Blog

ARS Javakhk Fund Proclaims “Supporting Javakhk Is Our Duty” (Bilingual)

«Ջաւախքին Զօրակցիլը Մեր Պարտականութինն է»

Տասնըհինգ տարիներէ ի վեր, Արեւմտեան ԱՄՆի մէջ կը գործէ ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը եւ իր բեղուն գործունէութեամբ մեծ բարելաւումներ արձանագրած է ջաւախքահայութեան ընկերային կեանքին մէջ։

Յանձնախումբի գլխաւոր նպատակը նիւթապէս եւ բարոյապէս թիկունք կանգնիլն է ջաւախքահայութեան, որպէսզի ան կառչած մնայ իր հողին, որպէսզի Ջաւախքը հայութենէ չպարպուի։ Այս նպատակին համար յանձնախումբը զանազան ծրագիրներ նախաձեռնած է, որոնք ի պատիւ շրջանի հայութեան կը յաջողին եւ լաւապէս կը ծառայեն իրենց նպատակին։

Այս տարի եւս յանձնախումբը Մարտ ամիսը Ջաւախքի ամիս յայտարարած է, ընդհանուր թեմ ունենալով «Ջաւախքին զօրակցիլը Մեր Պարտականութինն է» լոզունգը։ Այս առիթով յատուկ պաստառներ պատրաստուած եւ տեղադրուած են հայկական մեր վարժարաններէն ներս, որոնց վրայ իրենց ստորագրութիւնները կը դրոշմեր մեր աշակերտները։ Յանձնախումբի դասաւորումով, Հայ Դատի եւ Հայոց Պատմութեան ուսուցիչներէն անկախ, ընտրեալ դասախօսներ հայկական վարժարաններ կ՚այցելեն եւ Ջաւախքի կարեւորութեան մասին յաւելեալ տեղեկութիւններ կը փոխանցեն աշակերտութեան։

Անհերքելի իրականութիւն է, որ Ջաւախքի գոյատեւումը կախեալ է իր երիտասարդութենէն, որուն համախմբումը խիստ անհրաժեշտ է։ Այս իրողութենէն մեկնած, յանձնախումբի ջանքերով արդէն իսկ Ախալքալաքի, Ախալցխայի եւ Նինոծմինտայի մէջ բացուած են երիտասարդական կեդրոններ։ Բոլորովին վերջերս տակաւին, Ախալքալաքի կեդրոնի կից հողաշերտը եւս գնուեցաւ եւ խաղավայրի վերածուեցաւ, որպէսզի կեդրոնի կարեւորութիւնը առաւել շեշտուի շրջանէն ներս։ Ակնարկուած երեք կեդրոններու հոգատարութիւնը սիրայօժար ստանձնած է ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը։ Արդիական սարքաւորումներով օժտուած այս երեք կեդրոններն ալ ամէնօրեայ եռուզեռի մէջ են, ուր երիտասարդութիւնը կը համախմբուի եւ հակառակ քաղաքական ու ընկերային դժուարութիւններուն հոն կը սորվի հայերէն լեզուն, հայոց պատմութիւնն ու հայկական մշակոյթը։ Աւելի՚ն, համակարգչային եւ համացանցի միջոցներով կ՚առնչուի արտաքին աշխարհի հետ, կը ծանօթանայ վերջին նորութիւններուն եւ կ՚ընդարձակէ մտային իր հորիզոնները։

ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը Ջաւախքի մէջ իրագործուող իր նախաձեռնութիւններուն համար ծրագրուած աշխատանք կը տանի, առաջին հերթին ծանօթացնելով Ջաւախքն ու անոր պատմական կարեւորութիւնը շրջանի հայկական համայնքին, կազմակերպելով դասախօսական զանազան ձեռնարկներ։

Շրջանի աշակերտութիւնը ջաւախքցի իր հասակակիցներուն հետ հաղորդակից դարձնելու եւ անոնց մէջ ազգային պարտականութեան գիտակցութիւնը զարգացնելու հեռանկարով, ստեղծած է աշակերտական գանձանակներու դրութիւնը, որուն մասնակցութիւն կը բերեն շրջանի ՀՕՄի եւ հայկական վարժարաններու աշակերտութիւնը, իրենց լումաները դնելով անոնց մէջ։

Յանձնախումբի գլխաւոր աշխատանքը տարեկան հանգանակային իր ձեռնարկն է, որուն հասոյթը կը վերապահուի Ջաւախքի երիտասարդական կեդրոններուն։ Յանձնախումբը կը քաջալերէ նաեւ վերջին տարիներուն Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան կողմէ կազմակերպուող «Ջաւախքի Ճամբար»ի ծրագիրն, հովանաւորելով Ջաւախքի գիւղերէն բանակող բազմաթիւ հայ երիտասարդներ։

Այս բոլորով հանդերձ, ջաւախքահայութիւնը աւելի քան երբեք մեր օգնութեան կարիքը ունի։ Համայն հայութեան պարտականութիւնն է օգնել Ջաւախքին, որպէսզի ան կանգուն մնայ, հզօրանայ, իր պատմական փառահեղ անցեալը վերապրի եւ ջաւախքահայութիւնը կառչած մնայ պապենական իր հողերուն։

