Blog

ARS Talin Chapter Saturday School Reopens (In Armenian)

8Վերամուտ՝ ՀՕՄի «Թալին» Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարանի

Սեպտեմբեր ամիսն ենք եւ արդէն ուսումնական տարեշրջանի վերամուտ է ամէն տեղ: Կը զգանք զայն եւ կը տեսնենք: Բոլոր վարժարաններուն նման, Ամերիկայի բոլոր հայահոծ շրջաններէն ներս ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան հովանին վայելող մասնաճիւղերու շաբաթօրեայ վարժարաններն ալ, իրենց կարգին, 2014-2015 ուսումնական տարեշրջանին համար իրենց դռները բացին:

Հաստատ իրականութիւն է հայկական վարժարանի կարեւորութիւնը հայապահպանման եւ հայակերտման գործին մէջ: Հայ դպրոցէն ներս հայ մանուկը, պատանին եւ երիտասարդը կը ստանան հայեցի դաստիարակութիւն, որուն միջոցով կարելի պիտի ըլլայ յաղթահարել բոլոր այն դժուարութիւնները, որոնք կը մարմնաւորուին հայրենիքէն դուրս գտնուելու իրականութեամբ:

Նաեւ, պէտք է շեշտել, թէ մեծապէս գնահատելի է ՀՕՄի ընտանիքին այս նախաձեռնութիւնը, որովհետեւ հայ կանանց այս մեծ միութիւնը մեր ժողովուրդի զաւակներուն ընկերային բազմազան ծառայութիւններ մատուցելու կողքին, ի գին ամէն զոհողութիւններու՝ հայ մատղաշ մեր սերունդի հայեցի կրթութեամբ եւս կը զբաղի:

Իր կարգին, իբրեւ նոյն ընտանիքի հարազատ անդամ, ՀՕՄի Լա Քրեսենթայի «Թալին» մասնաճիւղն ալ շուրջ երեք տասնամեակներէ ի վեր արդէն կը հովանաւորէ իր շաբաթօրեայ վարժարանը, ուր կը յաճախեն զանազան յարգելի կամ ոչ յարգելի պատճառներով հայ ամէնօրեայ վարժարաններէ զրկուած մեր հայ երկսեռ երեխաները:

Վարժարանը իր դռները պաշտօնապէս բացաւ Շաբաթ, 13 Սեպտեմբեր 2014ի առաւօտեան ժամը 10ին, շրջանի Հայ կեդրոնի փոքր սրահին մէջ: Այդ օրը, իբրեւ վերամուտ, վարժարանէն ներս կը տիրէր տօնական մթնոլորտ: Հաճելի իրարանցում կար ամէն տեղ: Փոքր թէ մեծ, նախկին կամ նոր աշակերտներու դէմքերուն վրայ ակներեւ էր ուրախութիւնն ու խանդավառ ժպիտը: Մեծ ու փոքր աշակերտները իրենց ուրախ ճիչերով եւ խանդավառ տրամադրութեամբ արդէն իսկ անօրինակ աղմուկով լեցուցած էին վարժարանի բակն ու սրահը:

Յիշենք նաեւ, որ շաբաթ մը առաջ, արձանագրութեան օրը, Հայ կեդրոնէն ներս ծրագրուած էր յատուկ «փուլ փարթի» մը, որպէսզի աշակերտը իր ամառնային անհոգ եւ ազատ վիճակէն ետք՝ կաշկանդուած եւ բանտարկուած չզգայ: Այդ օրը, հին ու նոր աշակերտներ մեծ ուրախութեամբ վայելեցին կեդրոնի աւազանը եւ վարժարանի հիւրասիրութիւնը, մինչ ծնողները, տնօրէնին եւ ուսուցչական կազմի անդամներուն հետ, փոխադարձ ծանօթացման հարազատ պահեր ապրեցան:

Դպրոցի վերաբացման պաշտօնական հանդիսութեան, վարժարանի տարիներու տնօրէն Գէորգ Պետիկեանի ու իր ուսուցչական կազմի բոլոր անդամներուն, ինչպէս նաեւ իրենց ծնողներով ներկայ եղող 47 աշակերտ-աշակերտուհիներու կողքին ներկայ էին նաեւ ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան Խնամակալ մարմինի անդամուհիներէն Բարքուհի Խաչիկեանը, Սօնա Գիզիրեանը եւ Հռիփ Աճէմեանը, որոնք եկած էին իբրեւ ներկայացուցիչ՝ հովանաւորելու հանդիսութիւնը եւ միեւնոյն ժամանակ իրենց գնահատաքն ու քաջալերանքը յայտնելու վարժարանի տնօրէնին, ուսուցչական կազմին, աշակերտներուն եւ ծնողներուն:

