Blog

ARS Meets with Artsakh Delegation

ՀՕՄի Հանդիպումը Արցախի Պատուիրակութեան Հետ  Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիա.- Երկուշաբթի, 21 Նոյեմբեր 2016ի երեկոյեան ՀՕՄի անդամներ, Շրջանային Վարչութեան կողքին համախմբուած էին ՀՕՄի կեդրոնը, դիմաւորելու Արցախի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը, որ հակառակ խճողուած աշխատանքային իր ցուցակին, այցելեց ՀՕՄի կեդրոն, իր երախտագիտութիւնը յայտնելու ՀՕՄի մեծ ընտանիքին, Արցախի մէջ կատարած մարդասիրական լայնածաւալ իր աշխատանքներուն համար։ Պատուիրակութեան մաս…...

Read more

ARS Talin Chapter Saturday School Reopens (in Armenian)

Վերամուտ՝ ՀՕՄի «Թալին» Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարանի Սեպտեմբեր է ու դարձաել ուսումնական վերամուտ է: Ամրան քանի մը ամսուան արձակուրդէն ետք, ամէնօրեայ կամ միօրեայ բոլոր վարժարանները կրկին անգամ բացած են իրենց դռները: ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի հովանին վայելող մասնաճիւղերու շաբաթօրեայ վարժարանները, 2013-14 ուսումնական տարեշրջանին համար իրենց դռները բացին: Կրկնութեան գնով պէտք է ըսել,…...

Read more

ARS Burbank “Araz” Chapter Saturday School Opens

The ARS Burbank “Araz” Chapter, in collaboration with the local Camp Aghbalian, started its Saturday School on Saturday, September 10, 2016 at the Burbank Beshir Mardirossian Youth Center. We welcome the newest addition of schools to our region!...

Read more

Upcoming Fundraising Dinner: ARS Javakhk Fund Committee Embarks on New Endeavor in Javakhk

The ARS Javakhk Fund Committee is organizing its efforts in preparation of a fundraising dinner to benefit the expansion of the Akhalkalak Youth Center in Javakhk. The event will be held on Thursday, September 1, 2016 at 7 p.m. at Kavar Restaurant, located at 4777 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA…...

Read more

ARS Mayr Chapter in Fresno Celebrates 100 Years of Service

ARS Mayr Chapter in Fresno Turns 100! The ARS Mayr Chapter of Fresno will hold a 100th Anniversary Celebration Luncheon on Sunday, September 13, 2015, at 1 p.m., at Holy Trinity Armenian Apostolic Church Social Hall, 537 “M” Street, Fresno, Calif. 93721. The program includes performances by the Hamazkayin Nairi Dance Group and harpist…...

Read more

Irene Boodakian Donates $30,000 to ARS “Lori” Chapter Saturday School

Chatsworth, CA.- The Armenian Relief Society of Western USA’s North San Fernando Valley “Lori” Chapter held a special reception on Friday, July 8, 2016 honoring Irene Boodakian, who generously donated $30,000 to benefit the chapter’s Saturday School. As a result of her patronage, the chapter’s school will be renamed the…...

Read more

ARS Voice Newsletter for July 27, 2015 — The 95th Regional Convention

ARS 95th Regional Convention Concludes The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA, convened its 95th Annual Regional Convention on July 16-19, 2015 at the Pasadena Armenian Center. Representative of His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian, Rev. Fr. BoghosBaltayan, ARS Central Executive Board (CEB) Chairperson Vicky Marashlian and Board Member Annie Kechichian, ARF Pasadena Lernavayr Gomideh Representative Sarkis Tatigian, Regional Executive guests, elected delegates and observers of the Convention were…...

Read more

ARS-WUSA Hosts Elevate ARS Seminar

Organized by the Armenian Relief Society of Western USA’s Regional Educational Committee, a one-day seminar with the theme, “Elevate ARS,” was held on Sunday, June 26, 2016 at the Porter Valley Country Club in Northridge, Calif. ARS members, including Central Executive Vice-Chairperson Nyree Derderian and Board member Maral Matossian; Regional Executive…...

Read more

ARS 95th Annual Regional Convention Reaffirms Decision to Uphold ARS Mission

Pasadena, Calif.- The Armenian Relief Society (ARS) of Western USA, convened its 95th Annual Regional Convention on July 16-19, 2015 at the Pasadena Armenian Center. The Convention was hosted by the ARS Regional Executive and organized by an appointed committee. Representative of His Eminence Archbishop Moushegh Mardirossian, Rev. Fr. Boghos…...

Read more

ARS Matches Local Youth Support in Javakhk (English and Armenian)

(Glendale, Calif.).- Once again, fifty children are enjoying a 2-week day camp at the Armenian youth centers in Akhaltskha and Akhalkalak in Javakhk (Georgia). AYF counselors and camp directors are pouring their energy into brightening the lives of the youth in Javakhk through the day camp. The Armenian Relief Society…...

Read more