Blog

Irene Boodakian Donates $30,000 to ARS “Lori” Chapter Saturday School

31d056b7a668d052ce81de69c4a46262_xsChatsworth, CA.- The Armenian Relief Society of Western USA’s North San Fernando Valley “Lori” Chapter held a special reception on Friday, July 8, 2016 honoring Irene Boodakian, who generously donated $30,000 to benefit the chapter’s Saturday School. As a result of her patronage, the chapter’s school will be renamed the “ARS Lori – Irene Boodakian Saturday School.”

The event was held at the Armenian Community Center’s Titizian Hall where Regional Executive Chairperson Rebecca Berberian, Board Member Nanik Kupelian, a large number of chapter members, and representatives of the local ACF “Arshavir Shiragian” gomideh were in attendance.

Established in September 2013, the ARS Lori Chapter’s Saturday School has grown throughout the years to currently have 50 students from various public schools enrolled and receiving instruction in the Armenian language, culture and heritage.

Opening remarks were delivered by Maral Bastilian, Chapter Chairperson, who expressed utmost thanks to Irene Boodakian for her kindhearted and substantial donation. Bastilian affirmed that the chapter will continue to diligently focus its efforts on advancing the work of their Saturday School in an effort to continue to have enrollment numbers increase. Appreciation was also expressed to the ARS Regional Executive Board, ARS Schools Board of Regents, and the “Arshavir Shiragian” gomideh for their ongoing support of the chapter’s programs and activities.

Following these remarks, Irene Boodakian was invited to deliver a message to attendees. On her behalf, ARS “Lori” Chapter Vice-Chairperson Maral Manokian read Boodakian’s message in which her great pleasure to have been able to make such a contribution to the chapter was conveyed. She stressed her firm belief in the vital work that ARS Saturday Schools carry out in educating young Armenians in the Armenian language, history, and traditions.

On behalf of the ARS Regional Executive Board, Chairperson Rebecca Berberian addressed the audience and expressed gratitude to Irene Boodakian for her significant contribution. Berberian gave mention to the important role of ARS schools, particularly in the Diaspora, and recognized the active work and activities of the ARS “Lori” Chapter in their community. A message on behalf of the ARS Schools Board of Regents was also delivered to guests in which the body expressed their readiness and willingness to continually be of assistance to the chapter and their school.

The event concluded with remarks by Toros Kejejian, representative from the ACF “Arshavir Shiragian” Gomideh, who extended wishes of continued success to the chapter’s programs. A light reception in good company followed the official program.

Այրին Պուտագեան $30,000 Կը Նուիրէ ՀՕՄի Լոռի Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարանին

Մեծ ուրախութեամբ եւ խանդավառութեամբ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանի Լոռի Մասնաճիւղի վարչութիւնը եւ ամդամները Ուրբաթ, Յուլիս 8, 2016ին երեկոյեան ժամը 7:30ին դիմաւորեցին հովանաւորուհի ՝ Այրին Պուտագեանը Սան Ֆերնանտօ Հովիտի Թիթիզեան սրահին մէջ: Այրին Պուտագեանը, հիմք ունենալով իր անցեալի ուսուցչական ասպարէզին, հաւատալով ՀՕՄի Շաբաթօրեայ վարժարաններուն կատարած սուրբ գործունէութեան, կուգայ շարունակելու իր ազնուական առաքելութիւնը , նուիրելով առատաձեռն գումար մը՝ $30,000, Լոռի Մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ Վարժարանին որը յետ այսու պիտի կոչուի « ՀՕՄ-ի Լոռի Այրին Պուտագեան Շաբաթօրեայ Վարժարան»:  

