Blog

ARS Sevan Chapter Celebrates 40th Anniversary (in English & Armenian)

Santa Ana, CA.- The Armenian Relief Society of Western USA (ARS) chapter named after lake Sevan in Armenia celebrated 40 years of service to the community in Orange County on October 5, 2013, at the Gugasian Hall in Santa Ana, California.

The Sevan Chapter has had a Saturday School since it was founded. Several of the program participants were among the first dozen school students, including the emcee, Arpi Madenlian, who made her welcoming remarks in Armenian. The anthems were sung by another start-up student, then Lydia Goglanian, now Der Vartanian, who was accompanied on the piano by her husband, Tom Der Vartanian. Among the 225 guests were ARS Regional Executive Advisors Nanik Kupelian and Araxy Aykanian, representatives from the local ARF Armen Karo Committee, Forty Martyrs Church Board of Trustees, and Ari G. Minassian administration and board, as well as members of other ARS chapters.

Rev. Fr. Karekin Bedourian, the parish priest of the Forty Martyrs Apostolic Church, remarked that this is a day to celebrate the achievements of the community, and especially that of the ARS for devoted service to help those in need and help the community to prosper during the past 40 years. He advised those present that as they observe the successful outcome of the ARS efforts, they should also support and encourage them. Der Karekin blessed the memory of those who left their mark and are now departed, congratulated the ARS Sevan Chapter executive and members, advised the young generation to join the ARS ranks and following his remarks, he blessed the tables.

Makrouhi Madenlian, who was one of the founding members and the first and current ARS Sevan Chapter Executive Chairperson, thanked the guests for supporting the chapter and the support that they provided during the past four decades. She acknowledged the event sponsors, Dr. & Mrs. Hampar and Sima Karageozian. She was proud for the presence of Saturday School students amongst the guests; credited the Saturday School principal, Ani Geloyan, for her exemplary efforts; stated that the chapter participates in regional activities, and last year the Saturday School students excelled during a system-wide competition. She praised the dedication and sacrifices of the chapter members and expressed her confidence that the chapter will continue to meet the needs of the community in the future.

ARS Regional Executive’s message was delivered by the chapter liaison Nanik Kupelian. She praised the chapter for implementing the ARS mission in Orange County, particularly by educating the youth in the Armenian language and culture at the Saturday School. Kupelian credited the chapter members for leading the community with their dedicated service and affirmed her belief that with new members joining the chapter ranks, the chapter will continue to thrive. Kupelian handed a congratulatory plaque from the Regional Executive to the chapter executive chairperson Makrouhi Madenlian.

Following a candle lighting ceremony, three Sevan Chapter members, Chake Basmadjian, Alice Goglanian and Janet Kassajikian were handed over certificates of meritorious service for fifty years of service provided through the ARS Central Executive Board and handed over by the two Regional Executive members, Nanik Kupelian and Araxy Aykanian.

A group of the older Saturday School students performed a group of three songs, starting with “Kedashen”, under the direction of their music teacher, Gohar Alexanians, who also accompanied them on the piano. Another student, Goriwn Geloyan recited Barouyr Sevag’s “Kich yenk, payts hye yenk” (We are few, but we are Armenian).

One of the first students of the school, Daniel Goglanian, spoke eloquently in Armenian about his experience as a youth trying to get up on Saturday mornings to go to school. He said that knowing to speak and write in Armenian enriched his life by being able to perform in an Armenian play, delivering a eulogy for his grandmother who passed away, and generally being able to connect to his peers and community. Goglanian encouraged parents, teachers and chapter members to do their part to continue to pass on the Armenian culture and faith to the new generation.

Christopher Guldjian, Esq., was a student while school was temporary held on Fridays at St. Barbara Church’s school during 1985-87, before it moved to the now Ari G. Minassian School building. He pointed out how the ARS was around before the other organizations were established and the ARS was the one to bring the community together. Guldjian related childhood memories about Armenian language, history and music classes, and even fruit snacks, which were prepared for the students with care. He concluded that the ARS gave a sense of belonging, a sense of pride and passed on the value of service.

The artist Kevo Manougian completed a painting depicting the fundraiser during the event, and the artwork was auctioned off during the end of the program. Entertainment was provided by Joseph Krikorian and his band. Posters of historical ARS photographs from a century ago, as well as dozens of old and new photographs of the chapter and the Saturday school were on display. The program provided an opportunity to remember the old days, connect to old friends and plant seeds for future links to help sustain the ARS in Orange County.

