Blog

ARS of Western USA Holds 96th Regional Convention and Elects New Board (Bilingual)

ՀՕՄի 96րդ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը Աշխատանքի Նոր Հորիզոններ Բացաւ Միութեան Առաջ

Ուրբաթ, 14 Յուլիս 2017ի առաւօտեան ժամը 10ին, ՀՄԸՄի Կլէնտէյլի Արարատ մասնաճիւղի կեդրոնը, հանդիսաւորապէս բացումը կատարուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանի 96րդ Շրջանային պատգամաւորական ժողովին, հիւրընկալութեամբ ՀՕՄի ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան։ Հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան Թեմիս առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, ընկերակցութեամբ Թորգոմ Ծ. Վրդ. Տօնոյեանի, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ՝ փոխատենապետ Նայիրի Տէրտէրեան, Մարալ Մաթոսեան եւ Ռիթա Հինդլեան, Կեդր. Կոմիտէի ներկայացուցիչ Կարօ Իսբէնճեան, ՀՄԸՄի Արարատ մասնաճիւղի ատենապետուհի Ռուբինա Յովնանեան-Մանուչերի, Շրջանային Վարչութեան հիւրեր, Մասնաճիւղերէ ընտրուած պատգամաւոր եւ դիտող ՀՕՄի անդամներ։

Շրջանային Վարչութեան ատենապետուհի Ռեպեքա Պէրպէրեան հանդիսութիւնը բացուած յայտարարելէ ետք, Ամերիկայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄի քայլերգները մեներգեց վաստակաշատ երգչուհի Անահիտ Ներսիսեան։ Ապա, իր հայրական իր օրհնութիւնները փոխանցեց Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, որ ողջունելէ ետք ներկաները ընդգծեց ըսելով. «.. այս ժողովները պատմական հանգրուաններ են բոլորիդ համար։ Սակայն եւ այնպէս, մենք կը հաւատանք, որ ՀՕՄականը պատմութիւն կերտելու համար հանգրուաններու չի սպասեր, որովհետեւ ՀՕՄին համար, իր ծննդեան օրէն ետք իւրաքանչիւր օր ծառայական պատմութիւն կերտելու առիթ է եղած ու կը մնայ ծառայութիւն, որուն նպատակն է գթասրտութեամբ լեցուն հոգիով գործել ի խնդիր մեր ժողովուրդին ու հայրենիքին, որոնք աջակցութեան կարօտ են»։

Այնուհետեւ, վեր առնելով ՀՕՄի վաստակը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ, առաջնորդ հայրը հաստատեց, թէ ՀՕՄի բոցավառ ջահը միշտ վառ պիտի մնայ, իր անդամներու նուիրումին շնորհիւ։ Իսկ անդրադառնալով, ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. հայրապետի կողմէ 2017-ը «վերանորոգումի Տարի» հռչակուած ըլլալու իրողութեան, ան վստահութիւն յայտնեց, թէ ՀՕՄը կը հետեւի յատկապէս «Արցախի եւ Հայաստանի սահմանային գօտիներուն մէջ զգուշաւոր խաղաղութեան,  ինչպէս նաեւ  Հալէպի մեր գաղութի վերականգնումի առաջին քայլերուն, աղօթելով ու յուսալով, որ խաղաղութեան երթը ըլլայ անխափան..»։

Առաջնորդ հօր սրտառուչ ելոյթէն ետք, Շրջանային Վարչութեան պատգամը փոխանցեց ատենապետ Ռեպեքա Պէրպէրեան, որ խօսքը ուղղելով ժողովականներուն ըսաւ. «Ձեր մասնակցութիւնը պատգամաւորական այս ժողովին կը վկայէ, թէ ձեր յանձնառութիւնը այս կազմակերպութեան եւ համայնքին հանդէպ, որուն կը ծառայէք։ Այն որոշումները որ այս պատգամաւորական ժողովը պիտի ընդունի իբրեւ թլելադրանք կամ բանաձեւ, անդրադարձ պիտի ունենան ՀՕՄի ուղղութիւններուն վրայ. ըլլան անոնք Շաբաթօրեայ վարժարաններու գործունէութիւն, Ընկերային Ծառայութեան ապագայ ծրագիրներ, մեր 26 մասնաճիւղերու պատկանելիութիւն, ինչպէս նաեւ կազմակերպութեան ընդհանուր  պատկեր, հեղինակութիւն եւ դեր՝ համայնքէն ներս։