Այս հաւաքոյթին ներկայ էին Ամերիկայի միացեալ նահանգներու Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան Ատենապետուհին Ռեպեքա Պէրպէրեանը եւ վարչութեան անդամ Նանիկ Քիւփելեանը,  իսկ շրջանի «Արշաւիր Շիրակեան» Կոմիտէութենէն ընկերներ,  եւ  մեծ թիւով մասնաճիւղի  ամդամներ  որոնք 3 տարիներ առաջ իրենց  հաւաքական ուժերով  ստեղծեցին մասնաճիւղին Շաբաթօրեայ վարժարանը , Սեպտեմբեր 14, 2013-ին:  

Այս 3 տարիներուն ընթացքին աշակերտութեան թիւը հասաւ 50 աշակերտներու որոնք եկած էին տարբեր օտար դպրոցներէն սորվելու հայերէն լեզուն եւ մշակոյթը, իրենց միտքերուն եւ հոգիներուն մէջ հիմնելու փոքր հայրենիք որուն ընդմէջէն պիտի  շարունակեն մեր ազգօգուտ առաքելութիւնը:

Մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհին  Մարալ Պասթիլեան կատարեց բացման խօսքը շնորհակալութիւն յայտնելով Այրին Պուտագեանին կատարած  առատաձեռն նուիրատութեան խոստանալով եւ հաստատելով որ նոյն թափով եւ ճիգով պիտի շարունակուի այս սուրբ գործը բազմացնելով աշակերտութեան թիւը եւ յաջողցնելով նորանոր գործունէութիւններ ի նպաստ վարժարանին բարելաւման: Շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ Շրջանային վարչութեան ու ՀՕՄի Խնամակալ Մարմինին իրենց  աջակցութեան եւ օգնութեան, եւ շրջանի Արշաւիր Շիրակեան Կոմիտէին որ միշտ զօրավիգ կանգնած է եւ  քաջալերած է ամբողջ ծրագիրները: 

Վերջաւորութեան հրաւիրեց Այրին Պուտագեանը որ իր սրտի խօսքը փոխանցէ: Ան խնդրեց մասնաճիւղի փոխ-ատենապետուհի Մարալ Մանուկեանէն որ ընթերցէ իր պատրաստած գրութիւնը որը կը  յայտներ  իր շնորհակալութիւնը Լոռի մասնաճիւղի ընկերուհիներուն որոնք  ընդունեցին  իր  նուիրատուութիւնը ու փափաքը: Երախտագիտութեամբ եւ հպարտութեամբ փոխանցեց իր ուրախութիւնը ներկաններուն որ ինք կարողացաւ իր բաժինը բերել այս ազնուական սուրբ գործին հաւատալով թէ Շաբաթօրեայ վարժարաններուն միջոցաւ կը դաստիարակուին հայ սերունդներ որոնք կը յաճախեն օտար դպրոցներ պահելով մեր մայրենի լեզուն, ազգային ինքնութիւնը եւ աւանդութիւնները:

Շրջանային վաչութեան  Ատենապետուհին Ռեպեքա Պէրպէրեան իր կարգին  շնորհակալութիւն յայտնեց Այրին Պուտագեանին, հաստատելով  Շաբաթօրեայ վարժարաններուն կարեւորութիւնը սփիւռքի մէջ,  գնահատեց մասնաճիւղին գործունէութիւնը զանազան գետնի վրայ եւ պատգամ ուղղեց ընկերուհիներուն որ շարունակեն այս գործը: Իսկ ՀՕՄի Խնամակալ Մարմինին խօսքը կարդացուեցաւ Մարալ Մանուկեանին կողմէն որ նոյնպէս շնորհակալութիւն յայտնեցին ընկերուհիին, խոստանալով մասնաճիւղի անդամներուն իրենց պատրաստականութիւնը օգնութեան եւ աջակցութեան: Արշաւիր Շիրակեան Կոմիտէութենէն Թորոս Քէճէճեան  փոխանցեց իր շնորհակալութեան  խօսքը եւ յաջողութիւն մաղթեց մասնաճիւղի ամդամներուն բոլոր ապագայ ծրագիրներուն: Յայտագիրին վերջաւորութեան  տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:  

Post a comment