Blog

ARS Lori Chapter Saturday School Opening Ceremony (in Armenian)

Բացման Հանդիսութիւն՝ ՀՕՄի «Լոռի» Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Դպրոցին

Ամէն ինչ կը սկսի կրթութեամբ եւ կը վերջանայ կրթութեամբ:

Կրթութիւնը այն կէտն է, որմէ կը բնորոշուի ազգային գոյութիւնը, իսկ հայ դպրոցը՝ հայակերտումի այն երաշխիքն է, ուրկէ հայ մանուկը առաջին անգամ ըլլալով պիտի սորվի իր մայրենին, ծանօթանայ մեր գրականութեան, հայոց պատմութեան եւ մշակոյթին: Ահա նուիրեալ գործ մը, որ բծախնդիր եւ պատասխանատու աշխատանք է այն ուսուցիչին համար, որ ամէն ինչէ աւելի բարձր կը գերադասէ մատղաշ սերունդին մէջ հայապահպանման գիտակցութիւնը դրսեւորելը եւ հայկական շունչն ու ոգին ամրապնդելը:

Հայ կնոջ դերը կարկառուն եղած է մեր պատմութեան ընթացքին, եւ անոր սրբութիւնը կարելի չէ համեմատել այլոց հետ. մեր կրօնական հաւատքի, ազգային կերպարի, լեզուի եւ մշակոյթի պահպանումը կը պարտինք հայ կնոջ նուիրուածութեան, որ մինչ օրս կառչած մնալով այդ սկզբունքին՝ հոգատարութեամբ եւ անսակարկ նուիրումով կը շարունակէ իր երթը, հայապահպանման առաջադրանքները ի գործ դնելով:

Այսօր, չենք կրնար փախուստ տալ այն իրականութենէն, որ մեր մատղաշ սերունդը ձուլման եւ օտարամոլութեան վտանգի տակ է, քանի որ հայ ժողովուրդին մեծ մասը՝  գաղթելով հայրենիքէն, բնակութիւն հաստատած է զանազան երկիրներու մէջ: Հայ Օգնութեան Միութիւնը՝ գիտակից իր առաքելութեան, իր հարիւրամեայ նուիրուած գործունէութեամբ, անգամ մը եւս պիտի դառնար հայեցի դաստիարակութիւնը խրախուսող այն զօրաւոր ազդակը, որուն շնորհիւ, այսօր կարելի դարձած է հայ մանուկին սնուցանել հայկականութեամբ եւ մշակութային մեր արժէքները բարձր պահող առաքինութիւններով:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 5ին, Սան Ֆերնանտօ հովիտի Կրանատա Հիլզ քաղաքի Հայ կեդրոնի «Ճորճ եւ Արլին Թիթիզեան» սրահին մէջ, խանդավառ եւ ուրախ մթնոլորտով՝ բացումը կատարուեցաւ ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ դպրոցին: Ներկայ էին. Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Ռազմիկ քհնյ. Խաչատուրեան, ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչներ, ՀՅԴ «Արշաւիր Շիրակեան» կոմիտէութիւնէն, ՀՕՄի «Լոռի» եւ քոյր մասնաճիւղերու ընկերուհիներ եւ Շաբաթօրեայ վարժարանի յանձնախումբի անդամներ, ներկայացուցիչներ՝ ՀՕՄի շաբաթօրեայ վարժարաններու խնամակալ մարմինի, հոգաբարձութեան կազմի, Ազգային Ֆերահեան վարժարանի եւ Ազգային Մարի Գապայեան նախակրթարանի տնօրէնի օգնական Դրօ Չէքիճեան, Միացեալ Նահանգներու մէջ առաջին ամէնօրեայ հայկական վարժարանի հիմնադիր Գաբրիէլ Ինճէճիկեան, ազգային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, շրջանի ծնողքներ, հարազատներ, ընկերներ եւ ընկերուհիներ:

Օրուան հանդիսութիւնը սկսաւ հայկական քայլերգով եւ ուխտով, կատարողութեամբ Շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտներուն, որմէ ետք՝ Շաբաթօրեայ դպրոցի յանձնախումբի խօսքը փոխանցեց Լարա Թիթիզեանը եւ ապա բեմ հրաւիրեց Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Ռազմիկ քհնյ. Խաչատուրեանին, որպէսզի փոխանցէ իր պատգամը: Ան, սուրբ հաղորդութեան խորհուրդի եւ հիմքի մասին  բացատրութիւն տալէ ետք, աշակերտներուն հետ միասին «Հայր Մեր»ը աղօթեց, ապա կարդալով զղջումի աղօթքը, ան հաղորդութիւն տուաւ դպրոցի մատղաշ աշակերտներուն, որպէսզի նորոգ ոգիով սկսին 2012-2014 տարեշրջանը:

ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղի վարչութեան անունով հանդէս եկաւ մասնաճիւղի ատենապետուհի Արշօ Աւագեան: Վարչութեան անունով ներկաներուն բարի գալուստ մաղթելէ ետք, ան հպարտութեամբ յայտարարեց, որ ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղին համար պատմական օր մըն է, որովհետեւ պաշտօնապէս բացումը կը կատարուի մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ դպրոցին, ուր իրենց հոգածութեան յանձնուած երեխաները պիտի սորվին մայրենի լեզուն եւ իրենց երգերու եւ խաղերու դասապահերու ընդմէջէն, պիտի ծանօթանան հայոց մշակոյթին ու պատմութեան: Հակիրճ պատմական մը տալէ ետք մասնաճիւղի հիմնութեան եւ ՀՕՄի առաքելութեան մասին, ան ըսաւ, որ Շաբաթօրեայ նորակազմ վարժարանը խօսուն վկան է ՀՕՄի առաքելութեան, որուն հարազատ թարգմանը կը հանդիսանայ հաւատքով, խօսքով ու գործով եւ, մանաւանդ, անսալով ուսուցչուհիներուն: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին, ովքեր սատար կանգնեցան ՀՕՄի շաբաթօրեայ դպրոցի բացման աշխատանքներուն եւ ծնողներուն, որոնք վստահած էին իրենց զաւակները, խոստանալով իրենց լաւագոյնը ի գործ դնել, որպէսզի կարելի ըլլայ երեխաներուն մաքուր, առողջ ու հայկական միջավայր տնօրինել:

ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան անունով ելոյթ ունեցաւ վարչութեան ատենապետուհի Լենա Պօզոյեան, որ Շրջանային վարչութեան ընկերուհիներուն եւ ընդհանուր ՀՕՄի ընտանիքին կողմէ ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ ներկաներուն ողջունելէ ետք, շնորհաւորեց «Լոռի» մասնաճիւղի ընկերուհիներուն, յանձնախումբին եւ ծնողական կազմին նախաձեռնութիւնը: Ծրագիրներու մշակումով, կազմակերպչական եւ քարոզչական աշխատանքով, մէկ տարուայ ընթացքին անոնք իրականացուցին երազ մը, որ բոլորին երազն էր, առաջնահերթութիւն մը, որ Հայ Օգնութեան Միութեան եւ ինչու չէ, Սփիւռքի տարածքին, հայ իրականութեան առաքելութեան ամէնէն կարեւոր կէտերէն մէկն է՝ հայապահպանման, հայակերտման աշխատանքը, որուն շնորհիւ հիմը կը դրուի հայ լեզուն, մշակոյթը, հայկական արժէքները, ազգային ոգին ջամբելու մատղաշ նոր սերունդին: Գիտակցելով կեանքի ամէնօրեայ հեւքին, ան շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն, որոնք իրենց Շաբաթ օրուայ հանգստեան ժամանակը զոհելով, իրենց երեխաները վստահութեամբ պիտի բերեն Շաբաթօրեայ դպրոց եւ հաւաստիացուց, որ ամավերջին, երբ անոնք լսեն իրենց զաւակներուն արտասանութիւնները, երգերը, արդարացուցիչ պիտի ըլլան այն բոլոր զոհողութիւնները, զորս պիտի կատարեն ամբողջ տարուան ընթացքին: Շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ ընկերուհիներուն եւ տեղեկացուց, թէ ՀՕՄի Արեւմտեան շրջանի հայկական դպրոցներուն թիւը կը բարձրանայ 15ի եւ ապա՝ բարի երթ մաղթեց բոլորին:

ՀՕՄի շաբաթօրեայ վարժարաններու խնամակալ մարմինի ատենապետուհի Սոնա Մատարեան իր խօսքին մէջ ըսաւ, թէ երբ 1910 թուականին Հայ Օգնութեան Միութիւնը իր խարիսխները դրաւ, գիտեր որ արդէն աշխարհով մէկ, մանաւանդ Սփիւռքի մէջ, հայութիւնը պիտի ապրի եւ պէտք պիտի ունենայ հայապահպանման սուրբ գործին նուիրեալներու, ինչպէս նաեւ երեխաների հայութեամբ հպարտանալու, հայօրէն ապրելու, հայերէն խօսելու, երգելու, աղօթելու համար՝ նման դպրոցներ պէտք էր եւ ահաւասիկ, Հայ Օգնութեան Միութիւնը 100 տարի եւ աւելի, ստանձնած է այդ մեծ գործը: Ան շեշտեց, որ հայ վարժարանները սրբազան աշխատանք կը տանին, սակայն երբէք պէտք չէ ըսել, որ աւելի նուազ աշխատանք կը տանին ՀՕՄի շաբաթօրեայ վարժարանները եւ եթէ «Լոռի» մասնաճիւղի ընկերուհիները կարճ ժամանակի մէջ կրցան հիմը դնել նման վարժարանի մը, ապա փառք ու պատիւ բոլորին եւ փառք ու պատիւ նուիրեալ ՀՕՄուհիներուն: Ան աւելցուց, որ ղեկավարները միշտ ալ նեցուկ կանգնած են, որովհետեւ հաւատացած են ՀՕՄի առաքելութեան եւ շնորհիւ հայ ծնողներու, հայ երեխաներու եւ նուիրեալ ուսուցչուհիներու, հայութեան խարոյկը միշտ վառ կը մնայ: Իր խօսքի աւարտին, ան ըսաւ որ հայ ժողովուրդը դարեր ապրած է, քանի որ հաւատացած է հայ դպրոցին, դարեր շարունակ պիտի ապրի, ջահը փոխանցելով նոր սերունդին:

Շրջանի «Արշաւիր Շիրակեան» կոմիտէութեան խօսքը փոխանցեց կոմիտէի ներկայացուցիչ Արա Գազանճեանը: Ան ըսաւ, որ Հոկտեմբեր ամիսը արձանագրուած է իբրեւ Մշակոյթի ամիս եւ ՀՕՄի շաբաթօրեայ դպրոցի բացումը, գեղեցիկ առիթ մըն է ապրելու պատմական նշանակալի օր մը, Սփիւռքի, գաղութի եւ հայապահպանման անունով: Շնորհաւորելով ՀՕՄի «Լոռի» մասնաճիւղի ընկերուհիներու նախաձեռնութիւնը եւ կրկին վստահեցնելով շրջանի կոմիտէութեան սատարումը միութեան յառաջիկայ աշխատանքներուն, ան շրջանի կոմիտէութեան կողմէ 1000 տոլարի նուիրատուութիւն մը կատարեց «Լոռի» մասնաճիւղին, որուն յաջորդեց 100 տոլարի նուիրատուութիւն մը շրջանի ՀՕՄի «Անահիտ» մասնաճիւղին կողմէ:

Հանդիսութեան աւարտին, աշակերտները առաւել եւս խանդավառեցին մթնոլորտը գեղեցիկ արտասանութեամբ մը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:

ՍԱԼԲԻ ԹԷՔԿԷԼԵԱՆ

Post a comment