Special Occasion Messages

Speech Delivered By ARS Regional Executive Board Member Maral Touloumian – ARS Day Celebration (10/14/18) – Armenian

35 Տարիներ Շարունակ Ժողովուրդիս Հետ Հայ Օգնութեան Միութիւնը հիմնուած է Նիւ Եորգ նահանգին մէջ 1910-ին, ընկեր Էտկար Ակնունիի կողմէ, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան նախաձեռնութեամբ: Հաւատքի ու նուիրումի տաճար մըն է կանացի այս միութիւնը, որուն կառչած են գաղթաշխարհի չորս ծագերուն ապրող հազարաւոր խաչուհիներ. անոնց սրտերը կը տռոփեն մեր ժողովուրդի ներկայ ու ապագայ…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Nora Shirikian – ARS Erepouni Chapter Friday School’s 25th Anniversary (May 11, 2018) – Bilingual

Հոգեշնորհ Հայր, Յարգելի Քոյր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, Սիրելի ծնողներ եւ ՀՕՄի անդամներ, ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան անունով կը շնորհաւորեմ  ՀՕՄի Էրեբունի մասնաճիւղի Ուրբաթօրեայ վարժարանի 25ամեակը։ Կրթական այս օճախը գոյատեւեց շնորհիւ իր նուիրեալ ուսուցչուհիներուն, որոնք նուիրումով կատարեցին իրենց վստահուած պարտականութիւնը, հայ մանուկին սորվեցնելով մեր մայրենի լեզուն, հայոց պատմութիւնը եւ մշակոյթը։ Անոնք հաւատացին, որ…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Nancy Bederian – ARS Javakhk Fund’s Annual Fundraiser (May 11, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Առաջնորդ՝ Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Արժանապատիւ Հոգեւոր Հայր, ՀՕՄի Կեդրոնական եւ Շրջանային Վարչութեանց ներկայացուցիչներ, Քոյր Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր, համակիրներ եւ Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ` Երբ Ջաւախք կ՚ըսենք, անկասկած կը մտաբերենք պատմական այն շրջանը, որ  Հայաստանի մէկ մասնիկն է եւ մենք յատուկ գուրգուրանք կը ցուցաբերենք  անոր նկատմամբ։ Այս գծով ՀՕՄի Շրջանային…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Arsho Avakian – ARS Hollywood Mayr Chapter’s 100th Anniversary Event (March 4, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Արժանապատիւ Հոգեւոր Հայր, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ համեստափայլ ընկհ. Մարալ Մաթոսեան, Յարգելի հիւրեր, համակիրներ, Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ` Այսօր հպարտանքով մասնակից կը դառնանք ՀՕՄի Հոլիվուտի Մայր մասնաճիւղի 100ամեակի հրապարակային այս տօնախմբութեան։ Ահա մասնաճիւղ մը, որ Հոլիվուտի սրտին մէջ ծնունդ առաւ, ծաղկեցաւ, բարգաւաճեցաւ եւ ամբողջ 100 տարիներ մարդասիրական…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Chairperson Silva Poladian – ARS Nairy Chapter’s 50th Anniversary Event (April 29, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Առաջնորդ՝ Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի, Արժանապատիւ Միւռոն Ծ. Վարդապետ Ազնիկեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ համեստափայլ ընկհ. Ռիթա Հինդլեան, Յարգելի քոյր Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր, համակիրներ եւ Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ` Ամէն անգամ, որ ամեակ մը կը նշուի շրջանի ՀՕՄի իրականութեան մէջ, բոլորիս սրտերը ուրախութեամբ կը լեցուին, որովհետեւ անգամ մը…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Chairperson Silva Poladian – ARS Hollywood Mayr Chapter’s 100th Anniversary Celebration (March 17, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Արժանապատիւ Վիգէն Աւագ Քահանայ Վասիլեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ համեստափայլ ընկերուհիներ՝ Ռիթա Հինդլեան եւ Մարալ Մաթոսեան, Հիւրաբար մեր մէջ գտնուող ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի յարգելի ներկայացուցիչ ընկհ. Տարօն Տէր Խաչատուրեան, Յարգելի քոյր Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր, համակիրներ եւ Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ` Այսօր կարեւոր էջ մը կը բացուի ՀՕՄի պատմութեան մէջ։ Կը տօնախմբենք 100ամեայ…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Maral Touloumian – Commemoration of Iraqi Armenian Relief (January 13, 2018) – Armenian

Յարգարժան ներկայացուցիչ ՝ Իրաքի Հայ Կարօտելոց Խնամակալութիւն Յարգարժան՝ վարչական ընկերուհիներ ՀՕՄի մասնաճիւղերու Սիրելի անդամուհիներ Հայ Օգնութեան Միութեան Յարգարժան՝ Դոկտ Սեդա Տաճատ Օհանեան Սիրելի ներկաներ՝ Ազգէն ծնած ու ազգին համար եւ ազգով մեծցած Հայ Օգնութեան Միութիւնը, 108 տարիներէ ի վեր կը ծրագրէ եւ կ’իրագործէ մարդասիրական եւ կրթական ծրագիրներ, բոլորն ալ ի…...

Read more

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Maral Touloumian – ARS Sepan Chapter Salpe Hatzbanian Saturday School Naming Ceremony (April 14, 2018) – Armenian

Պատուարժան Միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ Սիրելի ներկաներ՝ Հայ Օգնութեան Միութեան անունը մեր ականջին քաղցրալուր կը հնչէ, մեր սրտին քաղցրութեամբ կը խօսի` մեր մէջ արծարծելով երախտագիտական գուրգուրոտ զգացում եւ յուզում: Դիւրին չէ քանի մը տողերու սահմաններուն մէջ խօսիլ անձի մը մասին, որ իր նկարագիրով, գործով եւ խօսքերով տարիներ շարունակ եղաւ տիպար մայր,…...

Read more