Յանձնախումբի ապագայ գործունէութեան գծով, ատենապետուհի Լենա Պօզոյեան մատնանշեց, օգտակար ներդրումներու ծրագրումը Ջաւախքի մէջ, Ախալցխայի Երիտասարդական կեդրոնի անմիջական վերանորոգումն ու չորրորդ կեդրոն մը Փոկայի մէջ բանալու հրամայականը։ Իսկ Ջաւախքի կարիքներուն մօտէն ծանօթանալու համար, կը նախատեսէ դէպի Ջաւախք շրջապտոյտ մը կազմակերպել։

«Շատ կարեւոր է, որ իւրաքանչիւր Հայ գիտակցի, թէ Ջաւախքի գոյութիւնը եւ հզօրացումը հրամայական է Հայաստանի հզօրացման համար:  Այս իմաստով, Ջաւախք Յանձնախումբը շնորհակալութիւն կը յայտնէ Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանի իր նուիրատուներուն, հովանաւորողներուն, աշակերտներուն եւ համակիրներուն, որոնք միշտ ընդառաջած են յանձնախումբի կոչերուն», գոհունակութեամբ շեշտեց Պօզոյեան։ Եզրակացնելով, ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց իր գլխաւորած ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբի անդամներուն յանձինս Էմմա Սալմասեանի, Յարութ Մատէնեանի, Քրիստին Յովնանեանի, Նուարդ Մուրատեանի, Սալբի Յակոբեանի, Գառնի Արմէնեանի, Հերմինէ Բարսեղեանի, Սեպուհ Թապաքեանի եւ Ճասիկ Ջառահեանի, որոնք նուիրումով կը կատարեն իրենց վստահուած ազգանուէր պարտականութիւնները։ Յանձնախումբի մօտ Շրջանային Վարչութեան կպան է Այտա Պապայեան-Ալռայէսը, իսկ Կեդրոնական Ջաւախք Յանձնախումբի մօտ՝ Յարութ Մանուկեանը։

Պէտք չէ մոռնալ, որ Ջաւախքը է ու միշտ կը մնայ Հայաստանի մասնիկը եւ «Ջաւախքին զօրակցիլը Մեր Պարտականութինն է»։

###

The ARS Javakhk Fund Committee has been actively operating in the Western United States for the past 15 years and has made significant contributions to advancing the welfare of Armenians in Javakhk.

The Committee’s primary aim is to offer both moral and financial support to Armenians in Javakhk in an effort for them to remain deeply rooted to their lands and to help ensure that the region continues to remain populated with Armenians. To advance this purpose, the Committee implements various year-round initiatives and programs, whose success is credited in large part to the support of the local community.

As in every year, the ARS Javakhk Fund Committee recognizes the month of March as Javakhk Awareness Month and this year’s slogan asserts “Supporting Javakhk is Our Duty.” As part of this year’s efforts, banners bearing this slogan are being distributed among Armenian schools and signed by students to show their solidarity with this cause. Presentations centered on Javakhk, the lives of Armenians in the region, and its historical significance are also being delivered by the Committee throughout schools.

The Annual Coin Bank Drive has already launched across Armenian and ARS schools as a fundraising effort, which allows school children to participate in raising funds for programs and, at the same time, instills a sense of duty and camaraderie with their brethren in Javakhk.

It is an undeniable reality that the continued existence of Armenians in Javakhk relies heavily on its youth. In an effort to offer children, young adults and the community a gathering ground, the ARS Javakhk Fund Committee’s relentless efforts have already resulted in the opening of three youth centers in Akhalkalak, Akhaltskha, and Ninotsminda. More recently, the land adjacent to the youth center in Akhalkalak was purchased to construct a playground for children. The operational expenses of these three youth centers are undertaken by the ARS Javakhk Fund Committee. Despite the socio-economic and political hardships faced in the region, these centers offer youth in the area an opportunity to receive instruction in the Armenian language, history and culture, utilize computers and have internet access, engage in social and cultural activities, and more.

The Committee’s large-scale fundraising event this year will be a luncheon aboard The Queen Mary on Sunday, April 2, 2017 from 12 Noon – 5 p.m. Tickets are $125 per person. Proceeds from this event will benefit the above-mentioned youth centers.

Placing great emphasis on the importance of raising awareness about Javakhk, the Committee’s efforts include organizing educational events and forums for the public. Each summer, the Committee also sponsors campers attending “Camp Javakhk.”

In terms of future activities, ARS Javakhk Fund Committee Chairperson Lena Bozoyan references the importance of investment planning in the region, immediate repairs needed for the Akhaltskha Youth Center, the necessity of opening a fourth youth center in the Poka Village, and an upcoming tour to Javakhk.

“It is essential that every Armenian understands the importance of Javakhk and that strengthening the region is directly correlated to the strengthening of Armenia. In this sense, the Committee extends its deepest appreciation to community members, students, donors, and sponsors in the Western Region, who have always enthusiastically supported our cause,” stressed Bozoyan.

Alongside Chairperson Bozoyan, the ARS Javakhk Fund is comprised of committee members Emma Salmassian, Harout Madenian, Christine Hovnanian, Nevart Mooradian, Salpy Hagopian, Carnie Armenian, Hermine Parseghian, Sebouh Tamakian and Jasik Jarahian. The ARS Regional Executive liaisons to the Committee are Aida Babayan-Alrayes and Carmen Libaridian. Harout Manoukian serves as the liaison to the Central Javakhk Fund Committee.

Javakhk will always be a part of Armenia and, as the ARS Javakhk Fund Committee proclaims, “Supporting Javakhk is Our Duty.”

 

 

 

 

 

 

 

Post a comment