Ան յայտարարեց նաեւ ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան գրասենեակի վերակազմաւորման գծով առնուած որոշումներու, ինչպէս նաեւ անդրադարձաւ կարգ մը ծրագիրներու յաջող իրագործումներուն մասին, որոնց կարգին ՄԻԱՑԷՔ ՀՕՄին կարգախօսի տարածման, նոր կայքէջին, ՀՕՄի քարոզչական թղթակալի հրատարակման, տնազրկութիւնը կանխարգիլող  փորձառական ծրագրին,  ՀՕՄի Ստեփանակերտի Սօսէ մանկապարտէզի վերաշինութեան ծրագրին։

Շրջանային Վարչութեան ատենապետի գեղեցիկ այս պատգամէն ետք, ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի անունով ելոյթ ունեցաւ Կարօ Իսբէնճեան, որ առաջին հերթին գնահատեց ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան աշխատանքը եւ յաջողութիւն մաղթեց ժողովին, այն ակնկալութեամբ, որ ան օգտակար որոշումներով եզրափակուի։ Ապա, մատնանշելով միութենական զանազան երեւոյթներ ըսաւ. «Իբրեւ ՀՕՄի մօտ Կեդր. Վարչութեան կապը, լսած եմ ձեր դժուարութիւններուն, գանգատներուն մասին։ Այս մէկը նորութիւն չէ եւ առաջին անգամը չէ որ շրջան մը, կազմակերպութիւն մը, մարմին մը ունեցած է դժուարութիւններ, ըլլան անոնք նիւթական,  անձնական կամ հաւաքական։ Որովհետեւ վերջ ի վերջոյ մարդ արարածներ ենք եւ սխալներ կը գործենք։ Չի կրնար ըլլալ կազմակերպութիւն մը, որ ունի 1200 անդամ, տարբեր տարիքներով, տարբեր փորձառութիւններով , կարենայ ամէն ինչի շուրջ համաձայն ըլլալ։ Եթէ նայինք մեր պատմութեան, շատ աւելի դժուար օրեր անցուցած ենք։ Այս առաջին անգամ չէ որ սերնդափոխութեան հարցը կը խօսուի հոս կամ ուրիշ կազմակերպութիւններու մէջ։ Առաջին անգամը չէ որ նիւթական դժուարութիւններ անցուցած է ՀՕՄը, առաջին անգամը չէ որ լեզուի հարց ունեցած ենք»։

Այսուհանդերձ, Իսբէնճեան վստահեցուց, թէ «այս բոլորը դժուարութիւնները կարելի է միասնականութեամբ յաղթահարել, մանաւանդ եթէ անձնական եսն ու փառքը մէկ դի դնենք, անտեսենք եւ աշխատինք մեր յառաջդիմութեան համար, յատկապէս այս օրերուն, երբ արդիական միջոցներով դիւրութեամբ կարելի է լուծումներ գտնել։ Ան յոյս յայտնեց, որ ՀՕՄի 96րդ Շրջանային Պատգամաւորական ժողովը կ՚անդրադառնայ կարեւոր հարցերու, որոնք տառապանք եւ մտահոգութիւն կը պատճառեն մեր գաղութին։ Եզրակացնելով, Իսբէնճեան կոչ ըրաւ ժողովականներուն, որ իբրեւ նուիրեալ միութենականներ,  օգտակար աշխատանք տանելու համոզումով դուրս գան  այս ժողովէն, «…այնպէս ինչպէս  որ ՀՕՄը 100 տարիներէ աւելի աշխարհի ամբողջ տարածքին օգնած է մեր ժողովուրդին եւ մեր գաղութին։ Յաջողութիւն ձեր աշխատանքներուն»։

