Blog

March is Javakhk Awareness Month (Bilingual)

Միշտ Ջաւախքի Կողքին

ՀՕՄի Ջաւախք Հիմնադրամի յանձնախումբը, ամբողջ տարին ջանք չի խնայեր զանազան ծրագիրներով օգտակար հանդիսանալու ջաւախքահայութեան կեանքի բարելաւման գործին։ Այս նպատակով ալ Վրաստանի հարաւային շրջանի Ջաւախքի մէջ կը հովանաւորէ երեք երիտասարդական կեդրոններ, որպէսզի ջաւախքահայութեան գոյատեւման գլխաւոր առանցքը հանդիսացող երիտասարդութիւնը կառչած մնայ իր հողին եւ տէր կանգնի իր պապենական ժառանգին։

Այսուհանդերձ, որպէսզի Ջաւախքի կարեւորութիւնը յատուկ շեշտաւորում ունենայ շրջանի հայութեան մօտ, յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ Մարտ ամիսը հռչակուած է «Ջաւախքի Ամիս»։ Ամիսը պիտի յատկանշուի հրապարակային, քարոզչական, հանգանակային, աշակերտական եւ այլ հետաքրքրական ծրագիրներով, որոնց ընթացքին հանրութեան պիտի ծանօթացուի Ջաւախքի պատմական կարեւորութիւնը, Հայաստանի մէկ մասնիկը ըլլալու իրողութիւնը եւ ջաւախքահայութեան կարիքներուն հասնելու հրամայականը։

Այս իմաստով յանձնախումբի Մարտ ամսուան առաջին ձեռնարկը ընկերային երեկոյ մըն է, որ տեղի պիտի ունենայ Հինգշաբթի, 1 Մարտ 2018, երեկոյեան ժամը 7ին, Գաւառ ճաշարանը, 4777 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90029։ Ձեռնարկի իբրեւ մուտքի նուէր որոշուած է $50 (յիսուն տոլար)։ Երեկոն պիտի խանդավառէ սիրուած երգիչ Գօգօ Հայիթեան։

Կարեւոր այս ձեռնարկի հասոյթը պիտի տրամադրուի Ախալցխայի Երիտասարդական կեդրոնի վերանորոգման ծախսերուն, որ մեծ դեր կը խաղայ շրջանի երիտասարդութիւնը համախմբելու էական գործին։

Յայտնենք, թէ Ախալցխայի երիտասարդական այս կեդրոնը ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանի հովանաւորած երեք կեդրոններէն առաջինն է, որուն բացումը կատարուեցաւ 2006ին, որ կարեւոր միջոց կը հանդիսանայ վրացահայ երիտասարդութեան իրարու հետ մտերմանալու, դուրսի աշխարհին հետ հաղորդակցելու, իր գիտելիքներու հորիզոնը ընդարձակելու եւ ինքնութիւնը պահպանելու եւ հայրենի մեր բերրի հողերը մշակելու։

«Ջաւախքը Հայաստանի մէկ մասինկն է», «Ջաւախքին զօրակցիլը մեր պարտականութիւնն է» կարգախօսերով առաջնորդուող այս յանձնախումբը, 2001էն ի վեր աշխոյժ գործունէութիւն կը ծաւալէ շրջանէն ներս եւ տարեկան իր հանգանակային, դաստիարակչական եւ գործնական զանազան նախաձեռնութիւններով կը խրախուսէ շրջանի հայութիւնը օգնութեան ձեռք երկարելու Ջաւախքի մեր հայրենակիցներուն։

Յանձնախումբի ակնկալութիւնն է, որ շրջանի հայութիւնը, ինչպէս միշտ այս ձեռնարկին եւս զօրակցի յանձնախումբին եւ իր ներկայութեամբ քաջալերէ ի նպաստ Ջաւախքի կազմակերպուած այս ձեռնարկը։

###

As in every year, the ARS Javakhk Fund has declared the month of March as “Javakhk Awareness Month,” during which the committee will place substantial focus on community, educational, and fundraising events for ARS projects in Javakhk. These efforts will continue to help raise awareness on the plight of Armenians living in Javakhk and the importance of the region through a national perspective.

The ARS Javakhk Fund continues to sponsor three youth centers in Javakhk and strives to bring much-needed attention, socio-economic assistance, and further programs aimed at advancing education, cultural awareness, health care, and more.

The Committee’s first event in the month of March will be a Social Night, which will be held on Thursday, March 1, 2018 starting at 7 p.m. at Kavar Restaurant (4777 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90029). Tickets are $50 per person and entertainment will be provided by well-known singer Koko Hayitian.

Proceeds from this event will benefit the rebuilding of the youth center in Akhaltskha, which plays an important role in gathering the youth in the region and having them engage in various programs and activities.

The Committee’s second major fundraising event will be held on Friday, May 11, 2018 with additional details soon to follow.

The youth center in Akhaltskha is the first of the three centers that began being sponsored by the Armenian Relief Society of Western USA. The center opened in 2006 and successfully allows youth of all ages to expand their knowledge, socialize, and maintain their Armenian identity.

Led by the principles that “Javakhk is Part of Armenia” and “Supporting Javakhk is Our Duty,” the ARS Javakhk Fund has been actively working since 2001 through various educational, fundraising, and community-wide efforts to engage Armenians in the Diaspora to lend assistance to fellow Armenians in Javakhk. The ARS Javakhk Fund is hopeful that the community will demonstrate significant support again this year.

Post a comment