Blog

Editorial by Aztag Newspaper Regarding the Generous Benefactor Sophia Hagopian (in Armenian)

Խմբագրական Ազդակ Օրաթերթի (Լիբանան)
Վեհոգի Բարերարուհին

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles, sophia hagopianՇաբաթ օր անհուն ուրախութեամբ աւետեցինք թանկարժէք նուիրատուութիւն մը, որուն շնորհիւ Պուրճ Համուտի հայաշատ կեդրոնը պիտի օժտուի ազգային երկրորդական վարժարանով մը:
Քալիֆորնիաբնակ ազգային բարերարուհի Սոֆիա Յակոբեան, որուն անունը ոսկի տառերով պիտի արձանագրուի հայ մեծ բարերարներու պատուոյ ցանկին վրայ իր անսպառ առատաձեռնութենէն թանկագին բաժին մը հանած է մեր գաղութին` 50.000 տոլարի պատկառելի գումար մը յատկացնելով Պուրճ Համուտի մէջ շինուելիք ազգային երկրորդական վարժարանին, որ պիտի կոչուի Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան քոլեճ, մեր հանգուցեալ ընկերոջ եւ անոր ազնուասիրտ այրիին անունով:

Սոֆիա Յակոբեան մէկն է այն բացառիկ դէմքերէն, որոնք իրենց ազգին հանդէպ ունեցած պարտականութիւնը կը կատարեն առաւելագոյն չափով, խոր գիտակցութեամբը այն ճշմարտութեան, թէ ազգին տրուածը կոչուած է մնալու իբրեւ անկորնչելի կոթող` յաւերժացնելով թէ՛ գործը եւ թէ՛ այդ գործին մղում տուող բարերարը:

Վերջին տարիներուն Սոֆիա Յակոբեան ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ ԿԷՍ ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ նուիրած է հայ բարեսիրական եւ կրթական հաստատութիւններու, գումար մը, որ մրցանիշ կոտրող երեւոյթի մը շօշափելի արտայայտութիւնը կը հանդիսանայ: Ու նուիրաբերած է ոչ թէ փշրանքներ իր ունեցածէն, այլ` խոշոր պատառներ, գրեթէ իր ամբողջ հարստութիւնը, որուն մնացեալ մասը տրամադիր է կտակով մը նուիրելու իր ժողովուրդին` անոր ծով կարիքներուն հասնելու անհուն զոհողութեամբ:

Այսպէս, Ս. Յակոբեան 100.000 տոլար նուիրած է Հայ օգնութեան միութեան, որ արժանաւորապէս «Մայր» անփոխարինելի տիտղոսը տուած է անոր, մեծ բարերարուհիին ընծայուած պատիւներուն մեծագոյնը. 300.000 տոլար տուած է Քալիֆորնիոյ Հայ կրթական հիմնարկութեան` հաստատ եւ ապահով հիմ մը ընծայելով այդ մեծանուն հիմնարկութեան կրթական գործին. 30.000 տոլար յատկացուցած է Յունաստանի ազգային վարժարանին, որ կոչուած է Լեւոն եւ Սոֆիա յակոբեան անունով. 30.000 տոլար տրամադրած է ՀՅ Դաշնակցութեան Քալիֆորնիոյ պաշտօնաթերթ «Ասպարէզ»-ի ֆոնտին: Այս բոլորէն դուրս, անհաշուելի կը մնան այն օժանդակութիւնները, որոնք եղած են անհատներու` առ ի քաջալերութիւն անոնց տաղանդին ու արժէքին:

Պուրճ Համուտի մէջ շինուելիք երկրորդական վարժարանին իր պատուաբեր բաժինը պիտի բերէ նաեւ Քալիֆորնիոյ Հայ կրթական հիմնարկութիւնը, որուն եռանդուն վարիչ-քարտուղարը` Բիւզանդ Կռանեան կը գտնուի մեր մէջ եւ անձամբ այս աւետիսը տուաւ Լիբանանի հայութեան:

Արդարեւ, Կրթական հիմնարկութիւնը, որ աւելի քան տասը տարիէ ի վեր, իր մեծագումար նպաստներով, լայն օժանդակութիւն կ՛ընծայէ գաղութներու մեր բոլոր վարժարաններուն, առանց յարանուանական եւ այլ խտրութեան, այս անգամ եւս 25.000 տոլարի գումարով մը կը մասնակցի ԼԵՒՈՆ ԵՒ ՍՈՖԻԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ քոլեճի շինութեան:

Ահաւասիկ անձ մը եւ հաստատութիւն մը, որոնք հայ ժողովուրդի երախտագիտութեան պիտի արժանանան, մանաւանդ այն սերունդին, որ Պուրճ Համուտի մէջ բարձրանալիք հայ ոգիի նոր բերդին մէջ հայեցի դաստիարակութիւն պիտի ստանայ` համապատասխան դարուս պահանջներուն եւ հայ կեանքի պայմաններուն:

Յաւէ՞տ օրհնուի յիշատակը մեր սիրելի ընկերոջ` Լեւոն Յակոբեանի, եւ փառք ու պատիւ համեստ ու վեհոգի հայուհիին` Մայր Սոֆիա Յակոբեանի, որ ցարդ գիտցաւ արժանաւորապէս յաւերժացնել իր ամուսնոյն անունը: Յարգանք ու մեծարանք նաեւ այն կրթանպաստ հիմնարկութեան, որուն ղեկավարները, աւելի քան տասը տարիէ ի վեր, անձնուիրաբար կը գործեն` հայ ժողովուրդի սրտի զարկերուն ունկնդիր:
Հայ ժողովուրդը վստահութեամբ կրնայ նայիլ իր ապագային, երբ գիտէ սոֆիայակոբեաններ ծնիլ եւ հայ կրթական հիմնարկութիւններ ստեղծել իր ծոցէն:

Post a comment