Կեդրոնական Վարչութեան պատգամը փոխանցեց Մարալ Մաթոսեան, որ ըսաւ. «Ազգովին, թէ որպէս երկա՜ր ճանապարհ կտրած համահայկակա՛ն կազմակերպութիւն, փորձութիւններով լի շրջան մըն է որ բոլորեցինք։ Արցախի ապրիլեան կարճատեւ, միանգամայն անհամեմատօրէն աւերիչ պատերազմը եկաւ յիշեցնելու, թէ կ՚ապրինք լուրջ վտանգներով լի աշխարհի մը մէջ՝ ուր, ինչպէս պատմութիւնը միշտ ցոյց է տուած, յաղթակա՛ն ենք երբ որպէս միացեա՛լ Հայութիւն դուրս կու գանք մեր ժողովուրդի թշնամիներուն դէմ։ Յաղթակա՛ն ենք՝ երբ միացեա՛լ ոգիով, միացեալ կարգապա՛հ ուժերով կը լծուինք աշխատանքի»։ Ապա, բացատրելով շրջանի հաւաքական կամքը արտայայտող Շրջանային պատգամաւորական ժողովներու ընթացքը, շեշտեց ՀՕՄուհիներու նուիրումի ոգին, որուն շնորհիւ ՀՕՄը գոյատեւած է 107 տարիներ, կատարելով մարդասիրական եւ կրթական աշխատանքներ։

Ընկերուհին ժողովականներուն յիշեցուց, թէ ՀՕՄը կը գտնուի նոր հանգրուանի մը սեմին եւ այս իմաստով ՀՕՄի վերջին Համահայկական պատգամաւորական ժողովը, ընթացիկ ծրագիրներէն անդին, ՀՕՄի ապագայ ուղին գծելու պարտաւորութեան տակ դրած է բոլոր իր անդամները։ Այս պարտաւորութեան լոյսին տակ ընկերուհին իբրեւ անմիջական լուծելի հարցեր ժողովականներուն ուշադրութեան յանձնեց Սուրիահայութեան ընկերային ու տնտեսական ողբալի վիճակն ու դրութիւնը, հայրենիքի ընկերային ներկայ կառոյցի բարեփոխման անհրաժեշտութիւնը, Արցախի շարունակական սպառնալիքի տակ ըլլալը, Ջաւախքի ընկերային ու տնտեսական կարիքները, ինչպէս նաեւ աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդին հայապահպանման անյետաձգելի աշխատանքները։

Եզրակացնելով, ընկերոհին վստահութիւն յայտնեց, որ «… այս ժողովը գործնական, խոհուն ու համարձակ ոգիով ձեւաւորուած որոշումներով, արդիւնաբեր աշխատանքի շուրջ պիտի համախմբէ ո՛չ միայն այս շրջանի ամէ՛ն մէկ ՀՕՄական, այլ նաեւ ամէ՛ն մէկ յանձնառու Հայ անհատ – ներգրաւելով մանաւա՛նդ, մեր ապագայի գրաւակա՛նը հանդիսացող Հայ Երիտասա՛րդն ու Երիտասարդուհի՛ն»։

Այնուհետեւ Ռեպեքա Պէրպէրեան շրջանի ՀՕՄի բարձրագոյն ժողովը բացուած յայտարարելով հրաւիրեց ժողովականները ընտրելու դիւանի կազմը։ Շրջանի 23 մասնաճիւղերէն 69 լիազօր պատգամաւորներ, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ՝ Նայիրի Տէրտէրեան, Մարալ Մաթոսեան եւ Ռիթա Հինդլեան, Շրջանային Վարչութեան հիւր ընկերուհիներ Մակի Սարգունի, Քրիսթին Յովնանեան եւ ՎիքիՄարաշլեան մասնակցեցան կարեւոր այս ժողովին։ Ժողովին մասամբ մասնակցեցան նաեւ Կեդր. Կոմիտէի ներկայացուցիչ Կարօ Իսբէնճեան։ Ժողովի կողմէ ընտրուած Իրաւասութիւնները ճշդող յանձնախումբի կողմէ պատգամաւորներու լիազօրագրերու ստուգումէն եւ վաւերացումէն ետք, ժողովի օրինականութիւնը հաստատուեցաւ։ Ժողովի դիւանի ծանր պարտականութիւնը վստահուեցաւ ատենապետներ Խաթուն Բագրատունիի (հայերէնի) եւ Սօնա Ֆնտըքեանին (անգլերէնի), իսկ քարտուղարութիւնը՝ Մարալ Թուլումեան եւ Կարինէ Պարիկեան-Սէթեան (հայերէն), Ճիւտի Ճինկիրեան եւ Արփիկ Նաճարեան (անգլերէն)։

