Blog

ARS Social Services Offers Services in TEAM and CHANGES Programs (Bilingual)

ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը TEAM եւ CHANGES Ծրագիրներու ծառայութիւն կը Մատուցէ

Շրջանի Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Ընկերային Ծառայութիւնը, ներկայիս ծառայութիւններ կը մատուցէ Telecommunications Education and Assistance in Multiple Languages (TEAM) եւ Community Help and Awareness of Natural Gas and Electricity (CHANGES) ծրագիրներու գծով։ Այսպիսով, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը կը կեդրոնանայ հետեւեալ հիմնական ծառայութեանց վրայ, ինչպիսին են տեղեկութիւններու տարածում, սպառողներու գիտելիքներու փոխանցում, բողոքի բանաձեւում, պաշտպանողական ծառայութիւններ ոչ-անգլերէն եւ սահմանափակ անգլերէն խօսող անհատներու, որոնք կ՚առնչուին հեռաձայնի եւ ելեքթրական հոսանքի օգտակար ծառայութիւններուն։

Այս երկու ծրագիրներու գլխաւոր նպատակը ծառայութիւն մատուցելն է այն սպառողներուն, որոնք դժուարութիւն ունին իրենց հեռախօսի կամ ելեքթրական հոսանքի գծով, եւ այդ մասին գիտելիքներ ապահովել անոնց, կանխելու համար ապագայ դժուարութիւնները եւ տեղեկացնել սպառողներուն իրենց իրաւունքները։ Այսպիսի կարիքներու օգնութեան հետեւանքով յաճախորդները կը հասկնան իրենց վճարումները, նոր հաշիւներ կը բանան եւ իրենց վճարումներու գծով դասաւորումներ կը կատարեն։ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը կ՚օգնէ յաճախորդներուն լուծելու իրենց հարցերը եւ իրենց անունով կը բանակցի համապատասխան ընկերութիւններուն հետ, յաճախորդի նախընտրած լեզուով եւ մշակութային զգայունութեամբ։

Ներկայիս, ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը Քալիֆորնիոյ համայնքային կազմակերպութիւններէն մէկն է, որ կ՚աշխատի սահմանափակ անգլերէն իմացող սպառողներու հետ եւ աջակցութիւն կը ցուցաբերէ անոնց TEAM եւ CHANGES ծրագիրներու միջոցաւ։ ՀՕՄը այս ծառայութիւնը կը մատուցէ իբրեւ Self-Help for the Elderly -ի գործակից կազմակերպութիւն, որ կը ֆինանսաւորուի California Public Utilities Commission-ի կողմէ։

TEAM եւ CHANGES ծրագրերու միջոցաւ ծառայութիւններ ստանալու համար դիմեցէք այս բաժնի պաշտօնեայ Զուարթ Արապաթլեանին, հեռաձայնելով (818) 241-7533 x117 թիւին։

ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը նուիրուած է լայնածաւալ ընկերային ծառայութիւն մատուցել անբաւարար եկամուտ ունեցող անհատներու եւ ընտանիքներու, իր չորս գրասենեակներով, որոնք կը գտնուին Կլէնտէյլի, Փասատինայի, Հոլիվուտի եւ Նորթ Հոլիվուտի մէջ։ Այս ծառայութիւնները կ՚ընդգրկեն հարցերու լուծում, հարցաթերթիկներու ամբողջացում, բնակարանային եւ փոխադրամիջոցներու առնչուող հարցերու լուծում, աշխատանքային ծառայութիւններ, միջոցներու դիմումներ, անգլերէնը իբրեւ երկրորդ լեզու/կեանքը դիւրացնող դասընթացքներ եւ այլն: ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակներուն կարելի է կապ հաստատելի (818) 241-7533 թիւով կամ [email protected]:

###

ARS Social Services Offers Services in TEAM and CHANGES Programs

The Armenian Relief Society of Western USA, Social Services is currently providing services in the Telecommunications Education and Assistance in Multiple Languages (TEAM) and Community Help and Awareness of Natural Gas and Electricity (CHANGES) Programs. In doing so, ARS Social Services focuses on the following service components: outreach, consumer education, complaint resolution, and advocacy services related to telecommunication and utility services for non-English and limited-English proficient consumers.

The main purpose of both programs is to provide services to consumers, who are encountering problems with their telephone or utility bills, and to provide education to prevent future difficulties and to inform consumers of their rights. Further, through needs assistance, clients receive assistance in receiving payment extensions, avoiding disconnection, understanding their bill, opening new accounts, and obtaining payment arrangements. ARS Social Services helps clients resolve their problems and negotiates with companies on their behalf by working with clients in their preferred language and with cultural sensitivity.

ARS Social Services is currently one of the community based organizations in California working with limited English proficient consumers and offering assistance through the TEAM and CHANGES programs through a subcontract with the Self-Help for the Elderly in San Francisco, Calif., which receives program funding by the California Public Utilities Commission.

To receive services in the TEAM and CHANGES programs, Zvart Arabatlian, Case Manager, can be contacted at (818) 241-7533 x117.

ARS Social Services is committed to providing comprehensive social services to low-moderate individuals and families through four offices located in Glendale, Pasadena, Hollywood, and North Hollywood. Services include case management, completion of forms, assistance with housing and transportation issues, employment services, referrals, English as a Second Language/Life Skills classes, and more. ARS Social Services can be reached at (818) 241-7533 or [email protected]

 

Post a comment