Blog

ARS Javakhk Fund Gathers Community Aboard The Queen Mary for Annual Event (Bilingual)

Long Beach, Calif. – After a month-long undertaking through March for Javakhk Awareness Month, the ARS Javakhk Fund Committee capped off its 2017 campaign with a fundraising event held on Sunday, April 2, 2017 aboard the historic Queen Mary. Numerous supporters gathered to demonstrate their backing to the cause and…...

Read more

ARS Javakhk Fund Proclaims “Supporting Javakhk Is Our Duty” (Bilingual)

«Ջաւախքին Զօրակցիլը Մեր Պարտականութինն է» Տասնըհինգ տարիներէ ի վեր, Արեւմտեան ԱՄՆի մէջ կը գործէ ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը եւ իր բեղուն գործունէութեամբ մեծ բարելաւումներ արձանագրած է ջաւախքահայութեան ընկերային կեանքին մէջ։ Յանձնախումբի գլխաւոր նպատակը նիւթապէս եւ բարոյապէս թիկունք կանգնիլն է ջաւախքահայութեան, որպէսզի ան կառչած մնայ իր հողին, որպէսզի Ջաւախքը հայութենէ չպարպուի։…...

Read more

ARS Javakhk Fund’s Upcoming Luncheon Aboard The Queen Mary (Bilingual)

Ջաւախքի նուիրուած Մարտ ամսուան ծրագիրները հարուստ եւ այլազան են, որոնք կազմակերպուած են ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի Յանձնախումբի ժրաջան անդամներուն կողմէ։ Այս հաղորդակցութեամբ կ՚ուզենք առանձնացնել տարեկան հանգանակային ձեռնարկը, որ տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 2 Ապրիլ 2017, կէսօրուան ժամը 12էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 5, The Queen Mary պատմական նաւուն վրայ։ Հանգանակային այս ձեռնարկի…...

Read more

ARS Lori Chapter Irene Boodakian Saturday School Visits Ararat-Eskijian Museum and Residents of Ararat Home

The ARS N. San Fernando Valley Lori Chapter Irene Boodakian Saturday School students visited the Ararat-Eskijian Museum in February 2017 and also had the opportunity to visit residents of Ararat Home, while performing a cultural program....

Read more

Join the ARS at the LA Big 5K 2017 (Bilingual)

Միացէք ՀՕՄին՝ Մասնակցելով Անոր Լոս Անճելըսի Հինգ Քիլոմեթր Վազք/Քայլարշաւի Խումբին Հայ Օգնութեան Միութեան ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը կը պատրաստուի այս տարի եւս մեծ խումբով մասնակցելու 2017ի Լոս Անճելըսի 5 քլմթ. վազք/քայլարշաւին, որ տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 18 Մարտին Տաճըր մարզաւանը։ Յաջորդական տարիներէ ի վեր ՀՕՄը իր մասնակցութիւնը կը բերէ այս 3.1…...

Read more

ARS Gala 2017 Held with Renewed Determination (Bilingual)

Ուրբաթ, 3 Փետրուար 2017ի երեկոյեան, շուրջ 400 ՀՕՄի համակիրներ, հովանաւորներ, նուիրատուներ եւ անդամներ մեծ ոգեւորութեամբ փութացած էին Տաղլեան մշակութային համալիրը, մասնակից դառնալու ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան տարեկան կալային եւ անոր ընդմէջէն տօնախմբելու մարդասիրական այս կազմակերպութեան արձանագրած նուաճումները, գնահատելու անոր տեղական եւ համաշխարհային ծրագիրներն ու բարենպաստ աշխատանքները։ Տարեկան գեղեցիկ այս ձեռնարկին կը…...

Read more

ARS Preparing for Gala 2017

ՀՕՄը Կը Նախապատրաստուի իր Կալա 2017ի Ձեռնարկին Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիա.- Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի շրջանը ոգեւորութեամբ կը նախապատրաստուի տարեկան իր մեծագոյն Կալա 2017 ձեռնարկին, որ տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 3 Փետրուարին Տաղլեան մշակութային համալիրին մէջ, 1201 Vine St., Los Angeles, California։ «ՀՕՄի Կալա ձեռնարկով պիտի տօնախմբենք մեր լայնածաւալ կազմակերպական  նուաճումները…...

Read more

ARS Brings in New Year with Annual Gift-Giving Event

ՀՕՄը Երախտագիտութեամբ եւ Նուէրներու Բաշխումով Սկսաւ Իր Նոր Տարին Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիա.- Ամանորը բոլորիս համար եղած է եւ պիտի ըլլայ վերանորոգման գեղեցիկ առիթ։ Այո, առիթ մը վերատեսութեան ենթարկելու անցնող տարուան մեր իրավիճակը, սխալները տեսնելու եւ զանոնք ճշդելու համոզումով, իսկ յաջողութիւններով խթանուելու եւ լաւագոյնին ձգտելու հաւատքով։ Այս տեսլականով Հայ Օգնութեան Միութիւնը սկսաւ…...

Read more

ARS Welcomes the 2017 New Year (Armenian)

ՀՕՄի Արեւմտեան Շրջանը Մեծ Ոգեւորութեամբ դիմաւորեց Նոր Տարին Երեքշաբթի, 3 Յունուար 2017ին, աւելի քան 300 ՀՕՄուհիները համախմբուած էին Կլէնտէյի «Պրանտվիւ» սրահը, միասնաբար եւ նոր ակնկալութիւններով տօնելու նոր տարուան գալուստը։ Հերթաբար սրահ փութացած ՀՕՄուհիները գեղեցիկ մաղթանքնրով դիմաւորեց կաղանդ պապան, լայն ժպիտներ պարգեւելով անոնց սիրասուն դէմքերուն։ Աւելի՛ն ան նաեւ ողջոյնի քաղցր խօսքերով…...

Read more

“Soseh” Kindergarten Rebuilding Project

The ARS of Western USA has joined ARS regions worldwide in an initiative to construct a new building structure and playground for the ARS “Soseh” Kindergarten in Stepanakert, Artsakh. The ARS “Soseh” Kindergarten in Stepanakert was established to serve as a safe haven for children of the soldiers of the…...

Read more