Blog

ARS Anahid and Lori Chapters Easter Celebration (Armenian)

Սուրբ Զատիկը Հ.Օ.Մ.-ի «Անահիտ» Եւ «Լոռի» Մասնաճիւղերու Շաբաթօրեայ Վարժարաններու

«Միութիւնը զօրութիւն է»: Հ.Օ.Մ.-ի հսկայ ընտանիքը իր բազմաթիւ մասնաճիւղերով, ամուր կապերով միաձուլուած՝ կը գործեն, օրհնաբեր բարիքները տեղացնելով համայն աշխարհի հայութեան վրայ:

Միասնականութեան եւ փոխադարձ սիրոյ սկզբունքով՝ Հ.Օ.Մ.-ի «Անահիտ» եւ «Լոռի» մասնաճիւղերու Շաբաթօրեայ վարժարաններու տնօրէնուհիները՝ Աշխէն Փափազեան, Մարալ Պետեւեան եւ ուսուցչուհիները, հաճելի գաղափարը ունեցեր էին այս տարուայ Սուրբ Զատկուայ տօնակատարութիւնը կազմակերպել, երկու դպրոցներու միացեալ աշակերտներով:

Ձեռնարկը կատարուեցաւ Մարտ 24, 2018-ի առաւօտեան, Ֆերահեան Ազգ. վարժարանի շրջափակին մէջ: Նախ` զոյգ վարժարաններու աշակերտները ուղղուեցան Սրբոց Նահատակաց Առաքելական եկեղեցի` Էնսինօ, ուր Արժ. Տէր Ռազմիկ Աւագ քահանայ, փոքրերուն հասկնալի եւ հաճելի լեզուով բացատրեց օրուան խորհուրդը, ապա աշակերտները ստացան սուրբ հաղորդութիւն քահանային ձեռամբ: Ապա յաջորդեց օրուան յատուկ տօնակատարութիւնը:

Երկու վարժարաններու տնօրէններու եւ ուսուցչուհիներու համագործակցութեամբ, պատրաստած էին Ս. Զատկուայ յատուկ թղթածրարներ, ուր տեղադրուած էին նկարազարդ էջեր հայերէն գրութիւններով: Աշակերտները պիտի զբաղէին այդ էջերէն քանի մը հատը ներկելով, իսկ մնացած էջերը պիտի տանէին տուն՝ արձակուրդին հայերէն տառերով զբաղելով, իրենց հայերէն պաշարը զարգացնելու միտումով: Հաճելի եւ օգտակար գաղափար:
Ձեռային աշխատանքին յաջորդեց երգեցողութեան պահը երեխաները երգեցին զատկուայ յատուկ, տօնական երգեր, խանդավառուելով եւ զուարթացներով մթնոլորտը:\

Յայտագիրը ճոխ էր: Անոնք դասարաններէն դուրս ելլելով հրճուանքով դիմաւորուեցան զատկուայ նապաստակներու կողմէ (easter bunny): Սկսաւ հաւկիթներ որոնելու պահը (egg hunt): Գոյնզգոյն ներկուած հաւկիթերը զետեղուած էին Ֆերահեան վարժարանի ընդարձակ դաշտին մէջ, աշակերտները կը վազվզէին աջ ու ձախ եւ կը հաւաքէին պահուած հաւկիթները:

Տեղի ունեցաւ Զատկուայ յատուկ հաւկթախաղ, որուն յաջորդեց նախաճաշի արարողութիւնը: Ճոխ սեղանը պատրաստուած էր կամաւոր, առատաձեռն ծնողներու կողմէ:

Յայտագրի վերջաւորութեան տեղի ունեցան հետաքրքրական եւ աշխոյժ խաղեր, որոնք զուարճացուցին թէ՛ փոքրերը եւ թէ՝ մեծերը: Յիշելու արժանի էին՝ հաւկիթները դգալի մէջ պահած՝ տարածութիւն մը երթալ-գալ, գնդակներու խաղ, հուլա- հուփ, հովանոցի խաղ, նաեւ զանազան այլ խաղեր, որոնք բոլորին տրամադրութիւնը բարձրացուցին եւ տօնական մթնոլորտ ստեղծեցին:

Երկու վարժարաններու միացումով կազմակերպուած սոյն ձեռնարկը մեծ յաջողութեամբ աւարտեցաւ: Երեխաները նուէր ստացան զատկուայ յատուկ տուրմեր, եւ ուրախ բաժնուեցան իրարմէ, իրենց արձակուրդը վայելելու: Իսկ կազմակերպիչ յանձնախումբը խոստացան նոյն ոգիով, շարունակել իրենց միասնական աշխատանքը, օգտակար հանդիսանալու հայ երեխաներուն, նաեւ Հ.Օ.Մ.-ի մեծ ընտանիքին:

Վարձքը կատար բոլորին:

Թղթակցութիւնը՝ «Անահիտ» Մասնաճիւղէն

Post a comment