Ժողովի Օրէնսգէտի պատասխանատուութիւնը վստահուեցաւ Սօսի Փօլատեանին, հսկիչի պատասխանատուութիւնը սիրայօժար ստանձնեցին խումբ մը կամաւոր ընկերուհիներ, իսկ ժողովի թղթակցութիւնը յանձնուեցաւ ՀՕՄի գրասենեակին։

Պատգամաւորական ժողովի օրակարգի վաւերացումէն ետք, ժողովը ընտրեց հինգ հոգինոց Ընտրողական յանձնախումբ մը, որ իր հերթին առաջարկեց երեք հոգիներէ բաղկացած Բանաձեւի եւ Արխիւային յանձնախումբերը։

Ժողովը հետեւեալ ընկերուհիները հրաւիրեց խորհրդակցական ձայնով մասնակցելու ժողովի. Մարի Արապեան, Հայկուհի Սերոբեան, Անահիտ Մանուկեան-Պօղիկեան, Սօնա Չոփուրեան, Լիլիթ Բարսեղեան, Այրին Պուտաքեան, Սօսի Գապրիէլ եւ Մակի Եահեայեան։

Ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութիւնը իր երկամեայ, Ընկերային Ծառայութեան եւ Հոգեբանական կեդրոնի տեղեկագրերը նախապէս ղրկած ըլլալով ընտրուած պատգամաւորներուն,  ժողովականներուն առիթ տրուեցաւ իրենց լուսաբանական հարցումները հարցնելու։ Նոյն օրը ժողովականներուն հրամցուեցաւ նաեւ նիւթական տեղեկագիրը։ Կեդրոնական Վարչութեան երկամեայ ամփոփ տեղեկագիրը ընթերցեց ընկհ. Մարալ Մաթոսեան:

Շաբաթ, 15 Յուլիսի առաւօտեան առաջին օրակարգով Շրջանային Վարչութիւնը սպառիչ կերպով պատասխանեց իրեն ուղղուած նիւթաբարոյական տեղեկագրերու մասին լուսաբանական հարցումներուն։ Այնուհետեւ ժողովականներուն առիթ տրուեցաւ կատարելու նաեւ իրենց ըստ էութեան քննարկումները, որոնցմէ ետք կարդացուեցան Արխիւային եւ Հաշուեքննիչ յանձնախումբերու զեկոյցները, որոնցմէ ետք ժողովը գնահատեց ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան երկամեայ գործունէութիւնը։ Այնուհետեւ ժողովը անցաւ առաջարկներու իր օրակարգին։

Ներքին կազմակերպչական գլխի տակ քննուեցան եւ շինիչ առաջարկներ որդեգրուեցան կրթական, քարոզչական, հանգանակային եւ անդամակցութեան մարզերէն ներս։ Գաղութային աշխատանքներու գծով թելադրուեցաւ առաւել հզօրացնել կապը շրջանի ուղեկից, հայկական, միացեալ, տեղական եւ միջազգային կազմակերպութիւններու հետ, որպէսզի Հայ Օգնութեան միութեան աշխատանքները աղաւել տարածուին եւ ծանօթացուին հանրութեան։ Ազգանուէր գործունէութեանց գծով ժողովը անհրաժեշտ գտաւ շարունակելու օգտակար աշխատանքները Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի մէջ, բնականաբար չմոռնալով սուրիահայութեան օգտակար ըլլալու հրամայականը։