ՀՕՄի Սեւան Մասնաճիւղի 40-ամեակի Տօնախմբութիւնը

Սանթա Անա, Քալիֆորնիա.- Սեւան լիճի անունով անուանուած Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի մասնաճիւղը տօնախմբեց Օրէնճ Քաունթիի գաղութէն ներս իր ծառայութեան 40-ամեակը ճաշկերոյթ-պարահանդէսով մը Հոկտեմբեր 5, 2013ին, Ղուկասեան Սրահէն ներս, Սանթա Անա, Քալիֆորնիա:

ՀՕՄի Սեւան մասնաճիւղը իր հիմնադրութեան օրէն ունեցած է Շաբաթօրեայ դպրոց մը որուն առաջին 12 աշակերտներէն յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերողներէն էր հանդիսավարուհին՝ Արփի Մատէնլեանը, որ շուրջ 225 ներկաներուն իր բարի գալուստի խօսքերը կատարեց հայերէն լեզուով: Քայլերգներն ալ երգուեցան առաջին աշակերտներէն մէկուն՝ Լիտիա Կոկլանեան-Տէր Վարդանեանին կողմէ, որուն դաշնակի վրայ կ’ընկերակցէր իր ամուսինը՝ Թոմ Տէր Վարդանեանը: Ձեռնարկին ներկայ էին ՀՕՄի Շրջանային Վարչութենէն Նանիկ Գիւփէլեանն ու Արաքսի Այքանեանը, ինչպէս նաեւ տեղւոյն ՀՅԴ Արմէն Գարօ Կոմիտէի, Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան եւ Արի Կ. Մինասեան Վարժարանի տնօրէնութեան եւ վարչութեան ներկայացուցիչները, ինչպէս նաեւ ՀՕՄի այլ մասնաճիւղերէ ընկերուհիներ:

Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Գարեգին Քհնյ. Պետուրեանը խօսք առնելով յայտնեց թէ այս իւրայատուկ օր մըն է տօնելու այս գաղութի յաջողութիւնները եւ ի մասնաւորի Սեւան մասնաճիւղի, որ 40 տարիներէ ի վեր անխոնջ կ’աշխատի ու կը ծառայէ ի սպաս այս գաղութի վերելքին: Տէր Հայրը դիտել տուաւ թէ ՀՕՄի աշխատանքի տեսնելը չի բաւեր, այլ պէտք է նաեւ քաջալերել: Ան օրհնեց յիշատակը անոնք որոնք իրենց օգուտը բերին ու անցան, շնորհաւորեց մասնաճիւղի վարչութիւնն ու ընկերուհիները եւ դրուատեց որ երիտասարդները միանան ՀՕՄի շարքերուն: Ապա, սեղաններու օրհնութիւնը կատարեց:

Մաքրուհի Մատէնլեանը, որ Մասնաճիւղի հիմնադիր ընկերուհիներէն է եւ առաջին վարչութեան ատենապետուհին որ կը վարէ ներկայ վարչութեան ատենապետութիւնը, շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն իրենց քաջալերանքին համար, գաղութին՝ որ միշտ անվարան ձեռք երկարած է ՀՕՄի օգնութեան կոչերուն եւ ձեռնարկի հովանաւորներուն՝ Տոքթ. եւ Տիկ. Համբար եւ Սիմա Քարակէօզեաններուն: Ան անդրադառձաւ որ շաբաթօրեայ դպրոցի աշակերտները ձեռնարկին ներկայ են. շնորհաւորեց դպրոցի տնօրէնուհի Անի Կէլոյեանը. նշեց թէ մասնաճիւղը մասնակցութիւն բերած է Շրջանային Վարչութեան աշխատանքներուն եւ շաբաթօրեայ դպրոցը յաջողութիւն արձանագրած է շրջանային մրցոյթներու ընթացքին: Մատէնլեան գնահատեց մասնաճիւղի անդամուհիներուն զոհողութիւնը եւ վստահութիւն յայտնեց որ պատնէշի վրայ մնալով մասնաճիւղը պիտի շարունակէ հասնիլ գաղութի կարիքներուն:

