Blog

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Maral Touloumian – ARS Sepan Chapter Salpe Hatzbanian Saturday School Naming Ceremony (April 14, 2018) – Armenian

Պատուարժան Միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ Սիրելի ներկաներ՝

Հայ Օգնութեան Միութեան անունը մեր ականջին քաղցրալուր կը հնչէ, մեր սրտին քաղցրութեամբ կը խօսի` մեր մէջ արծարծելով երախտագիտական գուրգուրոտ զգացում եւ յուզում:

Դիւրին չէ քանի մը տողերու սահմաններուն մէջ խօսիլ անձի մը մասին, որ իր նկարագիրով, գործով եւ խօսքերով տարիներ շարունակ եղաւ տիպար մայր, անշահախնդիր ծառայող, ազգանուէր ՀՕՄուհի: Մենք հրաժեշտ տուինք ընկերուհի Սալբի Հացպանեանին,  մահը մեզ բաժնեց, սակայն անոր յիշատակը  մեր մտքերուն մէջ միշտ վառ պիտի մնայ՝ իբրեւ  կեանքը սիրող անկեղծ եւ խոհեմ անձ մը, ընկերուհի մը:

Անձնապէս Ճանչցայ զինք ՀՕՄի մեծ ընտանիքին մէկ մասնիկին Սիփան մասնաճիւղին մէջ, իբրեւ հաւատաւոր մշակութասէր, աւանդապահ ընկերուհի՝, ընկերային եւ յարաբերական իւրայատուկ ոճով կապեց մեզ գործին, եւ մենք ունեցանք միութենական կեանքի մէջ հմուտ ժողովականի տիպարը: Կանոնագրի ոգիիով ու տարրին արթուն պահակ, հաւատաւոր ՀՕՄուհի , պատուով կատարած է իր այդ բոլոր աշխատանքը:

Տեսակէտն ու արժեւորումը փոխանցելու , իր արժեւորումներուն մէջ միշտ մնալով ընդհանրական եւ ոչ հատուածական, շահերու գերադասման ՀՕՄական հարազատ պատուանդանին վրայ, կը քննադատէր բայց չէր վիրաւորէր, կը գնահատէր բայց չէր գինովցնէր, կը սաստէր բայց չէր վախցնէր , մէկ խօսքով  ՀՕՄ կը բուորէր:

Բազմաթիւ ուրիշ ձեւերով կարելի է հեշտօրէն արժեւորել իր պատուաւոր ու բեղուն կեանքը, բազմատեսակ վաստակը, իր աշխատանքն ու իրագործումները, վերջապէս Յարգը:

Հանգիստ ու խաղաղ մեկնեցաւ այս աշխարհէն , բայց մենք պիտի կարօտնանք իրեն ու շատ պիտի փնտռենք իր համակող ներկայութիւնը:

Այս գրութիւնը միջոց մըն է ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան անունով ըսելու Աստուած հոգիդ լուսաւորէ սիրելի ընկհ Սալբի երկնային լոյսերու արժանացնէ:

Սիրելիներ՝ Սրտապնդիչ եւ գօտեպնդիչ երեւոյթ մըն է այսօր:

Ազգասիրական եւ հայապահպանման նպատակներով 1973ին հիմնուած ՀՕՄ-ի «Սիփան» մասնաճիւղի Շաբաթօրեայ վարժարանը, իր ամէնէն մեծաթիւ աշակերտութեամբ, ընկհ Հացպանեան հասցուցած է մայրենիին որոշ չափով տիրապետող սերունդներ, հայեցիութեամբ եւ ազգային գիտակցութեամբ տոգորուն: Ան խնդաղատանքով լծուած էր նորահաս սերունդին ճամբայ հարթելու, աշխատարար, մաշեցնող, բայց նուիրական գործին:

Այսօր, յատկանշական եւ ողջունելի առիթ մըն է,   որուն վաստակին առջեւ ամենայն յարգանքով կը կանգնինք եւ մեր բարձր գնահատականը կը կատարենք եւ անհուն գոհունակութիւն կ’ապրինք: Մեր երախտագիտութիւնը կրկնապատկուած է, որովհետեւ սոյն երեկոն Կլէնտէյլի ՀՕՄի Սալբի Հացպանեան Շաբաթօրեայ վարժարանի անուանումն է , որով պաշտօնապէս բացուած կը յայտարարուի ընտանիքին բարերարութեամբ եւ ներկայութեամբ:

Հարգարժան Հացպանեան ընտանիք՝

Այս յարկին իւրաքանչիւր անկիւնը, պիտի յիշեցնեն մեզ ընկհ Սալբի Հացպանեանի տաղանդը, հոգիի կամեցողութիւնը եւ պիտի ներշնչեն մեզ շարունակելու գործը նոյն ոգիով:

Ձեր վարձքը կատար:

Վարձքը կատար Սիփան մասնաճիւղի վարչութեան, կազմակերպիչ յանձնախումբին եւ բոլոր անդամներուն, որոնք առօրեայ իրենց գործերուն ու դժուարութիւններուն կողքին, ճիգ չեն խնայեր իրենց սրտով ու հոգւով նեցուկ կանգնելու ՀՕՄի մեծ ընտանիքին:

Մեծապէս կը գնահատենք կատարումները եւ սոյն երեկոյթի հանդիսութիւնը Կլէնտէյլի ՀՕՄի Սալբի Հացպանեան Շաբաթօրեայ վարժարանի անուանումը, որուն նպատակը միայն աշակերտական ելոյթներու վայր հանդիսանալ չէ, այլ մշակութային ձեռնարկներով նոր արժէք հաստատել մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ ,ազգի զաւակներն ու հայեցիութեան կարօտ իր աշակերտները, միշտ թրծելով զիրենք հայաշունչ ոգիով:

Օգտուելով առիթը թոյլ տուէք Հայ Օգնութեան Միութեան Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան անունով սրտանց շնորհաւորել ՀՕՄի Կլէնտէյլի Սիփան մասնաճիւղի Սալբի Հացպանեան Շաբաթօրեայ Վարժարանը, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ ազգանուէր գոծունէութեան մէջ: Վստահ ենք, որ միութիւնը պատւով կը կատարէ սկսած սուրբ գործը, կը պահպանէ ազգային բարոյական արժէքները՝ ի նպաստ ողջ հայ ժողովուրդին, օգնութեան ձեռք երկարելու Ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայորդիներուն, հայո՛ւն ծառայելու, անսակարկօրէն եւ անմնացորդ նուիրումով:

«Մշակը կը մոռնայ իր յոգնութիւնը, տառապանքը, երբ տեսնէ իր ցանած սերմին ծլիլը, ծաղկիլը եւ պտղաբերիլը: Նոր թափով, նոր խանդավառութեամբ պիտի տանինք մեր աշխատանքը, որովհետեւ նոր սերունդը արժանի է ամէն հոգածութեան»:

Ջերմ Շնորհաւորանքներ եւ Յաջող երթ:

Մարալ Թուլումեան

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԱՄՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԱՊՐԻԼ 14, 2018

 

 

:

Post a comment