութեան նախահաշիւի վաւերացումէն ետք, տեղի ունեցաւ Շրջ. վարչութեան ընտրութիւն. միաձայնութեամբ նոր անդամ ընտրուեցան ընկերուհիներ՝ Արմենուհի (Միմի) Թովմասեան, Լիզա Սանդիկեան, Ժարմէն Միրզախանեան, Ճիւտի Ճինկիրեան (Սան Ֆրանսիսքօ) եւ Անժէլ Օհաննէսեան (Ֆրեզնօ): Նախորդ տարեշրջանին ընտրուած չորս ընկերուհիներ մնացին կազմին մէջ՝ յառաջիկայ երկամեակին համար. անոնք են՝ ընկերուհիներ Նայիրի Տէրտէրեան, Քրիսթին Քէշիշեան, Սեդա Յակոբեան եւ Գարմէն Լիպարիտեան:

Ժողովի վերջին օրակարգով, չորս ընկերուհիներ պատգամաւոր ընտրուեցան՝ ներկայացնելու համար շրջանը 9-13 Հոկտեմբեր 2011ին, Յունաստանի մէջ գումարուող ՀՕՄի 70րդ Համահայկական պատգամաւորական ժողովին. անոնք են՝ Արուսեակ Մելքոնեան, Ռիթա Հինդլեան, Սօսի Փօլատեան եւ Սեդա Խոճայեան:

Եռօրեայ նստաշրջանը վերջ գտաւ Շաբաթ, 16 Յուլիս 2011ի երեկոյեան ժամը 7ին: Այնուհետեւ, ժողովականները հիւրընկալուեցան ազգային բարերար Աշխէն Փիլաւճեանի բնակարանը, որուն կ՛անդրադառնանք առանձին յօդուածով:

ՄԱՐՕ ՔԷՇԻՇԵԱՆ

Post a comment