Blog

President Sahakyan Visits ARS Center (English & Armenian)

1ARS Social Services Brightens the Thanksgiving for Families in Need

Glendale, Calif. (December 4, 2014).- The regional headquarters of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA in Glendale, Calif. was full of activity on November 25, 2014. Artsakh Republic President Bako Sahakyan and his delegation first met the children invited by Social Services downstairs and later, the ARS members upstairs. The ARS Social Services ensured that clients in need would enjoy a better Thanksgiving holiday.

ARS of Western USA Regional Executive Co-Chairperson Maral Matossian, made welcoming remarks to the guests underscoring the ARS’s readiness to provide assistance, noting current ongoing ARS programs in Artsakh. Matossian reaffirmed that the ARS continues to meet the local needs, along with those in Armenia, Artsakh, Javakhk, Syrian Armenians and all over the world.  She called upon everyone to contribute to the Armenia Fund Telethon for the completion of the construction of the Vartenis-Martakert highway.

Matossian also noted the ARS’s support for Artsakh repopulation efforts and programs to provide jobs to women at Karabakh Carpet factories, thus contributing to women’s empowerment and sustainability in the region.

President Sahakyan conveyed the importance of the ARS not just as an appraisal of accomplishments in the homeland and beyond, but as a model to consider in the terms of ideology, humanitarian assistance, training and education. He remarked that he is proud of this organization of mothers and sisters, who with their very presence and approach bring brightness and beauty during Artsakh’s struggle. The President even promised to attend ARS’ 105th anniversary in Artsakh next year and to take the opportunity then jointly to develop new programs, which will benefit us for many years to come.

As concluding remarks, President Sahakyan expressed his admiration and respect for the ARS for their commitment to Artsakh’s advancement.

After the President’s remarks, Matossian presented a memento to the President, on behalf of the Regional Executive, in appreciation and gratitude for his service to the people of Artsakh and his belief in the ARS.

Following the official remarks, Archbishop Barkev Martirossyan of the Artsakh Diocese was invited to perform the invocation and bless the table. The reception served as an opportunity to meet and greet.

Members of the delegation included Archbishop Barkev Martirossyan of the Artsakh Diocese, representative to Archbishop Moushegh Mardirossian of the Western Prelacy, Reverend Vazken Atmajian, Armenia’s Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States Tigran Sargsyan, Permanent Representative of Artsakh to United States Robert Avetisyan, Artsakh Deputy Prime Minister Arthur Aghabekyan, Artsakh Minister of Health  Haroutyun Koushkyan, Press Spokesperson of the President of the Nagorno Karabakh Republic Davit Babayan, ARS Central Executive Board Chairperson Vicky Marashlian and liaison to the Western USA Annie Kechichian, ARF Central Committee representative Dr. Vicken Yacoubian. Representatives of sister organizations, past ARS Central Executive and Regional Executive members, ARS chapters and guests were also in attendance.

Republic of Artsakh President Bako Sahakyan’s visit to the ARS Regional Headquarters greatly motivated guests, and encouraged the revitalization of their efforts to work towards a stronger and more prosperous Artsakh.

***

This Thanksgiving season, the gracious support of ARS Social Services supporters helped brighten the holiday for families in need.

In the afternoon, Chamlian School Parent Support Committee members, along with students, had arrived at the ARS Glendale headquarters to distribute full course Thanksgiving meals to ten families most in need.

Thereafter, for the second straight year, Mr. & Mrs. Shahab and Nadia Shamsi and Mrs. Jessica Vartoughian sponsored a special Thanksgiving event, including food and entertainment, for children of needy families. Thanks to their generosity, 100 frozen turkeys were distributed at the end of the program to the participating families.

The children were in good spirits as they welcomed President Bako Sahakyan and his delegation with Armenian songs and traditional dance.

