Blog

An Update About the ARS Araz Chapter (in Armenian)

Տեղեկութիւններ ՀՕՄի «Արազ» Մասնաճիւղի Մասին 

ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղի տարեկան վերջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 12 Մայիս 2012ին, «Անոյշ» ճաշարանի սրահին մէջ: Սոյն ձեռնարկի նպատակն էր յիշատակել Մայրերի Օրը, եւ հանգամանքը պատշաճ համարելով՝ գնահատել իր մի երէց ընկերուհուն՝ Զարթիկ Խաչատրեանին:

Տիկին Խաչատրեանը ողջ կեանքը անցել է ուխտաւորի երկիւղածութեամբ, ՀՕՄի եւ մեր ազգային միութիւնների ճամբով: Նա ծառայել է ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղի մէջ՝ սկզբից, երբ 21 տարիներ առաջ հիմը դրուել է «Արազ» մասնաճիւղին: Նրա աշխատանքն ու սէրը ազգային կեանքի նկատմամբ եղել են հետեւողականութեամբ, եւ նրան խրախուսել են ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղի հետ: Յանուն իր նուիրուածութեան, Զարթիկ ստացաւ իր արգասաւոր գնահատականը: Արդարեւ, Սեդա Մարթիրը հրաւիրեց ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղի մի ուրիշ նուիրեալ ընկերուհի՝ Մարօ Չալեանին, որպէսզի իր ձեռքով յանձնի գնահատագիրը: Ապա, պատրաստուել էր մի կոկիկ գեղարուեստական ծրագիր, որին մաս կազմեցին Փառքուհի Խաչիկեանը, Թամար Սէրայտարեանը եւ Սիլվա Թորոսեանը:

ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղը իր աշխատանքների նոր տարեշրջանը սկսեց 12 Սեպետմբեր 2012ին, այս անգամ՝ Պըրպենքի նորաշէն Հայ կեդրոնին մէջ: Պէտք է յիշել, որ դա հրաշքի պէս մի երեւոյթ էր, երբ տարիներ «Նիկոլ Աղբարեան» կոմիտէութեան ընկերները, հերթական վարչութիւնները, ծրագրել էին ունենալ պատշաճ մի հաւաքատեղի, նրանց մաքառումներով եւ հետեւողականութեամբ, ինչու չէ նաեւ՝ ազգային բարերարների օժանդակութեամբ. ի վերջոյ մեր տարիների երազը իրականացաւ եւ իր աւարտին հասաւ շէնքի առաջին յարկը, ուր եւ իր մէջ տեղ տուեց պատանեկան, երիտասարդաց, ՀՄԸՄի «Սիփան» մասնաճիւղի եւ ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղին:

Ի՞նչ երջանկութիւն…

Երբ շուրջդ դիտում ես ժրաջան պատանիներ, երիտասարդներ, տարեց ընկերներ, ընկերուհիներ, որոնք երբեմն իրար չեն ճանաչում, սակայն հոգեւոր աշխարհի թաքուն հիւսուածքներով իրար թէ՛ ճանաչում են եւ թէ հասկանում…

Հոկտեմբեր 19ին ՀՕՄի «Արազ» մասնաճիւղը նոր կեդրոնին մէջ կատարեց այս տարեշրջանի իր առաջին ձեռնարկը, որը խորհրդանշում էր պարսկական ճաշատեսակներ, զորս «Արազ» մասնաճիւղի ընկերային յանձնախումբը եւ ընկերուհիները լաւագոյնս կատարեցին՝ պատրաստելով բացառիկ ճաշատեսակներ ու ճոխ սեղան:

Ձեռնարկին ներկայ էին ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի Լենա Պօզոյեան, Գարմէն Լիպարիտեան եւ մասնաճիւղի մօտ Շրջ. վարչութեան կապ Ժարմէն Միրզախանեան: Մասնաճիւղի ատենապետուհի Սեդա Մարթիր նախ ներկայացրեց Շրջանային վարչութեան հիւրերին, ապա հրաւիրեց Լենա Պօզոյեանին՝ իր սրտի խօսքը ասելու: Նա յայտնեց իր ուրախութիւնը, եւ առաջին անգամ լինելով նոր կեդրոնին մէջ՝ ուղղեց իր բարեմաղթանքները «Արազ» մասնաճիւղի ընկերուհիներին, եւ ներկաներին մաղթեց բարի վայելում:

Ապա, Սեդա Մարթիր ներկայացրեց ՀՕՄի վաստակաւոր ընկերուհի Մաքօ Մկրտիչեանին՝ ասելու իր սրտի խօսքը: Նա իր խօսքերի մէջ անդրադարձաւ «Թարգմանչաց տօն»ին՝ ասելով. «Թող որ ամէն մի հայ ընտանիքում հնչի ու խօսի հայոց լեզուն»: Ապա հրաւիրեց «Արազ» մասնաճիւղի երէց ընկերուհի Հայկուհի Եղիազարեանը, որպէսզի արտասանի: Հայկուհի Եղիազարեանը, շնորհիւ իր խանդավառ հեղինակութեան, նախ սրամտեց ու կատակեց՝ շնորհելով ներկաներին հրճուանքի պահեր, յետոյ արտասանեց «Հայրենիքիս» յայտնի բանաստեղծութիւնը, որը արժանացաւ ներկաների բուռն ծափահարութեան:

Թէեւ նախապէս գեղարուեստական յայտագիր ծրագրուած չէր, սակայն անպատրաստից նախ ելոյթ ունեցաւ Սիլվա Թորոսեանը՝ հնչեցնելով «Հերոսների Երգը», որ նոյնպէս ստեղծեց խանդավառութիւն ներկաների մէջ: Սիլվա Աբուլեանը արտասանեց Գէորգ Էմինի «Երգ Կռունկի մասին»ը, ապա արտասանութեան աւարտին Փառքուհի Խաչիկեանը նոյն բառերով երգեց ու հիացմունք պատճառեց ներկաներին: Երբ յայտարարուեց ազատ բեմ, ներկաներից Մարալ Քաբադայեանը արտասանեց Շիրազի «Ամենայն Սրտով» արտասանութիւնը, որը կրկին արժանացաւ բուռն ծափահարութիւնների:

Այսպիսով, այդ իրիկուն ներկաները մի քանի ժամ վայելեցին խոհական բարձր տրամադրութիւն:

ՍԵԴԱ ՄԱՐԹԻՐ Seta Martir

Post a comment