Blog

ARS of Western USA’s 94th Regional Convention Concluded (In Armenian)

ՀՕՄի 94րդ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովը Նոր Մարտահրաւէրներ Դիմագրաւելու Հաստատակամութեամբ Եզրափակուեցաւ

ԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

Ուրբաթ, 18 Յուլիս 2014, առաւօտեան ժամը 10:30ին, հանգամանօրէն բացումը կատարուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի 94րդ Շրջանային Պատգամաւորական Ժողովին, Հոլիվուտ Հայ կեդրոնը, հիւրընկալութեամբ՝ տեղւոյն ՀՕՄի «Մայր» մասնաճիւղին:

Ժողովի բացումը կատարեց ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան ատենապետուհի Լենա Պօզոյեան, որ ողջունելէ ետք ներկաները, ներկայացուց պաշտօնական հիւրերը, որոնք էին Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, որուն կ’ընկերակցէին Հոլիվուտի Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներ Վիգէն Ա. Քհնյ. Վասիլեան եւ Հրանդ Ա. Քհնյ. Երէցեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ ընկերուհիներ՝ ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեան եւ Անի Քէշիշեան, ՀՅԴ Կեդրոնական  Կոմիտէի ներկայացուցիչ Վիգէն Եագուպեան, ՀՅԴ Հոլիվուտի «Գարեգին Նժդեհ» կոմիտէի ներկայացուցիչներ Մարալ Թուլումեան եւ Զոհրապ Մահտեսեան, ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան պատգամաւորական ժողովի հիւր ընկերուհիներ Յասմիկ Տէրտէրեան, Սօսի Ճապրայեան եւ ՀՕՄի Յունաստանի շրջանէն Էւա Տէրվիշեան-Պէրպէրեան, ընտրեալ պատգամաւորներ, ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան կազմը, դիտողի հանգամանքով ժողովին հետեւող ՀՕՄականներ:

Ապա, հրաւիրեց ներկաները յոտնկայս յարգելու յիշատակը անցնող տարեշրջանին մեզմէ առ յաւէտ բաժնուած ընկերուհիներուն, որոնց անուններն ու նկարները հերթաբար ցուցադրուեցան պաստառի վրայ: Ամերիկայի, Հայաստանի եւ ՀՕՄի քայլերգներէն ետք, հայրական իր օրհնութիւնները փոխանցեց Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան:

Առաջնորդ հայրը, Քրիստոնէական սիրով ողջունեց ՀՕՄի 94րդ Պատգամաւորական ժողովի աշխատանքները եւ մեծ գոհունակութեամբ ու աղօթքով կատարեց անոր բացման արարողութիւնը, ընդգծելով, թէ այս ժողովը կարեւոր հանգրուան մը կը հանդիսանայ ոչ միայն կնոջական սեռի այսպիսի կազմակերպութեան մը միաւորներուն, այլ ինքն ՀՕՄի աշխարհատարած ընտանիքին համար:  Որովհետեւ, իր ծննդեան օրէն սկսեալ, իր կերտած վաստակին համար, ՀՕՄը գործած է եւ կը գործէ ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար նշանաբանով:

Շեշտելով, որ շրջանի իւրաքանչիւր ՀՕՄի մասնաճիւղի գործն ու նախաձեռնութիւնը իր տեղը ունի ՀՕՄի անդաստանին մէջ, սրբազան հայրը վեր առաւ ՀՕՄի հայրենի եւ սփիւռքեան բոլոր միաւորները, որոնք հիմնական մէկ նպատակ ունին՝ ծառայել հայութեան ու հայրենիքին:

Անգամ մը եւս փոխանցելով իր օրհնութիւնները, առաջնորդ հայրը եզրակացուց վստահութիւն յայտնելով, թէ ինչպէս անցեալ հանգրուաններուն, այս անգամ եւս պատգամաւորական ժողովը պիտի ըլլայ շինիչ աշխատանքային դաշտ մը եւ դուք իբրեւ մեր իգական սեռի ազնիւ  ներկայացուցիչները, բարի սրտով, բարի հոգիով, բարի մտածումներով, բարի խորհուրդներով, բարի խօսքերով, բարի գործերով եւ նոր տեսիլքներով պիտի նպաստէք մեր հաւաքական կեանքի բարելաւման ու հայրենիքի զարգացման:

