Blog

Interview with ARS Regional Chairperson Rima Boghossian by Apo Boghigian (in Armenian)

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ ՀՕՄ-Ի ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԱՄՆ-Ի ՇՐՉԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏՈՒՀԻ ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,ՀՕՄը 25 Տարուան Մէջ՝ Հիւղակ-Գրասենեկային Մակարդակէն Բազմաճիւղ Գործունէութեան Կառոյց

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Կրնա՞ք բացատրել Հայ օգնութեան միութեան կառոյցը: Կեդրոնական վարչութիւն, Շրջանային վարչութիւն, Ընդհանուր ժողով, Շրջանային ժողով:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- ՀՕՄի կառոյցը ներկայացնելուց առաջ, ուզում եմ անդրադառնալ նրա ծննդեան: Ըստ մեզի հասած արձանագրութիւններին, ՀՕՄը ծնունդ է առել հայ ժողովրդի կարիքներից, 1 Յունուար 1910ին, Արեւելեան ԱՄՆի Նիւ Եորք քաղաքում: Ինչպէս գիտէք, այդ թուականներին ոչ միայն Ամերիկայում, այլ ամբողջ աշխարհում կանանց նկատմամբ համատարած թերագնահատանք գոյութիւն ունէր: Այդ ժամանակին, իբրեւ ստորադաս, տկարութիւններով ու մեղքերով աշխարհ եկած արարած էր ընդունուած: Այսօր, հարիւր տարիներ յետոյ, ՀՕՄի 100ամեակի սեմին եւ Արեւմտեան շրջանի 25ամեակին, երբ նայում եմ ընկերային ներկայ իրավիճակին, կարեւորութեամբ եւ երախտագիտութեամբ ուզում եմ յիշել Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան ճակատագրական դերակատարութիւնը՝ ճիշդ ժամանակին ազգօգուտ այս կազմակերպութիւնը կեանքի կոչուելու համար: Մանաւանդ, հայ կանանց նուիրեալ խմբերը շաղկապելու, միացնելու, հաւաքական կամք ստեղծելու, նրանց մեծ ուժը ի նպաստ հայ ժողովրդի գոյապահպանման ու նրա ազգային իտէալների իրականացման ծառայեցնելուն համար:

ՀՕՄի կառոյցը ունի հետեւեալ պատկերը.

Պատգամաւորներ
Համահայկական Պատգամաւորական ժողով
Կեդրոնական վարչութիւն
Շրջանային Պատգամաւորական ժողով
Շրջանային վարչութիւն
Մասնաճիւղերի վարչութիւններ
Անդամներ
Ներկայիս սոյն կառոյցը իր մէջ պարփակում է ՀՕՄի միաւոր ունեցող 26 երկիրներ: Մասնաճիւղերի ընդհանուր թիւը 222 է, իսկ անդամների ընդհանուր թիւը հասնում է 15,000ի:

ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան նստավայրը գտնւում է Պոսթընում, Մէսէչուսէց նահանգ: Կեդրոնական վարչութիւնը ՀՕՄի գերագոյն մարմինն է, որ ընտրւում է երեք տարին մէկ անգամ գումարուող Համահայկական Պատգամաւորական ժողովից, որին մասնակցում են շրջաններից ու մեկուսիներից ընտրուած պատգամաւորներ: Կեդրոնական վարչութիւնը բաղկանում է 9ը անդամներից, որոնցից 3ը՝ ԱՄՆի Արեւելեան շրջանից, 2ը՝ Արեւմտեան շրջանից, 1ը՝ Քանատայից, 1ը՝ Հայաստանից. հարկ է յիշել, թէ այս շրջանները մնայուն կարգավիճակով իրենց ներկայացուցիչները ունենում են Կեդրոնական վարչութիւնից ներս. մնացեալ երկու անդամները հերթականօրէն երեք տարին մէկ անգամ փոխւում են՝ փոխելով նաեւ աշխարհամասը (Եւրոպա, Միջին Արեւելք, Հարաւային Ամերիկա եւ այլն):