Կիրակի, 16 Յուլիսին, ժողովը լսեց պատգամաւորական ժողովի անհատական առաջարկները։ Բանաձեւի յանձնախումբի կողմէ Մասնաճիւղերէն եւ ժողովականներէն ներկայացուած առաջարկները համադրուելէ ետք ներկայացուեցան ժողովին, որոնք քննարկուեցան եւ կարեւորագոյնները իբրեւ բանաձեւ որդեգրուեցան ժողովին կողմէ, որոնք անկասկած պիտի ընդգրկուին նորընտիր Շրջանային Վարչութեան մշակելի երկամեայ գործունէութեան ծրագրին մէջ։

Ժողովը վաւերացուց նաեւ Շրջանային Վարչութեան երկամեայ նախահաշիւը եւ ընտրեց հետեւեալ ինը հոգինոց Շրջանային Վարչութեան կազմ մը, յառաջիկայ երկու տարիներու համար. Սիլվա Փօլատեան, Մարալ Թուլումեան, Արշօ Աւագեան, Անիթա Ալթունեան, Արմէնուհի Թովմասեան, Նէնսի Պետիրեան, Վարդուհի Պետրոսեան, Նորա Շիրիքեան եւ Անի Պոսթանեան։

Շրջանային Վարչութեան փոխանդամներ ընտրուեցան Սեդա Դարբինեան, Լարա Գազանճեան, Արաքսի Այգանեան, Շուշան Թաշճեան եւ Ռոզին Պետոյեան։

Հաշուեքննիչ յանձնախումբի ընտրութենէն ետք, դիւանի զոյգ ատենապետներն ալ շնորհակալութիւն յայտնեցին իրենց վստահուած պարտականութեան համար։ Շնորհաւորական ելոյթ ունեցան նաեւ Կեդր. Կոմիտէի նլերկայացուցիչ Կարօ Իսբէնճեան, Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Մարալ Մաթոսեան, Ժողովի հրաւիրեալ կարգ մր հիւրեր եւ պատգամաւորներ։ Պատկառելի այս ժողովը վերջ գտաւ Կիրակի, 16 Յուլիս 2017ի երեկոյեան:

###

During the weekend of July 14-16, 2017, members of the Armenian Relief Society of Western USA convened for the ARS 96th Regional Convention at the Homenetmen Glendale “Ararat” Chapter Center. Present at the official opening of the convention were His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian, Very Rev. Fr. Torkom Donoyan, ARS Central Executive Vice-Chairperson Nyree Derderian, ARS Central Executive Board Members Maral Matossian and Rita Hintlian, ARF Central Committee representative Garo Ispendjian, Homenetmen Ararat Chapter Chairperson Roubina Hovnanian-Manouchehri, guests of the Regional Executive including Christine Hovnanian, Vicky Marashlian, and Maggie Sarkuni, chapter-elected delegates, and observers.

Following the singing of the American, Armenian, and ARS anthems by Anahid Nersisyan, Archbishop Mardirossian delivered remarks and extended wishes for productive deliberations. He stated, “From its inception over a century ago to the present day, subsequent generations of diligent members have served in the ranks of this worthy organization to provide for the needs of our compatriots in need and in crisis with a loving and compassionate heart, with the full awareness that the well-being of our larger collective family is as important as the well-being of their individual families. We are assured that the ARS will continue to thrive and endure owing to its dedicated members and generous supporters.”

He recalled that ARS members were honored last year on the occasion of the “Year of Service” by His Holiness Catholicos Aram I and referenced this year’s proclamation of the “Year of Renewal” by explaining that it is an invitation to renew the commitment to serving one’s nation and homeland.

Following the Prelate’s message, Chairperson Rebecca Berberian delivered the Regional Executive Board’s remarks. She conveyed, “Your attendance at this year’s convention is testimony to your commitment to this organization and the community which it serves…The decisions that this convention will make, which will either be passed in the form of a recommendation or a resolution, will impact a number of aspects of the ARS – whether it be the functions of our Saturday Schools, the future of the Social Services programs, the state of our 26 chapters, as well as the organization’s overall image, reputation and role within our communities.” She announced a reorganization decision at the ARS Regional Headquarters and also reflected on the successful implementation of certain projects, including the #JoinARS campaign, the revamped website, corporate package, homelessness prevention pilot program, and the region’s extensive work regarding the ARS Stepanakert “Soseh” Kindergarten Rebuilding Project.

