Blog

Sossie Poladian’s Message During the ARS Christmas Party (in Armenian)

The following message was shared with Armenian Relief Society members by Ungerouhi Sossie Poladian prior to the Regional Christmas party on January 2, 2010:

armenia, armenian relief society, non profit, non profit organization, los angeles,Հետեւեալ խօսքը փոխանցուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան Ատենապետուհի՝ Սօսի Փօլատեանի կողմէ ՀՕՄի շրջանային Կաղանդի հաւաքոյթին ընթացքին, Յունուար 2, 2010ին, Կլէնտէյլի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Սրահէն ներս.-

Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան անունով բարի գալուստ կը մաղթեմ ձեր բոլորին: Շնորհակալ ենք որ ընդունեցիք մեր հրաւէրը միասնաբար տօնախմբելու Նոր Տարին եւ Սուրբ Ծնունդը:

Սիրելիներ, ՀՕՄը արդէն այսօր 100 տարեկան է: ՀՕՄի 100-ամեակը մեզի համար առիթ մըն է վերարժեւորելու մեր անցեալի աշխատանքները, ապագայի հեռանկարներով նոր ծրագիրներ մշակելու եւ վերանորոգելու մեր ուխտը:

ՀՕՄը պարզ միութիւն մը չէ որուն կ’անդամակցինք օրուան նորաձեւութեան հետ քայլ պահելու համար: Բոլորս կը գիտակցինք որ ՀՕՄի մեր ուխտը ամբողջական նուիրումի ուխտ մըն է՝ ծառայելու մեր ազգին այն նուիրուածութեամբ, որ կը դիմանայ մեր կեանքի տարբեր հանգրուաններու ելեւէջներուն:

Մեր նախնիները ապացուցեցին թէ ՀՕՄի առաքելութեան գիտակցութեան կարեւորութիւնը եւ հաւատքը հիմնական ազդակներ են յաջողեցնելու համար բարեսիրական ծրագիրները՝ ինչպէս էին «մէկ որբ, մէկ ոսկի» կամ «պնակ մը կերակուր» ծրագիրները:

Նոյն գիտակցութեամբ է որ պիտի ջանանք ՀՕՄի աշխատանքները առաջ տանիլ, հանրութեան իրազեկ դարձնելով ՀՕՄի աշխատանքներու խիստ կարեւորութիւնը: Միեւնոյն ատեն, ՀՕՄի ծրագիրները յաջողեցնելու համար պէտք ունինք ՀՕՄուհիներու եւ հանրութեան գործակցութեան եւ ներդրումին:

100-ամեակը նաեւ առիթ մըն է որ վերյիշենք մեր անդամագրութիւնը այս մեծ միութեան հետեւելով մեր մայրերու եւ քոյրերու օրինակին. նաեւ անդրադառնանք թէ ՀՕՄի շարքերէն ներս մեր ընկերական կապերը որքա՜ն հարստացուցած են մեր կեանքերը նոյն նպատակներուն միասնաբար ծառայելով թրծուած են մեր միտքերն ու հոգիները եւ ստեղծած անքակտելի կապեր մեր ընկերուհիներուն միջեւ:

Սիրելի Ընկերուհիներ,
Շրջանային Վարչութիւնը մեծապէս կը գնահատէ իւրաքանչիւրիդ նուիրեալ աշխատանքը որ ձեր ժամանակով ու նուիրատուութիւններով օգտակար կը հանդիսանաք ձեր մասնաճիւղին, ձեր շրջանին եւ ձեր գաղութին:

Գիտակցելով որ շրջաններու կարողականութիւնը հիմնուած է մասնաճիւղերու աշխոյժութեան ու յաջողութեան վրայ, Շրջանային Վարչութիւնս պիտի շարունակէ նեցուկ կանգնիլ մասնաճիւղերու աշխատանքներուն կարելի եղած բոլոր միջոցները օգտագործելով:

Շրջանային Վարչութիւնը նոր թափով առաջ կը տանի իր յարաբերական աշխատանքները, կը զարգացնէ տարիներէ ի վեր գործադրուող ծրագիրները, միեւնոյն ատեն՝ խիզախ նպատակներ կը հետապնդէ ՀՕՄի ապագան կերտելու համար նոր աշխատանքներ ծրագրելով, որոնց կարգին են ծառատնկումն ու ղեկավարական եւ երիտասարդներու ներգրաւման սեմինարները:

Մենք յոյսով ենք որ ՀՕՄի նոր սերունդին պատկանող անդամները մեր փորձառու անդամներուն նման նոյնքան ոգեւորութեամբ պիտի կառչին ՀՕՄի իտէալներուն եւ յանձնառութիւն ստանձնեն, մեզ վստահեցնելով որ ՀՕՄը լաւ ձեռքերու մէջ պիտի ըլլայ նաեւ իր երկրորդ հարիւրամեակին:
***

Կ’ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր անոնց որ այսօրուան ծրագիրը իրականացուցին, ինչպէս նաեւ ընկերուհի Ժասիկ Ջառահեանին որ այսօրուան պատասխանատուն էր:

Շնորհակալութեան խօսք ունիմ նաեւ Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեան որ ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս սիրայօժար կը տրամադրէ մեզի այս գեղեցիկ սրահը:

Շնորհակալութիւն ձեր բոլորին որ այսօր մեզի հետ էք: Փառք կու տանք Աստուծոյ որ ՀՕՄի 100-ամեակին ականատես եղանք: ՀՕՄի 100-ը մեր բոլորիս համար շնորհաւոր ըլլայ: Կը մաղթեմ որ ձեր բոլոր անձնական եւ միութենական գործերը յաջողութեամբ ընթանան 2010 տարուան ընթացքին: Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:

Post a comment