ARS Social Services was honored to once again participate in Congresswoman Judy Chu’s annual turkey donation program and Pasadena City Mayor Bill Bogaard’s Operation Gobble Gobble, through which Thanksgiving turkeys were distributed to families in the Pasadena community.

Thank you to all our supporters who provide their assistance for the ARS local and international programs. Please continue to remember the families in need during this holiday season by sending your tax-deductible contributions to the ARS: 517 W. Glenoaks Ave., Glendale, CA 91202 or through the Internet at www.arswestusa.org.

***

The Armenian Relief Society of Western USA, established in 1984 and with regional headquarters in Glendale, CA, has 26 chapters and more than 1,200 members in four western states. The ARS operates a Social Services Division and Child, Youth, and Family Guidance Center, and funds numerous youth programs, scholarships, and relief efforts. For further information, please visit www.arswestusa.org or call (818) 500-1343.

 

2Արցախի Նախագահ Բակօ Սահակեանը ՀՕՄի Գրասենեակի Այցելութիւնը

ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան Գոհաբանութեան Օրուան Առիթով Աշխատանքները

Հայ Օգնութեան Միութեան ԱՄՆի Արեւմտեան Շրջանի Կլէնտէյլի կեդրոնատեղին Նոյեմբեր 25, 2014ին այցելեց Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակօ Սահակեան որ իր պատուիրակութեան հետ նախ հանդիպեցաւ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակին կողմէ հրաւիրած փոքրիկներուն եւ ապա ՀՕՄի անդամներուն ու հիւրերուն։ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը Գոհաբանութեան Տօնին առիթով, յատուկ աշխատանքներով կրցաւ ուրախացնել կարօտեալ ընտանիքներու Կլէնտէյլի եւ Փասատինայի շրջաններէն ներս։

ՀՕՄի անունով ներկաները ողջունեց Շրջանային Վարչութեան ատենապետուհի Մարալ Մաթոսեան, որ ընդգծելով ՀՕՄի մեծ ընտանիքի Արցախին օգտակար հանդիսանալու պատրաստակամութիւնը, նշեց ՀՕՄի կողմէ ցարդ իրականացուող արցախեան ծրագիրները եւ վստահեցուց շարունակելու զանոնք։

«Արցախեան անկախութեան առաջին օրէն իսկ, թէեւ ֆիզիքապէս հեռու՝ մեր հարազատ հողերէն, մեր հոգիները հայրենիքով կը շնչեն եւ մեր սրտերը հայրենիքով կը բաբախեն։ Մենք կը ցաւինք եւ կ՚ըմբոստանանք, երբ մարդու ձեռքով գործուած անմարդկային արարքներ կը դիմագրաւենք հայրենիքի եւ սփիւռքի տարածքին», ըսաւ Մաթոսեան եւ շրջանի ՀՕՄի մեծ ընտանիքի անունով պատրաստակամութիւն յայտնեց տեղական կարիքներուն զուգահեռ, շարունակել սատարել «Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի, ներկայիս ահաւոր դժուարութիւններ դիմագրաւող սուրիահայութեան եւ ի սփիւռս աշխարհի զանազան ծրագիրներու յաջողութեան, միաժամանակ քա՛ջ գիտակցելով, որ հայրենի հողի պաշտպանութեան համար, մեր ազգակիցներուն տարած աշխատանքը անհամեմատելի է եւ Արցախի անկախութիւնը եւ անվտանգութիւնը բացառիկ արժէքներ են»։

Մաթոսեան նաեւ շեշտեց ներկայիս հրամայական նկատուող Արցախի վերաբնակեցման եւ Արցախեան գորգագործութեան տարածման նպաստող ծրագիրներու յաջողութեանց օժանդակելու ՀՕՄի ճիգերը։

