Blog

ARS Anahid Chapter of San Fernando Valley Celebrates 50 Years of Service (in Armenian)

ՀՕՄի «Անահիտ» Մասնաճիւղը Մեծ Շուքով Նշեց Իր Հիմնադրութեան 50Ամեակը

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,Կիրակի, 5 Հոկտեմբեր 2008ին Woodland Hills Marriot պանդոկը ժամադրավայրը դարձած էր բազմահարիւր ՀՕՄուհիներու, ուր մեծ շուքով նշուեցաւ ՀՕՄի «Անահիտ» մասնաճիւղի 50ամեակը: Հոն էին ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Նովա Հինտոյեանը, Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Վիքի Մարաշլեանը եւ ընկհ. Սեդա Մարթիրը, Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկ. Արա Փափազեանը, Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան եւ Ազգային «Ֆերահեան» վարժարանի, ՀՕՄի մասնաճիւղերու եւ բազմաթիւ այլ քոյր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները:

Ձեռնարկի հանդիսավարութիւնը ձեռնհասօրէն կատարեց մասնաճիւղի ժրաջան անդամուհիներէն Արուս Մելքոնեան, որ բարի գալուստի բացման իր խօսքէն ետք, հրաւիրեց Լոռի Փարթամեանը, մեներգելու Ամերիկայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄի քայլերգները: Սեղանները օրհնեց եւ իր բարեմաղթանքները փոխանցեց Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ հովիւ Ռազմիկ քհնյ. Խաչատուրեանը:
Մասնաճիւղի վարչութեան անունով ելոյթ ունեցաւ ատենապետուհի Սիլվա Փօլատեան, որ շեշտելով մասնաճիւղի 50 տարիներու նուաճումները, վեր առաւ անդամուհիներու անսակարկ նուիրումն ու ՀՕՄին հանդէպ ունեցած հաւատքը, որոնք մասնաճիւղի գոյատեւման գլխաւոր առանցքը կը հանդիսանան:

ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան պատգամը փոխանցեց ատենապետուհի ընկհ. Վիքի Մարաշլեան, որ առաջին հերթին Շրջանային վարչութեան շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթանքները փոխանցելէ ետք, անդրադարձաւ մասնաճիւղի լայնածաւալ գործունէութեան եւ արձանագրած յաջողութիւններուն, յատկապէս ընդգծելով անոնց միութենականի պարտականութեան բարձր գիտակցութիւնը եւ ըսաւ. «Եթէ ՀՕՄը ամբողջ դար մը գոյատեւեց, այդ եղաւ «Անահիտ»ի նման, ժրաջան անդամուհիներ ունեցող մասնաճիւղերու շնորհիւ: «…մասնաճիւղը անցեալի եւ ներկայի վարչական իր կազմերով, բազմավաստակ անդամուհիներով եւ մանաւանդ իր հարիւրաւոր կամաւորներով, ծաղկեցաւ ու ծաղկեցուց իր շրջապատը: Իր բեղուն գործունէութեամբ յաջողութիւններ արձանագրեց, հարստացնելով մարդասիրական այս մեծ կազմակերպութեան 100ամեայ պատմութիւնը», ըսաւ ան:

Ապա, առ ի գնահատանք մասնաճիւղի 50ամեայ բեղուն գործունէութեան, Շրջանային վարչութեան անունով յուշատախտակ մը նուիրեց մասնաճիւղին:

Հ.Յ.Դ. «Ռոստոմ» կոմիտէի շնորհաւորանքները փոխանցեց ընկ. Արա Փափազեան: Ան բարձր գնահատեց ՀՕՄուհիներուն գաղափարական արժէքները, ազգային ոգին ու նուիրումը եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց անոնց՝ ՀՕՄի սրբազան առաքելութիւնը իրագործելու անզուգական աշխատանքին մէջ:

Այնուհետեւ, ներկաները հիացումով հետեւեցան մասնաճիւղի 50ամեայ գործունէութիւնն ու ազգանպաստ ծառայութիւնները արտացոլող տեսաերիզը: Իսկ ձեռնարկի վերջին բաժնով տեղի ունեցաւ մոմավառութեան տպաւորիչ արարողութիւնը: 52 ընկերուհիներ եւ հիւրեր, հերթաբար մօտենալով բեմ, վառեցին մասնաճիւղի 50ամեակը խորհրդանշող խնամքով պատրաստուած մոմերը, մէկական վկաները հանդիսանալով մասնաճիւղի վաստակին եւ անվերջ աշխատանքին:
***
Պատմական Ակնարկ «Անահիտ» Մասնաճիւղի 50Ամեայ Գործունէութեան

1958ին, հինգ ընկերուհիներով ծնունդ առաւ ՀՕՄի «Անահիտ» մասնաճիւղը: Ան բարեսիրական իր գործունէութեան առընթեր փորձեց հայ նոր սերունդին հայեցի դաստիարակութիւն տալ:

Այս հեռանկարով ալ մասնաճիւղը մեծապէս նպաստեց Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ եւ այնուհետեւ ամենօրեայ վարժարանի հիմնադրութեան դժուարին աշխատանքներուն:

1964ին, ան հիմնաքարը դրաւ շրջանի առաջին ամենօրեայ վարժարանին, պատմական փայլուն էջ մը բանալով հայկական մեր իրականութենէն ներս, որուն հետեւանքով օրուան Կեդրոնական վարչութիւնը $25,000 նուիրատուութեամբ քաջալերեց ուսումնական այս պատմական նախաձեռնութիւնը:

1973-76 տարեշրջաններուն, արդէն իսկ հզօրացած մասնաճիւղը, ի տես գաղութէն ներս բազմացող հայութեան, հիմը դրաւ Կլէնտէյլի Շաբաթօրեայ վարժարանին եւ այնուհետեւ «Սիփան» մասնաճիւղին:

Մասնաճիւղը, 1976-78 տարեշրջաններուն Միջին Արեւելքի եւ յատկապէս Լիբանանի եւ Պարսկաստանի քաղաքական տագնապներու հետեւանքով հեռաւոր այս ափերը հաստատուած հայութեան օգնութեան ձեռք երկարեց եւ ՀՕՄի առաքելութենէն մեկնած գաղթական ընտանիքներուն նիւթապէս եւ բարոյապէս օգտակար հանդիսացաւ:

1978ին, մասնաճիւղը մեծապէս նպաստեց համայնքի մանկապարտէզ-նախակրթարանի հիմնադրութեան եւ այնուհետեւ անոր յաջող ընթացքին, որուն իբրեւ գնահատանք մանկապարտէզը «Անահիտ» մասնաճիւղի անունը կրեց:

Պէտք է հպարտութեամբ ընդգծել, թէ իր հիմնադրութենէն ի վեր մասնաճիւղը օժանդակեց իր շրջապատի զարգացման եւ հզօրացման, իրականացնելով բազմազան ծրագիրներ: Այսպէս.

Սրբոց Նահատակաց Ֆերահեան Ազգ. վարժարանի կրթաթոշակ,
Պետական դպրոցներէն ներս հայ ուսանողներու նիւթական մրցանակներ,
Հայ երգը տարածող մասնաճիւղի «Անահիտ» երգչախումբը,
Հայ մշակոյթը օտարներուն ներկայացնելու ձեռնարկներ: Յատկանշական եղած է Լոս Անճելըս Գաւառի 200ամեակին առիթով քաղաքապետարանին մէջ մասնաճիւղի կազմակերպած ընդունելութիւնը, օրուան քաղաքապետ Թամ Պրատլիի մասնակցութեամբ:
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման ի նպաստ արիւնարշաւներ, հանգանակութիւններ եւ այլ նպաստաւոր աշխատանքներ,
Հայկական տօնածառը, իր աւանդական զարդերով օտարներուն ծանօթացնելու եւ այդ առիթով հայութեան մասին տեղեկութիւններ փոխանցելու նպատակով, մասնաճիւղը ամէն տարի Ռանըլտ Ռէկըն գրադարանէն ներս կը զարդարէ կաղանդի հայկական ծառը: Աւելի՛ն, մասնաճիւղը անգլերէն տառերը, հայկական թռչնագրով գրուած նուիրեց գրադարանին:
Ընկերուհի Մատլէն Սարգիսեանի պատրաստած Հայկական գաւառներու տոհմիկ տարազներով պուպրիկներու ցուցադրութիւն, որոնցմէ մի քանին զետեղուած են ՄԱԿի ցուցադրութեան շէնքը եւ Արարատ տան «Էսքիճեան» թանգարանը:
1988ի Հայաստանի մեծ երկրաշարժի դժուարին օրերուն մասնաճիւղը իր ամբողջական մասնակցութիւնը բերաւ հայրենի ժողովուրդին նպաստող բոլոր ծրագիրներուն,
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներուն մասնաճիւղը եւս անմասն չմնաց լիբանանահայութեան օժանդակութեան գործին,
Ներկայիս մասնաճիւղը հայրենիքի մէջ կը հովանաւորէ 15 որբեր,
Կ’օժանդակէ ՀՕՄի «Սօսէ» մանկապարտէզներուն եւ Ախուրեանի Մօր ու Մանկան ծննդատան,
Իր հիմնադրամներու տոկոսներով, ամէն տարի կը պարգեւատրէ «Ֆերահեան» ազգ. վարժարանի հայագիտութեան եւ համայնքի ծառայութեան մէջ բարձրագոյն նիշեր ապահոված աշակերտ-աշակերտուհիները,
Մասնաճիւղը իր արդար բաժինը կը բերէ ՀՕՄի 100ամեակի Հիմնադրամին:
Մասնաճիւղը մեծապէս կը նպաստէ 1990ական թուականներուն, Սրբոց Նահատակաց մանկապարտէզ-նախակրթարանէն ներս ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան նախաձեռնած մանկամսուրին, որ ներկայիս կը կոչուի «Սրբոց Նահատակաց ՀՕՄի Աշխէն Փիլաւճեան» մանկամսուր:
Եւ այսպէս, մասնաճիւղի ազգանպաստ գործունէութեան շարքը կարելի է երկարել եւ էջեր լեցնել: Սակայն եզրակացնելու համար, պէտք է ընդգծել, թէ ՀՕՄի «Ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար» կարգախօսով «Անահիտ» մասնաճիւղը իր գոյութեան յիսուն տարիներուն ընթացքին, կրցաւ իր ազգային պարտականութիւնները կատարել շնորհիւ իր անխոնջ ու զոհաբերուող ընկերուհիներուն, նուիրատուներուն եւ համակիրներուն:
Վստահ ենք, յաջորդ յիսնամեակը առաւել արդիւնաւէտ պիտի հանդիսանայ, նորանոր փայլուն էջեր արձանագրելով 100ամեայ այս կազմակերպութեան մատեանին մէջ:

ՀՕՄԻ «ԱՆԱՀԻՏ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Post a comment