Շրջանային Վարչութեան խօսքը փոխանցեց մասնաճիւղի կապը՝ Նանիկ Գիւփէլեանը: Ան շնորհաւորեց մասնաճիւղի 40-ամեայ գործունէութիւնը որ ՀՕՄի առաքելութեան հարազատ թարգմանը կը հանդիսանայ, մանաւանդ շաբաթօրեայ դպրոցի միջոցով սերունդներ հայօրէն դաստիարակելով: Ան գնահատեց մասնաճիւղի բազմավաստակ անդամուհիներու նուիրումն ու անոր շուրջ համախմբուած համակիրներու հաւատքը, եւ իր հաստատ համոզումը յայտնեց որ մասնաճիւղը բազմապատկուած շարքերով պիտի շարունակէ իր առաքելութիւնը: Գիւփէլեան 40-ամեակի առիթով Շրջանային Վարչութեան կողմէ յուշատախտակ մը փոխանցեց մասնաճիւղի ատենապետուհի Մաքրուհի Մատէնլեանին:

Մոմավառութենէն ետք, Սեւան մասնաճիւղէն երեք ընկերուհիներ՝ Շաքէ Պասմաճեան, Ալիս Կոկլանեան եւ Ժանէթ Քսաճիքեան ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութենէն ստացուած 50-տարուան ծառայութեան գնահատագրեր ստացան Շրջանային Վարչութեան ընկերուհիներ Նանիկ Քիւփէլեանէն եւ Արաքսի Այքանեանէն:

Շաբաթօրեայ աշակերտներէն խումբ մը երեք երգեր խմբերգեցին, սկսելով «Գետաշէն»էն, դաշնակի ընկերակցութեամբ իրենց երգի ուսուցչուհիին՝ Գոհար Ալեքսանեանցին: Այլ աշակերտ մը, Կորիւն Կէլոյեանը ասմունքեց Պարոյր Սեւակի «Քիչ ենք, Բայց Հայ Ենք»:

Շաբաթօրեայ դպրոցի առաջին աշակերտներէն՝ Դանիէլ Կոկլանեանը սահուն հայերէն խօսելով ներկայացուց իր մանուկ հասակի փորձառութիւնը երբ պէտք էր շաբաթ օրերը արթննար դպրոց երթալու համար: Ան դիտել տուաւ թէ հայերէն խօսիլ եւ գրել գիտնալը իր կեանքը հարստացուցած է քանի որ կրցած է մասնակցիլ դերասանութիւն ընելով հայերէն թատրոնի մը բեմադրութեան, երբ մեծ մայրը մահացած է անոր կենսագրականը ներկայացուցած է, ինչպէս նաեւ կրցած է իր ընկերներուն եւ գաղութին հետ շփման մէջ ըլլալ: Կոկլանեան իր յորդորները եւ քաջալերանքը ուղղեց ծնողներուն, ուսուցիչներու եւ մասնաճիւղին հայ մշակոյթն ու հաւատքը նոր սերունդին փոխանցելու նկատմամբ:

Փաստաբան Քրիս Կիւլճեանը շաբաթօրեայ դպրոցին աշակերտած է երբ դպրոցը տեղի կ’ունենար ուրբաթ օրերը Ս. Պարպարա Եկեղեցւոյ դպրոցէն ներս 1985-87 ընթացքին, Արի Կ. Մինասեան Վարժարանի շէնքը չփոխադրուած: Ան դիտել տուաւ այն դրական դերը որ ՀՕՄը ստանձնած է գաղութի կազմաւորման շրջանին այլ կազմակերպութիւններու հաստատման մէջ: Կիւլճեան յիշատակներ պատմեց հայերէն լեզու, պատմութիւն եւ երաժշտութեան պահերէն, եւ նոյնիսկ զբօսանքի պահուն խնամքով պատրաստուած խնձորներէն – որոնց գործադրութիւնը մինչեւ օրս կը շարունակուի: Եզրափակելով, ան ըսաւ որ ՀՕՄը կրցած էր փոխանցել պատկանելիութեան զգացումը, ազգային հպարտանքն ու ծառայական արժէքները:

Ձեռնարկին ընթացքին գեղանկարիչ Գէւօ Մանուկեանը ձեռնարկը ներկայացնող պաստառ մը աւարտեց որ աճուրդի դրուեցաւ ձեռնարկի աւարտին: Երեկոն խանդավառեց Ճոզէֆ Գրիգորեանը իր նուագախումբին հետ: ՀՕՄի պատմական նկարներ, ինչպէս նաեւ մասնաճիւղի ու շաբաթօրեայ դպրոցի հին ու նոր նկարներու պաստառներու ցուցադրութիւնը շատ մը յիշատակներ արթնցուց: Ձեռնարկը առիթ մը եղաւ որ հին ու նոր օրերուն մասին խօսելով, բարեկամներու հետ կապեր վերահաստատելով հող պատրաստուի որ ՀՕՄը կարենայ կանգուն մնալ Օրէնճ Քաունթիի մէջ:

Post a comment