ARF Central Committee Representative Garo Ispendjian commended the work of the 2015-2017 Regional Executive Board and extended wishes for a successful regional convention. As the liaison to the ARS, he explained that while he is aware of the various challenges faced by the organization, they can be overcome collectively. He then expressed hope that the convention would address important issues that affect our communities and urged delegates to leave the convention with a conviction to continue their productive work.

The ARS Central Executive Board’s remarks were delivered by Maral Matossian, who affirmed that as an organization and as Armenians, we are most victorious when a united spirit is displayed and unified powers are utilized. She stressed that it is the true dedication of ARS members, which has allowed the organization to continue its existence 107 years later. She brought attention to the fact that the Armenian Relief Society finds itself at a critical turning point and the last ARS International Convention has set expectations upon members in regards to the future of the organization. Commitment towards immediate priorities are necessary, including the social and economic conditions of Syrian Armenians, reforms in the homeland, continuing threats experienced in Artsakh, the social and economic needs of Javakhk, and urgent work related to the preservation of the Armenian identity. In conclusion, she expressed confidence that the practical and thoughtful decisions made at the convention will unite not only ARS members yet Armenians throughout communities.

Following official remarks, Rebecca Berberian announced the start of the convention’s proceedings and invited members to select the convention’s officers. 69 delegates representing 23 chapters from the region brought their participation to the convention. The permanent officers of the convention were selected, as follows: Khatoune Pakradouni, Chairperson (Armenian), Sona Fundukian, Chairperson (English), Armenian Secretaries Maral Touloumian and Karine Barikian-Setian, English Secretaries Judy Jingirian and Arpik Najarian. A credentials examining committee elected by the convention reviewed delegate authorization forms and verified the legitimacy of the proceedings.

Sossy Poladian was elected as Parliamentarian and a number of volunteer members were entrusted the position of Sergeant-at-Arms. The regional office staff was assigned as reporters of the convention.

After approval of the convention agenda, a five-member Nominating Committee was selected, as well as a three-member Resolutions Committee and Archives Committee.

On behalf of the regional convention, Marie Arabian, Haigouhi Seropian, Anahid Manougian-Boghigian, Sona Chopurian, Lilit Barseghian, Irene Boodakian, Sossi Gabriel, and Maggie Yahyayan were invited as guests.

Questions of clarifications were raised by delegates pertaining to the ARS Regional Executive’s, Social Services, and ARS Child, Youth and Family Guidance Center’s biennial reports. Delegates also received the biennial financial report. The ARS Central Executive’s abridged two-year report was presented by Maral Matossian.

The session on Saturday, July 15, 2017 began with responses by the Regional Executive to the questions of clarifications raised regarding the biennial reports. Thereafter, delegates had the opportunity to deliver their assessments of the Regional Executive’s biennial activities. The Archives and Auditing Committees reports were read thereafter. The convention commended the work of the 2015-2017 Regional Executive Board and then moved on to present and pass motions pertaining to various spheres, including Educational, Fundraising, Public Relations, Membership, International (Armenia-Artsakh-Javakhk-Syria), and Collaboration.

On Sunday, July 16, 2017, individual motions were presented and examined. The Resolutions Committee compiled the motions, which passed during convention, and would be incorporated in the work and activities of the next Regional Executive Board.

Following the review and approval of the Regional Executive’s proposed budget, elections ensued and a new Regional Executive Board was elected for a two-year term. The 2017-2019 Regional Executive Board includes Silva Poladian, Maral Touloumian, Arsho Avakian, Anita Altounian, Armenouhi Tomassian, Nancy Bedirian, Varduhi Petrosyan, Nora Shirikian, and Annie Bostanian.

Alternates are Seta Tarpinian, Lara Kazandjian, Araxy Aykanian, Shoushan Tashjian, Rozine Bedoyan.

After the election of the new Auditing Committee, the convention chairpersons thanked delegates for entrusting the position to them. Appreciation remarks were delivered by ARF Central Committee representative Garo Ispendjian, ARS Central Executive representative Maral Matossian, guests, and delegates. The convention drew to a close on the evening of Sunday, July 16, 2017.

 

 

 

 

Post a comment