«Սիրելի պրն. նախագահ, ՀՕՄը կը պատկանի հայ ժողովուրդի այն հատուածին, որ պատնէշի վրայ կանգուն կեցած պատրաստ է ծառայելու: Մենք կը զօրակցինք ձեր ծրագիրներուն, մենք պատրաստ ենք օժանդակելու եւ նորանոր նուաճումներ արձանագրելու յանուն մեր բոլոր հերոս նահատակներուն, յանուն Արցախի անվտանգութեան», եզրակացուց ատենապետուհին եւ հրաւիրեց Նախագահ Սահակեանը, փոխանցելու իր պատգամը։

Քաջածանօթ ըլլալով ՀՕՄի ազգանուէր գործունէութեան յատկապէս Արցախի մէջ, պրն. նախագահը բարձր գնահատեց զայն  եւ այդ առումով ըսաւ. «… Մենք գիտենք Հայ Օգնութեան Միութեան գործունէութիւնը։ Ես ուզում եմ, որ մեր հայկական կազմակերպութիւնները, որոնք աշխատանքներ են իրականացնում թէ՛ գաղափարախօսութեան առումով, թէ՛ բարեգործական գործունէութիւն իրականացնելու հետ կապուած, թէ՛ դաստիարակչական, թէ՛ կրթական, որպէսզի մենք ընդօրինակենք Հայ Օգնութեան Միութեան գործունէութիւնը եւ դա դարձնենք իբրեւ առաջնորդուելու միջոց»։

Ապա, խօստանալով որ 2015-ին Արցախի մէջ ներկայ կը գտնուի ՀՕՄի 105ամեակի տօնախմբութեան, իր հպարտանքը յայտնեց անոր գոյութեան համար եւ զայն որակեց «իբրեւ լաւագոյն միջոց մեր մարտահրաւէրների դիմակայման եւ յաջողութիւնների կերտման»։ Մատնանշելով կրթական ծրագիրներու կարեւորութիւնը, Պրն. Սահակեան մատնանշեց, «Ես հակուած եմ, որ ձեզ հետ միասին այսօր, վաղը եւ ընդմիշտ դաստիարակենք եւ դաստիարակուենք հայրենիքի պաշտպանութեան շուրջ։ Որովհետեւ դա լաւագոյն միջոցն է երջանիկ լինելու համար։ Որովհետեւ առանց հայրենիքի դժուար է ստեղծագործել, որովհետեւ առանց հայրենիքի դժուար է արժանապատւութեան մասին խօսել»։

Իսկ եզրակացնելով, Սահակեան իր սէրն ու յարգանքը փոխանցեց ՀՕՄին, յանուն Արցախի հզօրացման համագործակցութիւնը շարունակելու համոզումով։ Պրն. նախագահի տպաւորիչ պատգամէն ետք, ընկհ. Մաթոսեան, Շրջ. Վարչութեան անունով յուշանուէր մը յանձնեց նախագահին, առ ի երախտագիտութիւն՝ արցախահայութեան մատուցած իր ծառայութեան եւ ՀՕՄին հանդէպ ցուցաբերած հաւատքին։

Նախագահին կ՚ընկերակցէին Արցախի Թեմի առաջնորդ Պարթեւ արք. Մարտիրոսեանը, Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի ներկայացուցիչ Վազգէն քհնյ. Աթմաճեանը, ԱՄՆի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Տիգրան Սարգիսեանը, ԱՄՆի մօտ Արցախի Հանրապետութեան մնայուն ներկայացուցիչ՝ Ռոպերթ Աւետիսեանը, Արցախի Փոխ-վարչապետ զօրավար Արթիւր Աղաբէկեանը, Արցախի առողջապահութեան նախարար Արտիոմ Քուշքեանը, Արցախի նախագահի բանբեր Դաւիթ Բաբայեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան ատենապետուհի  Վիքի Մարաշլեանն ու անդամ՝ Անի Քէշիշեան, ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդր. Կոմիտէի ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Եագուպեանը, շրջանի ուղեկից կազմակերպութիւններու, ՀՕՄի նախին Կեդրոնական եւ Շրջանային Վարչութեանց, ինչպէս նաեւ մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներ եւ բազմաթիւ հիւրեր:

Պաշտօնական յայտագրի աւարտէն ետք, տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: Սեղանը օրհնեց Արցախի Թեմի առաջնորդ Պարթեւ արք. Մարտիրոսեան: Աւանդոյթ դարձած հիւրասիրութեան այս բաժինը, գեղեցիկ առիթ մը հանդիսացաւ ներկաներուն, զրուցելու եւ մօտէն ծանօթանալու եւ յիշատակի նկարներ ունենալու հայրենի հիւրերուն հետ։

***

ՀՕՄի նուիրատուները օգնեցին որ ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակի կարիքաւոր ընտանիքները Գոհաբանութեան Տօնին առիթով աւելի բարօր պայմաններ ունենան։

Կէսօրէ ետք ՀՕՄի Կլէնտէյլի կեդրոնը հասած էին Շամլեան Ազգ. Վարժարանէն ծնողական յանձնախումբի անդամներ եւ խումբ աշակերտներ որոնք տասը կարիքաւոր ընտանիքներու Գոհաբանութեան յատուկ ամբողջական ճաշեր նուիրեցին։

Աւելի վերջ, երկրորդ տարին ըլլալով, Շամսի իրաւաբանական գրասենեակի Տէր եւ Տիկ. Շահապ եւ Նատիա Շամսին եւ Տիկ. Ճէսիքա Վարդուկեանը կարօտեալ ընտանիքներու փոքրիկներու Գոհաբանութեան օրուան զուարճալի յայտագիր մը եւ ընթրիքի հիւրասիրութեան տրամադրեցին։ Շամսիները նաեւ նուիրած էին 100 սառած հնդկահաւեր, որոնք յանձնուեցան ծրագրին մասնակցող ընտանիքներուն։

Փոքրիկները բարձր տրամադրութեամբ՝ հայերէն երգերով ու հայկական պարով ընդունեցին Նախագահ Սահակեանն ու իր պատուիրակութիւնը։

ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակը անգամ մը եւս մասնակցեցաւ Քոնկրէսական Ճիւտի Չուին հնդկահաւեր տրամադրելու տարեկան ծրագրին եւ Փասատինայի Քաղաքապետ Պիլ Պոկարտի «Կոպլ Կոպլ» գործողութեան, որոնց միջոցով Փասատինայի շրջանէն ընտանիքներ ստացան հնդկահաւեր։

Շնորհակալ ենք որ հովանաւորներ կը շարունակեն օժանդակել ՀՕՄի տեղական եւ միջազգային ծրագիրներուն։ Կը խնդրենք որ տօնական օրերուն չմոռնաք կարիքաւոր ընտանիքներուն եւ ձեր տուրքէ զերծ նուիրատուութիւնները փոխանցէք ՀՕՄի գրասենեակը՝ ARS of Western USA, 517 W. Glenoaks Ave., Glendale, CA 91202 կամ կայքէջի միջոցով www.arswestusa.org հասցէով։

***

ՀՕՄի ԱՄՆի Արեւմտեան շրջանը հիմնուած է 1984ին, իր կեդրոնատեղին ունենալով Քալիֆորնիոյ նահանգի Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ: Ան 26 մասնաճիւղերով մարդասիրական կազմակերպութիւն մըն է, չորս նահանգներու մէջ գործող աւելի քան 1,200 անդամներով: Շրջանի ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունքը, հոգեբանական կեդրոնը եւ կը հովանաւորէ զանազան պատանեկան-երիտասարդական ծրագիրներ, կրթանպաստներ եւ այլ նպաստներ: Մանրամասնութիւններու համար հաճեցէք այցելել ՀՕՄի www.arswestusa.org կայքէջը կամ հեռաձայնեցէք (818) 500-1343 թիւին:

Post a comment