Համահայկական պա-տգամաւորական ժողովը մշակում է եռամսեայ համահայկական ծրագիրներ, որոնց իրագործման համար դիմում է շրջաններին եւ մեկուսիներին: Կեդրոնական վարչութեան անդամը մէկ շրջան (3 տարի) ծառայելուց յետոյ, կարող է վերընտրուել:

Ըստ ՀՕՄի կանոնագրին, այն շրջանները, որոնք ունեն հինգ մասնաճիւղ եւ 300 անդամ, կարող են առանձին միաւոր դառնալ: 1984ից ի վեր ԱՄՆի Արեւմտեան ափը, որ ընդգրկում է Միսիսիփի գետի արեւմուտքը, դարձել է առանձին միաւոր, անշուշտ համահայկական մարմնի հովանաւորութեան ներքոյ: Շրջանային վարչութիւնը տեղւոյն բարձրագոյն մարմինն է, իր հովանաւորութեան տակ ունի մասնաճիւղեր, որոնց անդամները իրենք են ընտրում մասնաճիւղի վարչութիւնը, ինչպէս նաեւ տարին մէկ անգամ ընտրում են պատգամաւորներ՝ Շրջանային ժողովին մասնաճիւղը ներկայացնելու, երկամեայ ծրագիրներ մշակելու, ինչպէս նաեւ Շրջանային վարչութեան լրացուցիչ անդամները ընտրելու համար: Շրջանային վարչութեան անդամը երկու տարի ծառայելուց յետոյ, մէկ տարի դադրում է իր պաշտօնից՝ վերընտրուելու իրաւունքով:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Ի՞նչ անհրաժեշտութենէ բխած է Հայ օգնութեան միութեան այս շրջանը առանձնացնելու քայլը: Կազմակերպական ի՞նչ օգտակարութիւն ունեցաւ առանձին շրջան՝ առանձին շրջանային ղեկավար մարմնով ունենալու որոշումը:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Արեւմտեան շրջանի առանձնացնելու անհրաժեշտութեան մասին խօսելուց առաջ, ուզում էի ներկայացնել 1910-1979ը ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան կարգավիճակը Միացեալ Նահանգներում:

1910ին, երբ Է. Ակնունին եւ իր գործակիցները հայ ժողովուրդի ցաւերը ամոքելու համար, հայ կանանց այս կազմակերպութիւնը հիմնեցին, վստահաբար նրանց մտքով իսկ չանցաւ, թէ մի օր Ամերիկան եւ յատկապէս Արեւմտեան շրջանը, որ հազարաւոր մղոններով հեռու էր Պոսթընից, կարող է դառնալ սփիւռքահայութեան կեդրոնը: Հաւանաբար այս պատճառով էլ կանոնագիրը պատրաստողները յստակ կերպով գրել էին. «Բացի Միացեալ Նահանգներից, այն շրջանները, որոնք ունեն հինգ մասնաճիւղ եւ 300 անդամ, կարող են առանձին միաւոր դառնալ, անշուշտ դիմում կատարելով Կեդրոնական վարչութեան, որ իր հերթին, խնդրի վաւերացման համար այն յանձնում է պատգամաւորական ժողովի ուշադրութեան»:

Այս ժամանակամիջոցին Կեդրոնական վարչութիւնը տեղական բնոյթ ունէր, քանի որ անդամները ընտրւում էին միայն Միացեալ Նահանգներից. հակառակ անոր, որ Ֆրանսան, Յունաստանը, Լիբանանը, Սուրիան եւ Հարաւային Ամերիկան շրջաններ էին, սակայն ոչ մէկ ներկայացուցիչ ունէին կեդրոնական վարչութեան մէջ: Հիւսիսային Ամերիկան եւ Քանատան գտնւում էին Կեդրոնական վարչութեան անմիջական հովանաւորութեան տակ, շրջանների ամենափոքր հարցերի կարգաւորման համար իսկ կախեալ էին նրանից: Հետեւաբար, 1910ից մինչեւ 1979ը Կեդրոնական վարչութիւնը կատարել է նաեւ Շրջանայինի դերը Միացեալ Նահանգներում եւ Քանատայում: Պոսթընից հազարաւոր մղոններ հեռաւորութեան առթած տասնամեակների դժուարութիւնները, հաղորդակցութեան դանդաղ ընթացքը, անմիջական հարցերն ու խնդիրները տեղւոյն վրայ արագ լուծելու սահմանափակումները, Միջին Արեւելքից, Հայաստանից, Պարսկաստանից հայ գաղթականների հոսքը դէպի Արեւմտեան ափ, առ այդ նրանց կարիքներին կազմակերպուած ու ծրագրուած հասնելու մտահոգութիւնը, ինչո՞ւ չէ նաեւ ինքնավար աշխատանքով զարգանալու եւ ինքնավստահ դառնալու բնական ձգտումները, նաեւ այն հաւատքը, թէ շրջաների զօրացումով ՀՕՄն է ընդհանրապէս հզօրանում, Արեւմտեան շրջանի ՀՕՄուհիների մեծամասնութիւնը մղեցին շրջանը առանձնացնելու, ոչ թէ բաժանելու, այլ ինքնավար մէկ մասնիկը դարձնելու համահայկական ՀՕՄին:

Հեշտ չէր ինքնավարութեան հասնելու ճանապարհը: Առաջին հերթին կար կանոնագրային արգելք, ապա նաեւ փոքրամասնութեան ընդդիմադրութիւնը:

Անհրաժեշտ էր յաղթահարել նաեւ խոչընդոտները՝ յօգուտ շրջանի կազմակերպման, ՀՕՄուհիների ինքնավստահութեան եւ պատասխանատուութեան զգացումների զարգացման, մէկ խօսքով՝ Արեւմտեան շրջանի հաւաքական կամքի-մտքի ուժերով դիմագրաւելու գալիք բոլոր մարտահրաւէրները:

1965ից մինչեւ 1979ը յաջորդական պատգամաւորական ժողովներին օրակարգի նիւթ էր դարձել Հիւսիսային Ամերիկան եւ Քանատան միաւորներ վերածելու հարցը: Հարկ էր կանոնագրի փոփոխութիւն: Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան, Արեւմտեան շրջանները նաեւ Քանատան լրացնում էին շրջանային դառնալու կանոնագրային բոլոր պահանջները. սակայն կազմակերպութիւնը կը տկարանայ պատճառաբանութեամբ, իրաւունք չէր տրւում: Տարիների հետեւողական աշխատանքից յետոյ, 1979ի Պատգամաւորական ժողովին, Միացեալ Նահանգների վերաբերող արգելքի նախադասութիւնը վերցուեց եւ Հիւսիսային Ամերիկան, ներառեալ՝ Քանատան, դարձան մէկ շրջան: Արեւելքի, Արեւմուտքի եւ Քանատայի ներկայացուցիչներով ստեղծուեց մի մարմին, ուր Արեւմտեան շրջանից մաս կազմեցին ընկերուհիներ Ալիս Մատէնլեան եւ Մաքօ Մկրտիչեան: Այս առաջին քայլն էր դէպի առանձին միաւոր դառնալու գործընթացին: Այսպիսով Կեդրոնական վարչութիւնը իր զոյգ պաշտօններից անջատուեց, դառնալու համար միայն Կեդրոնական վարչութիւն: Կեդրոնական վարչութեան տեղական լինելու բնոյթը, յատկապէս այլ երկրամասերի ներկայացուցիչներու բացակայութիւնը խոչընդոտում էին ՀՕՄի համահայկական կազմակերպութիւն կոչելու իրաւունքը: Այս ժամանակամիջոցին երեք կարեւոր կէտեր դրուեցին կազմակերպութեան առաջ.