Առաջին զանգին, աշակերտները դասարանային շարքերով դպրոցի սրահին մէջ շարուելէ ետք, «Տէրունական աղօթք»ը եւ «Աշակերտին ուխտ»ը կատարեցին, ապա տնօրէն Պետիկեան բացման իր խօսքին մէջ բարի գալուստ մաղթեց աշակերտներուն՝ ըսելով. «Ձեր վերադարձը կ՛ողջունենք անսահման ուրախութեամբ»: Ապա արդիւնաւէտ տարի բոլորելու բարի մաղթանքներ կատարեց՝ միաժամանակ մեծապէս գնահատելով ծնողներու զոհաբերութիւնն ու այս վարժարանին նկատմամբ անոնց ունեցած հաւատքն ու վստահութիւնը:

Տնօրէն Պետիկեան շեշտեց, թէ հայ վարժարանը հայ աշակերտին երկրորդ տունն է. «Հոս է, որ ան իր հարազատ տան մէջ կը սորվի իր լեզուն, կը ծանօթանայ իր պատմական հերոսներուն ու կը ներշնչուի անոնցմով»: Տնօրէնը պարզեց նաեւ, թէ հայ լեզուն է, որ հայ ժողովուրդը պահած է դարերէ ի վեր: Ան յոյս յայտնեց, որ վերամուտին յաջորդող օրերը ըլլան նպաստաւոր ու արդիւնաբեր, որպէսզի կարելի ըլլայ աշակերտ-ուսուցիչ-ծնողք-տնօրէնութիւն համագործակցութեամբ արձանագրել վերելք ու նորանոր ձեռքբերումներ:

Ապա ան մէկ առ մէկ ներկայացուց իր ուսուցչական կազմի անդամուհիները՝ Լիզա Պետիկեան, Մայտա Գոճանեան, Նուշիկ Ետալեան եւ կամաւոր օգնական Ծաղիկ Գատեան, որոնց անսակարկ ճիգերուն շնորհիւ, ինչպէս միշտ, այս տարի եւս յաջողութեամբ պիտի իրագործուի վարժարանի ուսումնական ծրագիրը: Նաեւ, ան ներկայ գտնուող ծնողներէն խնդրեց աւելի մօտէն հետեւիլ իրենց զաւակներու դասերուն:

Իր խօսքի աւարտին, տնօրէնը նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՕՄի «Թալին» մասնաճիւղի բոլոր ՀՕՄուհիներուն, որոնք ամէն ճիգ կը թափեն կանգուն պահելու համար հայ միտքի եւ հոգիի այս փոքրիկ ամրոցը: Նոյնպէս, ան կրկին անգամ գնահատեց իրենց զաւակները հայ պահելու համար ծնողներուն մեծ զոհաբերութիւնը, խոր գիտակցութիւնը եւ ամբողջական նուիրումը եւ անգամ մը եւս բարի երթ մաղթեց Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի բանակի հին ու նոր զինուորագրեալներուն:

Իր կագին, յանուն ՀՕՄի Շրջանային վարչութեան Խնամակալ մարմինին, Բարքուհի Խաչիկեան բարի գալուստ մաղթեց եւ շնորհաւորեց աշակերտները, իրենց նոր տարեշրջանին առթիւ, ու յայտնեց իր ուրախութիւնը՝ ի տես այս փոքրերու հայկական վարժարան յաճախելուն: Ան պարզեց նաեւ հայ դպրոց յաճախելու գլխաւոր նպատակը:

Սիրտի խօսքերէն ետք, աշակերտները կարգապահ անցան իրենց նշանակուած դասարանները՝ ուսուցչուհիներու հսկողութեամբ: Պաշտօնապէս վերամուտը սկսած էր: Հայ աշակերտը կրկին անգամ վերադարձած էր իր երկրորդ եւ հարազատ տունը՝ հայ վարժարանը, վերանորոգ խանդավառութեամբ: Բարի երթ բոլորին:

School Information

Post a comment