Blog

ARS Javakhk Fund’s Student Coin Bank Drive Raises Over $17,000 (Bilingual)

Աւելի Քան $17,000 Հանգանակուեցաւ Աշակերտական Գանձանակներէն

ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը, շրջանի ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան աշխոյժ յանձնախումբերէն մէկն է, որ ամէն ճիգ կը թափէ զօրակցելու Ջաւախքի բարելաւման եւ ջաւախքահայութեան յառաջդիմութեան սրբազան գործին։

Ամէն տարի, յանձնախումբը հանգանակային եւ դաստիարակչական զանազան աշխատանքներ կը նախաձեռնէ, որպէսզի շրջանի հայութիւնը առաւել ծանօթանայ Ջաւախքի պատմութեան ու կարիքներուն եւ բաժնեկից դառնայ Հայաստանի մասնիկը նկատուող պատմական այս տարածքի զարգացման ուղղուած գործունէութեանց։

Կարեւոր այս հանգամանքը առաւել արդիւնաւէտ դարձնելու հեռանկարով, այս տարի յանձնախումբը «Ջաւախքին զօրակցիլը Մեր Պարտականութիւնն է» կարգախօսը որդեգրած էր, որ մեծ արձագանգ գտաւ շրջանէն ներս։ Հետաքրքրական էր, որ շրջանի հայկական եւ ՀՕՄի վարժարաններու աշակերտութիւնը եւս լաւապէս արձագանգեց այս կարգախօսին եւ այս տարի յատուկ ճիգ թափեցին մեր աշակերտութիւնը, որպէսզի իրենց լումաները աւելիով դնեն աշակերտական իրենց գանձանակներուն մէջ, ի նպաստ իրենց ջաւախքահայ հասակակիցներու օգնութեան։

Հայկական վարժարաններու աշակերտական գանձանակներէն այս տարի հանգանակուեցաւ աւելի քան $17,000։

«ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը պարտականութիւն ստանձնած է հովանաւորելու երեք երիտասարդական կեդրոններ, որպէսզի անոնք ընդհանրապէս ջաւախքահայութեան եւ յատկապէս երիտասարդութեան ազգային դիմագիծը ամրապնդող դարբնոցը հանդիսանան։ Նման կեդրոններն են, որոնք կը համախմբեն ջաւախքահայութիւնը եւ ընկերային, մշակութային հաճելի մթնոլորտ մը ստեղծելով մեծապէս օգտակար կը հանդիսանան ջաւախքահայութեան եւ մանաւանդ անոր երիտասարդութեան արտագաղթին։ Այս իմաստով մեծապէս շնորհակալ ենք մեր նուիրատուներէն, իսկ այս պարագային մեր աշակերտութենէն, որոնք կը դիւրացնեն ազգային այս պարտականութիւնը։ Վերջապէս «Ջաւախքին զօրակցիլը Մեր Պարտականութւնն է», աշակերտական գանձանակներու դրամահաւաքին առիթով ընդգծեց յանձնախումնբի ատենապետ Լենա Պօզոյեանը։

Ստորեւ կարեւոր այս նախաձեռնութեան մասնակից վարժարաններու անունները.-

 • Թիւֆէնքեան Մանկամսուր
 • Ռոզ եւ Ալեքս Փիլիպոս Ազգային Վարժարան
 • ՀՕՄի Մարի Փոսթոյեան Մանկամսուր
 • Մեսրոպեան Ազգային Վարժարան
 • Գռուզեան-Զաքարեան-Վասպուրական Ազգային Վարժարան
 • Արի Կիրակոս Մինասեան Ազգային Վարժարան
 • Սրբոց Նահատակաց Մարի Գապայեան Ազգային Վարժարան
 • ՀՕՄի Սիփան Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Լոռի Մասնաճիւղի Այրին Պուտաքեան Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Անահիտ Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Թալին Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Մեղրի Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Աշխէն Փիլաւճեան Մանկամսուր
 • ՀՕՄի Նայիրի Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Արազ Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Սօսէ Մասնաճիւղի Միօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Հոլիվուտի Մայր Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • ՀՕՄի Սեւան Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան
 • Սրբոց Նահատակաց Ֆերահեան Ազգային Վարժարան
 • Շամլեան Ազգային Վարժարան
 • ՀՕՄի Գառնի Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարան

ARS Javakhk Fund’s Student Coin Bank Drive Raises Over $17,000

Through the efforts of ARS one-day and Armenian schools and students throughout the western region, the ARS Javakhk Fund’s 2017 coin bank drive raised over $17,000 in support of programs and youth centers in Javakhk.

Annually, the ARS Javakhk Fund organizes various fundraising and educational projects and activities in an effort to familiarize local communities with the region of Javakhk and the needs of Armenians in the region.

Following the theme of “Supporting Javakhk is Our Duty,” students and families enthusiastically participated in this year’s coin bank drive, whereby school-age children became engaged with supporting the Armenian-populated region of Javakhk.

“The ARS Javakhk Fund has assumed the responsibility of sponsoring three youth centers, which help strengthen the national identity of Armenians in Javakhk and the youth, in particular. These centers draw together Armenians in the region and provide them with a social, cultural, and educational atmosphere. On behalf of the ARS Javakhk Fund, we extend our sincere gratitude and appreciation to donors in support of this cause, including our young students,” stated Lena Bozoyan, ARS Javakhk Fund Chairperson.

The ARS Javakhk Fund’s 2017 coin bank drive saw the participation of the following schools:

 • Tufenkian Preschool
 • Rose & Alex Pilibos Armenian School
 • ARS Marie Postoyan Preschool
 • Armenian Mesrobian School
 • Krouzian-Zekarian-Vasbouragan Armenian School
 • Chamlian Armenian School
 • Ari Guiragos Minassian School
 • Holy Martyrs Ferrahian Armenian School
 • Holy Martyrs Marie Cabayan Elementary School
 • ARS Ashkhen Pilavjian Preschool
 • ARS Sevan Chapter Saturday School
 • ARS Sepan Chapter Saturday School
 • ARS Hollywood Mayr Chapter Saturday School
 • ARS Lori Chapter Irene Boodakian Saturday School
 • ARS Sosse Chapter One-Day School
 • ARS Anahid Chapter Saturday School
 • ARS Araz Chapter Saturday School
 • ARS Talin Chapter Saturday School
 • ARS Nairy Chapter Saturday School
 • ARS Meghry Chapter Saturday School
 • ARS Karni Chapter Saturday School

Post a comment