Կազմակերպութիւնը դարձնել համահայկական, անշուշտ համահայկական մարմնով
Հիւսիսային Ամերիկայից ներս շրջաններ ստեղծել
Միջազգային ճանաչում ապահովել ՀՕՄին
Այսօր ուրախութեամբ կ’ուզենք հաստատել, թէ վերոյիշեալ բոլոր կէտերն էլ իրագործուել են տարիներ առաջ:

1983ին Փարիզում գումարուող ՀՕՄի 62րդ Պատգամաւորական ժողովը վաւերացրեց Արեւմտեան շրջանը առանձին միաւոր դարձնելու առաջարկը: Արեւելեան շրջանն ու Քանատան որոշ ժամանակով միասին պահելու որոշում առնուեց սոյն ժողովին:

1984ին, Հիւսիսային Ամերիկայի 64րդ Պատգամաւորական ժողովը գումարուեց Քալիֆորնիայի Մոնթեպէլլօ քաղաքում, մասնակցութեամբ Արեւելքի, Արեւմուտքի եւ Քանատայի պատգամաւորներին: Սոյն ժողովին Արեւմտեան շրջանը ընտրեց իր առաջին Շրջանային վարչութիւնը հետեւեալ անձնակազմով. Ալիս Մատէնլեան, Յասմիկ Տէրտէրեան, Մաքօ Մկրտիչեան, Աննիկ Սահակեան, Անն Գէորգեան, Աննիկ Ծինտարզեան եւ Ալիս Կիւրեղեան:

Սոյն ժողովին անշուշտ առանձնաբար Արեւելեան շրջանը եւ Քանատան ընտրեցին միացեալ Շրջանային վարչութիւն: 1990ական թուականներին Արեւելքն ու Քանատան նաեւ դարձան առանձին միաւորներ: Այնուհետեւ տարբեր աշխարհամասերում շրջանները ունեցան իրենց ներկայացուցիչները Կեդրոնական վարչութեան մէջ՝ դարձնելով ՀՕՄը իսկական համահայկական կազմակերպութիւն:

ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի առաջին Շրջանային վարչութիւնը իր առջեւ ունէր հսկայական աշխատանք. Քալիֆորնիայի նահանգներում միաւորի օրինականացում, կազմակերպչական աշխատանք, նիւթականի հարց, ընկերային ծառայութեան ընդարձակում, եւ այլ խնդիրներ: Շնորհիւ մասնաճիւղերի պատրաստակամութեան եւ մեր ժողովրդի նիւթա-բարոյական աջակցութեան, Շրջանային վարչութիւնը հեզասահ ընթացքի մէջ դրեց իր ծրագիրները:

Առաջին հերթին, Կլէնտէյլի մէջ, «Պրանտ» պողոտայի վրայ մի հիւղակ-գրասենեակ վարձեց. քարտուղարի պաշտօնի հրաւիրեց ընկ. Ժան Գոսաքեանը, այնուհետեւ անցաւ աշխատանքի: Ընկերային ծառայութեան գրասենեակները շատ նեղ էին գալիս բաւարարելու պահանջուած կարիքները. անհրաժեշտ էր նոր գրասենեակներ բանալը:

Մեր տարեցներին իրարու հետ հաղորդակից դարձնելու եւ նրանց նիւթա-բարոյական կարողութիւնները, ազգային ծրագիրների իրագործման ի սպաս դնելու համար, հիմը դրուեց նաեւ Ամերիկահայ Տարեցների միութեան:

Յաջորդական Շրջանային վարչութիւնների հետեւողական աշխատանքին եւ անսակարկ նուիրումին պատճառով, այսօր Արեւմտեան շրջանը, համահայկական ՀՕՄի լաւագոյն միաւորներից մէկն է՝ իր հայրենական եւ սփիւռքեան բազմաթիւ եւ բազմազան ծրագիրների իրագործումով, մանաւանդ առաջին շրջանի հիւղակ-գրասենեակից, ներկայի երկյարկանի կառոյցը, կենդանի կոթողն է, 25 տարիների աշխատանքի արգասիքը: Մի կառոյց, ուր ՀՕՄուհիները մեղուաջան աշխատում եւ բաշխում են իրենց սիրտն ու ծառայութիւնները՝ համայն հայութեան:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Այս քսանհինգ տարիներու ընթացքին ո՞րն է ամէնէն կարեւոր իրագործումը Հայ օգնութեան միութեան, եթէ անշուշտ հնարաւոր է առանձնացնել մէկ իրագործում:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Առանձնացնել 25 տարիների ընթացքում կատարուած մի իրագործում բաւական դժուար գործ է: ՀՕՄի ազգօգուտ ծրագիրները այնքան բազմաթիւ են, սակայն փորձենք առանձնացնել մի քանիսը:

Տեղական գետնի վրայ կարելի է յիշել մեծագոյն իրագործումը՝

Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակները
Հոգեբանական կեդրոնը
ՀՕՄի հովանաւորութիւնը վայելող երեք մանկամսուրները
Շաբաթօրեայ վարժարանների ցանցը
Իրագործումների շարքում է նաեւ հպարտութիւն առթող ՀՕՄի տունը:
Հայրենական գետնի վրայ, այստեղ կարեւորութեամբ ուզում եմ յիշել, թէ 1984ին ստեղծուած Արեւմտեան շրջանի միաւորը միայն 4 տարեկան էր, երբ պատահեցին 1988ի աղէտալի երկրաշարժի եւ Արցախեան գոյամարտի ճակատագրական եւ պատմական զոյգ դէպքերը, որոնք ինչպէս աշխարհասփիւռ հայութիւնը՝ այնպէս էլ ՀՕՄը եւ իր միաւորները նորատեսակ մարտահրաւէրների առաջ դրեցին, եւ ի՜նչ զուգադիպութիւն՝ ընկ. Նազիկեանի նուիրատուութեամբ նոր գնուած Նազիկեան տունը: Անմիջապէս քոյր կազմակերպութիւնների ներկայացուցիչներով ստեղծուեց Հայաստանի երկրաշարժի աղէտեալների ֆոնտը (ԸՐՖԱ) եւ հանգանակուեց հինգ միլիոն տոլար: Այս գումարով ՀՕՄի համեստ տնից առաքուեցին մեծ քանակութեամբ դեղորայք եւ սննդեղէն: Կառուցուեցին Նոյեմբերեանի, Կրաշէնի, Սարիարի երեք գիւղերի բնակարանները, մի դպրոց եւ մի մանկապարտէզ: Օրուան Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչը ընկհ. Մաքօ Մկրտիչեան, եւ նախկին Շրջանային վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Վարսենիկ Տէր Մկրտիչեան, անձամբ ներկայ գտնուեցին բնակարանների բացման հանդիսութեան եւ նրանց բանալիները յանձնեցին բնակիչներին:

Միաւորը խնամակալների միջոցաւ պահում է բազմահարիւր որբեր
Տեսողութեան ակնոցների կեդրոններ Թալինի, Երեւանի եւ Վանաձորի մէջ
Վանաձորի համալսարանի վերանորոգման մեծագումար օժանդակութիւն
Արցախին օժանդակութիւն
Առողջապահական եւ հոգեբանական կեդրոնների հաստատում
Ջաւախքին նիւթաբարոյական օգնութիւն
ՀՕՄի Արեւմտեան շրջանը անհուն ուրախութեամբ եւ հպարտանքով ողջունեց Հայաստանի անկախութիւնը եւ իր կարելի բոլոր միջոցներով օժանդակեց եւ շարունակում է օժանդակել հայրենի մեր ժողովուրդի կարիքներին:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- ՀՕՄի մասնաճիւղերու ընթացիկ աշխատանքներու շրջանակը կրնա՞ք ներկայացնել: Այսինքն՝ իրենց սովորական առօրեայի կազմակերպական գործունէութիւնը:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- ՀՕՄի մասնաճիւղերը ամիսը մէկ անգամ ունենում են իրենց անդամական ժողովները: Վարչական ժողովները ըստ պահանջի են տեղի ունենում, կարելի է ասել յաճախակի:

Անդամի կարգավիճակ՝ գործօն, օժանդակ, բարերար:

Մասնաճիւղը ընթացիկ տարուայ վերջաւորութեան գումարում է նիւթաբարոյական հաշուետուութեան ընդհանուր իր ժողովը, որի ընթացքում ընտրում է պատգամաւորներ՝ շրջանի պատգամաւորական գերագոյն ժողովին մասնակցելու համար: Պատգամաւորական ժողովից երկու շաբաթ յետոյ, մասնաճիւղը ընտրում է իր վարչութիւնը եւ սկսւում է նոր տարեշրջան:

Մասնաճիւղերը ունեն իրենց յատուկ ծրագիրներն ու յանձնախումբերը.

Դաստիարակչական
Մշակութային
Հանգանակային
Հայկական աւանդոյթները փոխանցելու համար նոր սերունդին յիշատակում կամ տօնախմբում են ազգային-եկեղեցական տօներ
Ազգային դպրոցներում պահում են սաներ
Հովանաւորում են շաբաթօրեայ կամ միօրեայ դպրոցներ
Յատուկ մի յանձնախումբ այցելում է հիւանդներին
Տարին մէկ երկու այցելութիւն է կատարւում ծերանոց
Երէց ընկերուհիները գնահատելու ձեռնարկներ են կազմակերպւում
Պտոյտներ են կազմակերպւում: Հարկ եղած պարագային՝ օգնում են համայնքից ներս կարիքաւոր ընտանիքներին
Շրջանային վարչութեան հանդէպ կատարում են իրենց նիւթաբարոյական պարտականութիւններն ու պարտաւորութիւնները
Նիւթապէս կամ գիրք նուիրելով փորձում են հայագիտութեան եւ վարք ու բարքի մէջ լաւ նիշ ունեցող աշակերտներին խրախուսել
ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Հարիւրամեակի սեմին ի՞նչ նոր ծրագիրներ կը մշակէ այս շրջանի ՀՕՄը:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- 2010 թուականը ՀՕՄի 100ամեակն է: Այս առիթով Կեդրոնական վարչութիւնը ստեղծել է հիմնադրամ եւ ըստ շրջանի մարդուժի եւ նիւթական կարողականութեան՝ մի գումար է որոշուել: Արեւմտեան շրջանին համար որոշուած գումարը մէկ միլիոն տոլար է: Երկու տարի առաջ Շրջանային վարչութիւնը կեանքի կոչեց ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի 100ամեակի հիմնադրամի յանձնախումբ, որի ատենապետն է ընկհ. Մաքօ Մկրտիչեան: Յանձնախումբը զանազան ձեռնարկների միջոցաւ, յատկապէս բարերարների, ՀՕՄուհիների եւ մեր ժողովրդի օժանդակութեամբ, կարողացել է հանգանակել կէս միլիոն տոլար. մինչեւ 2010 թուական լիայոյս ենք, որ գումարը բարձրանալու է մէկ միլիոնի եւ մենք իբրեւ Արեւմտեան շրջան, մեր գաղութին հետ միասին արժանավայել եւ արժանապատիւ դիմաւորելու ենք ՀՕՄի 100ամեակը:

100ամեակը պատկանում է հայ ժողովրդին, քանզի ՀՕՄի 100ամեայ պատմութիւնը հայ ժողովրդի պատմութիւնն է, իրարու միաձուլուած քայլել են երկա՜ր ու յաղթահարել վերիվայրումներով լի ճանապարհ: Ակնկալում ենք, որ մեր ժողովուրդը, ազգային հաստատութիւնները, քոյր կազմակերպութիւնները լիարժէք գնահատեն ՀՕՄի 100ամեայ գործունէութիւնը եւ ըստ այնմ, լիաբուռն նուիրաբերեն՝ իրարու օգնութեան համար ստեղծուած այս հիմնադրամին: Հարկ է գիտակցել, թէ ՀՕՄի իւրաքանչիւր ծրագիր հետապնդում է մէկ նպատակ՝ հայ ժողովուրդի յաւերժութիւնը: Օգնենք ՀՕՄին որպէսզի նա բազմապատկուած վերադարձնէ կեանքի բարիքներից զրկուած մեր ազգակիցներին. նաեւ հայրենական եւ սփիւռքեան բազմատեսակ ծրագիրներին: Մինչեւ 2010 թուական պիտի շարունակուեն հանգանակային ձեռնարկները: Ծրագրել ենք հայ կնոջ եւ ՀՕՄուհիներին նուիրուած խտասալիկ պատրաստել:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Այս համայնքի անդամ մը ի՞նչ կրնայ ընել ՀՕՄին համար, ՀՕՄի անդամակցութիւնը ի՞նչ կու տայ իրեն: ՀՕՄը անդամարշաւ կը կատարէ՞: Իր նոր անդամները ուրկէ՞ կու գան, ինչպէ՞ս կը համալրուին շարքերը:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Համայնքի ոեւէ անդամ կարող է օգտակար լինել ՀՕՄին՝

Անդամակցելով
ՀՕՄի ձեռնարկները քաջալերելով
Ամսական կամ տարեկան, ըստ կարողութեան, նիւթական օժանդակութիւն ցուցաբերելով
Նրանք, ովքեր այս կամ այն պատճառով չեն կարող գործօն անդամ լինել, կարող են պարտականութիւններից զերծ միայն օժանդակ անդամ լինել՝ տարեկան 50 տոլար վճարելով: Գործօն անդամները ոչ միայն իրենց ժամանակն են տրամադրում ազգանուէր այս գործին, այլ իրենց սիրտը, հոգին ու նիւթականը:
ՀՕՄի անդամակցութիւնը հայ անհատին կը տայ՝

Հարազատ ժողովրդին ծառայելու առիթ
Անձնականից, տեղականից դէպի ընդհանրական տանող ճանապարհ
Միութենական կեանք, հաւաքական կամքի հանդէպ հաւատք
Ազգային գիտակցութեան խորացում առ այդ նուիրում, յանձնառութիւն՝ Ազգի ու Հայրենիքի նկատմամբ
Համահայկական մտածողութիւն
Եւ Ինչո՞ւ չէ, ընկերային հաճելի հանդիպումներ, անկեղծ բարեկամներ, որոնց հետ կարող ես բաժնել ազգային եւ մարդկային մտահոգութիւններդ, ուրախութիւններդ եւ տխրութիւններդ:
ՀՕՄի իւրաքանչիւր մասնաճիւղ իր անդամների միջոցաւ կատարում է իր յատուկ անդամարշաւը: Նաեւ ձեռնարկների ընթացքում կոչ է ուղղում յատկապէս երիտասարդ օրիորդներին եւ մայրերին միանալու ՀՕՄին: Պէտք է ասել, թէ միշտ նոր անդամներ գալիս են խտացնելու ՀՕՄի շարքերը:

Նրանցից շատերը ներկայ գտնուելով ամսական ժողովներին՝ դաստիարակչական սեմինարների, պատգամաւորական ժողովների, գոհունակութեամբ արտայայտւում են, ասելով, թէ որքան բան են սովորել. «ՀՕՄը դպրոց է»:

Շրջանային վարչութիւնը եւս զարկ է տալիս անդամարշաւի աշխատանքին: ՀՕՄի 100ամեակի սեմին եւ Արեւմտեան շրջանի 25ամեակին առթիւ, կոչ ենք անում բոլորին միանալու ՀՕՄին՝ զօրացնելու համար ազգանուէր այս կազմակերպութիւնը:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Հայ օգնութեան միութիւնը միայն կանա՞ցի կազմակերպութիւն է: Տղամարդիկ անոր անդամ չե՞ն կրնար ըլլալ: Դուք որեւէ վերաբերում ունի՞ք տղամարդոց ձեր շարքերը ընդունելու գաղափարին հանդէպ:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Յիշեցնենք, թէ ՀՕՄի հիմնադիրը եղել է հայրենապաշտ մի տղամարդ, որի անունը չենք վարանում յիշել ամէն առիթների: Նա դաշնակցական գործիչ Ակնունին է: Եթէ Ակնունիի նման վեհ նպատակների իրագործման յանձնառու տղամարդիկ միանան ՀՕՄի շարքերը եւ ենթարկուեն ՀՕՄի ծրագիր-կանոնագրին, ապա ՀՕՄուհիները բարդոյթ չունեն, կը գործակցեն նրանց հետ, ինչպէս մինչեւ այսօր գործակցում են ուղեկից կազմակերպութիւնների ընկերների եւ քոյր-եղբայրների հետ:

Յիշեցնենք նաեւ, թէ կազմակերպութեան սկզբնական շրջանին նկատառելի թիւով տղամարդիկ անդամակցել են ՀՕՄին: Նաեւ, ՀՕՄի կանոնագիրը առանձին յօդուածով արտայայտում է իր տրամադրութիւնը. «18 տարեկանէն վեր եղող ոեւէ անհատ, որ կ’ենթարկուի ՀՕՄի ծրագիր կանոնագրին կրնայ անդամ ըլլալ». հետեւաբար՝ պարոնայք, հրամմեցէ՛ք:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Տնտեսական այս ճգնաժամը որեւէ ազդեցութիւն ունեցա՞ծ է ձեր բարեգործական ծրագիրներուն վրայ:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Համատարած տնտեսական ճգնաժամը անշուշտ ազդեցութիւնը ունեցել է մեր ծրագիրների եւ ձեռնարկների վրայ: Մեր ջրտուքը ժողովուրդն է եւ այսօր այդ ժողովուրդը ազդուած է ճգնաժամից: Սակայն ցաւալին այն է, որ ոմանց համար խուսափելու լաւ պատճառաբանութիւն է դարձել ճգնաժամը: Սակայն հարկ է յիշել, թէ շնորհիւ անձնազոհ մեր ընկերուհիների հետեւողական աշխատանքին, ջրտուքը չի դադրել, ՀՕՄի գործունէութիւնը գնահատող մեր ժողովուրդը լումայ առ լումայ հոսեցնում է, ինչպէս ասում են առիթ տալով մեզի ծայրը-ծայրին հասցնելու: Այս առիթից օգտուելով կ’ուզենք յայտնել, թէ մեր որբերը սպասում են իրենց խնամակալների նիւթական օգնութեան, յուսախաբ չանենք նրանց: Մեր մաղթանքն է, որ շուտ անցնեն տնտեսական ճգնաժամի այս օրերը եւ գան բարի, լիառատ օրեր, որպէսզի միասնաբար իրագործենք ազգաշէն ու հայրենաշէն մեր ծրագիրները:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ.- Շրջանի ՀՕՄի մասին թուական տեղեկութիւններ կու տա՞ք: Մասնաճիւղերու թիւ, անդամներու թիւ: Ամէն երիտասարդ մասնաճիւղը, ամէնէն երկարամեայ մասնաճիւղը, ամէնէն բազմանդամ մասնաճիւղը…:

ՌԻՄԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- Արեւմտեան շրջանի միաւորը ունի 26 մասնաճիւղեր: Անդամների ընդհանուր թիւը հասնում է 1500ի:

Ամէնից երիտասարդ մասնաճիւղը ՀՕՄի «Մարօ» մասնաճիւղն է:

Ամէնից երկարամեայ մասնաճիւղը Ֆրեզնոյի «Մայր» մասնաճիւղն է: Իսկ ամէնից բազմանդամ մասնաճիւղերը Սան Ֆերնանտօ հովիտի «Անահիտ» եւ Կլէնտէյլի «Սիփան» մասնաճիւղերն են:

Այսուհանդերձ, մնացեալ մասնաճիւղերը ոչ մի ջանք են խնայում իրագործելու ՀՕՄի առաքելութիւնը:

Post a comment