ՀՅԴի Կեդր. Կոմիտէի անունով ելոյթ ունեցաւ դոկտ. Վիգէն Եագուպեան, որ վեր առնելով ՀՕՄի բազմամակարդակ բեղուն գործունէութիւնը, ընդգծեց ըսելով՝ «Կասկածէ վեր է ՀՕՄի ստանձնած դերակատարութեան անփոխարինելիութիւնը մեր շրջանէն ներս: Դերակատարութիւն մը, որ գետնի վրայ՝ առօրեայ իմաստով, իր ազդեցութիւնն ու անդրադարձը կ’ունենայ մեր համայնքի անդամներուն վրայ: Քիչերն են, որոնք ՀՕՄի նման ամբողջական ինքնավստահութեամբ  կրնան թուարկել իրենց աշխատանքներու անմիջական եւ գործնական արդիւնքը՝ բազմահարիւր ընտանիքներու կեանքերուն մէջ: Երբեմն փոքր, շատ անգամ էական, բայց միշտ որակական բարելաւում ներարկող արդիւնք մը, մեր ազգի զաւակներու կեանքերուն մէջ»:

Դոկտ Եագուպեանի անհրաժեշտ գտաւ, որ «ՀՕՄը առաջնահերթ նկատէ, մեր համայնքի կառուցային եւ ընկերաբանական փոփոխութիւնները արտացոլող կազմակերպութիւն մնալու մարտահրաւէրը, կառչած մնալով զինք տածող պատմական փառահեղ արմատներուն վրայ»:

Ժողովին յաջողութիւն մաղթելով, ան եզրակացուց, հաստատելով, թէ «ժամանակը եկած է, որ ՀՕՄը ստեղծէ ուղղահայեացօրէն համադրուած ներգործօն, բազմախաւ ազդեցութիւն տարածող, ինչպէս նաեւ հարազատօրէն արտացոլող կազմակերպութիւն»:

Ապա, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան յաջողութեան մաղթանքները փոխանցեց ընկհ. Անի Քէշիշեան, յոյս յայտնելով որ ժողովականները շինիչ առաջարկներով կը ներկայանան եւ արդիւնաւէտ բանաձեւեր կը որդեգրեն:

«Այսպիսի ժողովներ բացառիկ առիթ կը հանդիսանան, որպէսզի իբրեւ ՀՕՄուհիներ քով-քովի գալով վերանորոգենք մեր ուխտը, փորձենք դրականօրէն մօտենալ մեր բոլոր հարցերուն, ի շահ մեր միութեան նպատակին, վերելքին եւ առաքելութեան», ըսաւ ընկերուհին եւ  շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրընկալ ՀՕՄի «Մայր» մասնաճիւղին:

Սրտի իր խօսքը փոխանցեց նաեւ ատենապետուհի Լենա Պօզոյեան: Ան առաջին հերթին վստահութիւն յայտնեց, որ շրջանի ՀՕՄի  պատկառելի այս ժողովը յաջողութեան նոր էջ մը պիտի բանայ ՀՕՄի պատմութեան մէջ, իսկ խօսքը ուղղելով ժողովականներուն ըսաւ. «Շուտով գործնական աշխատանքի պիտի սկսի գերագոյն այս ժողովը: Եւ ես համոզուած եմ, որ դուք, իբրեւ գիտակից ՀՕՄուհիներ, արդար արժեւորումը պիտի կատարէք ՀՕՄի միամեայ գործունէութեան, կատարելով ձեր քննարկումները, ներկայացնելով ձեր մտահոգութիւնները, գնահատականները եւ օգտակար առաջարկները: Ուրախ եմ, որ  մեր փորձառու պատգամաւորներուն կողքին կը տեսնենք նաեւ նոր ու թարմ դէմքեր, որոնք անկասկած իրենց օգտակար ներդրումը պիտի բերեն կարեւոր այս ժողովին, միաժամանակ ձեռք բերելով նորանոր փորձառութիւններ: Թելադրանքս պիտի ըլլայ հարցերուն առողջ մօտեցում ցուցաբերենք՝ լայնախոհութեամբ ու արդար դատողութեամբ: Ջանացէք ճիշդ կողմնորոշուիլ՝ յանուն ՀՕՄի յառաջդիմութեան»:

 

Այնուհետեւ Պատգամաւորական ժողովը բացուած յայտարարելով, աշխատանքի հրաւիրեց ժողովականները:

 

ՀՕՄԻ 94ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Շրջանի ՀՕՄի բարձրագոյն եռօրեայ ժողովի բացման պաշտօնական արարողութեան աւարտէն ետք, պատգամաւորական ժողովը սկսաւ իր աշխատանքին: Դիւանի պարտականութիւնները վստահուեցան ատենապետներ՝ ընկհ. Սօսի Փօլատեան (հայերէն) եւ ընկհ. Լարա Գազանճեան (անգլերէն), անգլերէնի քարտուղարութիւնը՝ ընկերուհիներ Ռիթա Հինդլեան եւ Սէնտի Թովմասեան, իսկ հայերէնի՝ Յասմիկ Ուրֆալեան եւ Մարալ Փօլատեան:

Ժողովի անհրաժեշտ յանձնախումբերը ընտրեց եւ խորհրդակցական ձայնով ժողովին հրաւիրեց ընկերուհիներ՝ Վիվեըն Թասլաքեան, Էմմա Կարապետեան, Սիլվա Փօլատեան, Ալիս Ֆիլհաննէսեան եւ Սօնա Գիզիրեան: Ապա, ժողովականները լուսաբանական հարցումներով եւ համապատասխան պատասխաններով առաւել ծանօթացան ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան եւ անոր հովանիին տակ գործող Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակներու եւ Հոգեբանական կեդրոնի աշխատանքներուն:

Ժողովին ներկայացուեցաւ նաեւ ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան գործունէութեան ամփոփ տեղեկագիրը: Ապա՝ տեղի ունեցաւ Շրջանային Վարչութեան նիւթական եւ բարոյական տեղեկագրերու ըստ էութեան քննարկումները, որմէ ետք ժողովը յոյժ գնահատելի գտաւ ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան տարեկան գործունէութիւնը:

Այնուհետեւ, ժողովականները խմբակներու բաժնուելով քննեցին եւ համադրեցին մասնաճիւղերէն ներկայացուած առաջարկները, որոնք կ’առնչուէին շրջանի ՀՕՄի ներքին կազմակերպական կեանքին (կրթական, քարոզչական, հանգանակային եւ անդամակցութիւն), Գաղութային աշխատանքներուն, Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի օգնութեան ծրագիրներուն: Եղան նաեւ անհատական առաջարկներ: Ներկայացուած առաջարկները ժողովին կողմէ բծախնդրութեամբ քննարկուելէ ետք, որդեգրուեցան:

Ժողովը որոշեց մասնաճիւղերու օգնութեամբ հանգանակային արշաւի մը սկսիլ հասոյթաբեր կալուածի մը գնման համար:

Նորընտիր Շրջանային Վարչութեան տարեկան ծրագրի մշակման օգտակար հանդիսացող բանաձեւերու որդեգրումէն եւ տարեկան նախահաշիւի վաւերացումէն ետք, տեղի ունեցաւ Շրջանային Վարչութեան ընտրութիւն:

Ժողովականները հետեւեալ ընկերուհիները ընտրեց Շրջանային Վարչութեան նոր անդամներ. Ռեպեքա Պէրպէրեան, Սաթենիկ Ղազարեան, Այտա Պապայեան եւ Ռիթա Հինդլեան:

Հաշուեքննիչ յանձնախումբի ընտրութենէն ետք, շնորհակալական եւ բարեմաղթանքի ելոյթներ ունեցան ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի եւ ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան ներկայացուցիչները, ժողովականներն ու դիւանը: Յատուկ յուշատախտակներով գնահատուեցան ընթացաւարտ Շրջանային Վարչութեան անդամներ Լենա Պօզոյեան, Գարմէն Լիպարիտեան, Կարինէ Բարիկեան-Սէթեան եւ Քրիսթինա Խանճեան:

Շրջանի ՀՕՄի բարձրագոյն ժողովը վերջ գտաւ Կիրակի, 20 Յուլիս 2014ի երեկոյեան ժամը 8ին,ՀՕՄի քայլերգի խմբերգումով:

Ժողովէն ետք Շրջանային Վարչութեան կազմը ունեցաւ առաջին իր լիագումար ժողովը որու ընթացքին ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ պաշտօններու բաժանումներով.

 

  • Համա-ատենապետներ՝ Մարալ Մաթոսեան եւ Ռեպեքա Պէրպէրեան,
  • Քարտուղար՝ Ռիթա Հինդլեան,
  • Գանձապահ՝ Այտա Պապայեան,
  • Հաշուապահ՝ Ճիւտի Ճինկիրեան (Սան Ֆրանսիսքօ)
  • Խորհրդականներ՝ Նանիկ Քիւփէլեան, Արաքսի Այգանեան, Սաթենիկ Ղազարեան, եւ Ատրինէ Փոսթոյեան (Ֆրեզնօ):

 

 

ՀԻՒՐԸՆԿԱԼ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՀՕՄի 94րդ Շրջանային Պատգամաւորական ժողովի հիւրընկալումը վստահուած էր ՀՕՄի Հոլիվուտի «Մայր» մասնաճիւղին, որ լաւապէս կատարեց իրեն իր պարտականութիւնը, բացառիկ հիւրընկալում ցուցաբերելով:

Առօրեայ համադամ ճաշերու ցուցակներէն անկախ, մասնաճիւղը երկու ընկերային գեղեցիկ ձեռնարկներ կազմակերպած էր, որոնց առաջին ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 18 Յուլիս 2014ի երեկոյեան, շրջանի «Մոնալիզա» ճաշարանը, ուր պատգամաւորները հայկական մթնոլորտ մը ապրեցան եւ օրուան ժողովականի հեւքէն ետք, գեղեցիկ առիթը ունեցան իրարու առաւել ծանօթանալու եւ մտերմիկ պահ մը ապրելու:

Երկրորդ ձեռնարկը Պատգամաւորական ժողովի առիթով կազմակերպուած ճաշկերոյթ-պարահանդէսն էր, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 19 Յուլիսի երեկոյեան, «Կարապետեան» սրահը: Շուրջ 150 մասնակիցներու կարգին էին ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ ընկհ. Անի Քէշիշեան, ՀՅԴ «Գարեգին Նժդեհ» Կոմիտէութեան, ՀՄԸՄի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի վարչութեան եւ Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան ներկայացուցիչներ, պատգամաւոր ընկերուհիներ եւ հիւրեր:

Բարի գալուստի քաղցր խօսքերով ներկաները ողջունեց հիւրընկալ մասնաճիւղի ատենապետուհի ընկհ. Մայտա Շահինեան: Ան առաջին հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց Շրջանային Վարչութեան, որ վստահեցաւ Պատկառելի այս ժողովի հիւրընկալումը «Մայր» մասնաճիւղին:

«Բացայայտ իրողութիւն է, որ հայ կեանքէն ներս գործող բոլոր միաւորներուն նման, ՀՕՄի շարքերը եւս այսօր, կը դիմագրաւեն կազմակերպական յաւելեալ աշխուժացումով եւ արդիւնաւէտ աշխատանքով ժամանակին հետ քայլ պահելու պարտաւորութեան դիմաց», ըսաւ Շահինեան եւ ինքնավստահութեամբ յայտարարեց, որ ՀՕՄի Հոլիվուտի «Մայր» մասնաճիւղը իր հիմնադրութենէն ի վեր եղած է այն հարազատ ընտանիքը, որ սէր, հաւատք, ծառայութիւն, նուիրում եւ վստահութիւն ներշնչած է ազգային մեր կեանքէն:

«105ամեայ այս մեծ կազմակերպութիւնը հպարտ է իր անցեալով, տոկուն է իր ներկայով եւ հաստատ՝ իր պայքարով», եզրակացուց ընկերուհին:

Ընկհ. Շահինեանի գեղեցիկ խօսքերէն ետք, Անի Էմիրխանեան հայկական գեղեցիկ մենապարով մը հմայեց ներկաները, արժանանալով անոնց բարձր գնահատանքին:

Այնուհետեւ, սրտի իր խօսք փոխանցեց, Շրջանային Վարչութեան մասնաճիւղի կապ ընկհ. Կարինէ Բարիկեան-Սէթեան, որ առաջին հերթին շնորհաւորեց մասնաճիւղը իր բացառիկ հիւրընկալման համար եւ հաստատեց, թէ մասնաճիւղի ժրաջան անդամուհիները, իրենց ցուցաբերած ազնիւ վերաբերմունքով, տպաւորած են բոլոր ժողովականները: Մասնաճիւղը իր անուան նման իսկական մօր գուրգուրանք կը ցուցաբերէ: Ընկերուհին շնորհաւորեց մասնաճիւղը եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց անոր:

Այնուհետեւ, երեկոն խանդավառեց DJ Blue Eyes. Հիւրընկալուող մասնաճիւղերը, խանդավառուած ստեղծուած ուրախ մթնոլորտէն, «Մայր» մասնաճիւղին կատարեցին սրտաբուխ նուիրատուութիւններ:

* * *

Շրջանի ՀՕՄի եռօրեայ բարձրագոյն այս ժողովը նոր պարտաւորութիւններու առաջ դրաւ նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնը, որոնք վստահաբար լաւապէս պիտի դիմագրաւուին եւ միասնականութեամբ յաջող արդիւնքներու պիտի հասնին:

Photographs

***

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը հիմնուած է 1984ին, իր կեդրոնատեղին ունենալով Քալիֆորնիոյ նահանգի Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ: Ան 26 մասնաճիւղերով մարդասիրական կազմակերպութիւն մըն է, չորս նահանգներու մէջ գործող աւելի քան 1200 անդամներով: Շրջանի ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը, հոգեբանական կեդրոնը եւ կը հովանաւորէ զանազան պատանեկան-երիտասարդական ծրագիրներ, կրթանպաստներ եւ այլ նպաստներ: Մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք այցելել ՀՕՄի www.arswestusa.org կայքէջը կամ հեռաձայնեցէք (818) 500-1343 թիւին:

 

 

Post a comment