Blog

Speech Delivered by ARS Regional Executive Board Member Maral Touloumian – Commemoration of Iraqi Armenian Relief (January 13, 2018) – Armenian

Յարգարժան ներկայացուցիչ ՝ Իրաքի Հայ Կարօտելոց Խնամակալութիւն

Յարգարժան՝ վարչական ընկերուհիներ ՀՕՄի մասնաճիւղերու

Սիրելի անդամուհիներ Հայ Օգնութեան Միութեան

Յարգարժան՝ Դոկտ Սեդա Տաճատ Օհանեան

Սիրելի ներկաներ՝

Ազգէն ծնած ու ազգին համար եւ ազգով մեծցած Հայ Օգնութեան Միութիւնը, 108 տարիներէ ի վեր կը ծրագրէ եւ կ’իրագործէ մարդասիրական եւ կրթական ծրագիրներ, բոլորն ալ ի շահ հայ ժողովուրդին:

Հայ ժողովուրդի մութ ու մռայլ օրէրէն ծնունդ առած այս կազմակերպութիւնը համակ նուիրումի եւ անխոնջ աշխատանքի իր վաստակով, օրհնութիւն եւ բարիք եղաւ մեր ժողովուրդին՝ ի սփիւռս աշխարհի:

ՀՕՄը սոսկ կանացի կազմակերպութիւն մը չէ այլ հայու ամենօրեայ եւ բազմաճակատ գոյապայքարի գուպարին մէջ զինուորագրուած նուիրեալ կանանց մեծաթիւ բանակ: ՀՕՄը այն կազմակերպութիւնն է որուն կը հանդիպինք ամէն տեղ, մեր հանրային կեանքին մէջ եւ մեր շուրջը: Որովհետեւ, փոխանակ կնոջական հարցերու մասին խօսող ու մտածող կազմակերպութիւն մը ըլլալու, ան հայ կնոջ ձիրքերն ու կարողութիւնները զարգացուցած է, ի սպաս մեր ժողովուրդի բարօրութեան:

Այսօրուայ ձեռնարկը՝ նուիրուած է Իրաքի հայութեան, որոնք վերջին 40 տարիներու ընթացքին անցան պատերազմներէ, ահաւոր տնտեսական տագնապներէ, ապահովութեան աննկարագրելի բացակայութենէ, ներքին եւ արտաքին արտագաղթէ: Այդ մասին յարգելի բանախօսը մանրամասնօրէն պատմեց: Սփիւռքի ամբողջ տարածքին հայ անհատը կախեալ է ու ենթակայ ՝ իր ապրած երկիրներու ընկերային, տնտեսական, քաղաքական ազդեցութիւններուն աւելի քան հայ մշակոյթին ու հայ աւանդութիւններուն, հետեւաբար Հայ Օգնութեան Միութիւնը պատերազմի ամէնէն դժնդակ օրերուն ազգապահպանման գործը եւ առաքելութիւնը վերանորոգ տեսլականով շարունակեց եւ զբաղեցաւ շտապ օգնութեամբ՝ յատկանշուելով քաղաքական իրադարձութիւններու եւ անոնց ստեղծած կացութիւններու կշռոյթով: Այսօրուայ ձեռնարկը կու գայ ապացուցելու, թէ ՀՕՄը աշխարհի տարբեր մասերուն մէջ ժամանակին ծաղկած է ու պատրաստ է տալու, բաժնեկցելու,  ամբողջ սրտով եւ հոգիով, որ ջանք չի խնայեր հասնելու բոլոր անոնց, որոնք կարիքը ունին…

Սիրելիներ՝

Մեզի համար քաղցր պարտականութիւն է, գնահատական խօսքեր փոխանցել: Սիրով ստանձնելով այս պարտականութիւնը իմացայ մանրամասնութիւնը, հետաքրքրուած , ուրախութեամբ եւ մանաւանդ երախտագիտութեամբ կը յայտնենք թէ ողջունելի առիթ մըն է, անձամբ ծանօթանալ Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի գիտաշխատող ՝ դոկտ Սեդա Օհանեանին, որուն վաստակին առջեւ ամենայն յարգանքով կը կանգնինք եւ մեր բարձր գնահատականը կը կատարենք եւ անհուն գոհունակութիւն կ’ապրինք:

Ձեռնարկները լաւագոյն առիթներն են արժեւորելու նուիրեալի մը վաստակն ու դերակատարութիւնը, որպէսզի ան խթանիչ ուժ հանդիսանայ յաջորդող սերունդներուն` միեւնոյն թափով եւ օրուան պահանջները ներկայացնող պայմաններու հետ շարունակելու աշխատանքը:

Օգտուելով առիթը թոյլ տուէք սրտանց շնորհակալութիւն յայտնել Դոկտ Սեդա Տաճատ Օհանեանը,   որ հայ գրական եւ հրապարակագրական ասպարէզին մէջ արդէն ծանօթ անուն է եւ հայ կնոջ դերակատարութեան անվիճելի կարողութիւններով, կ’ապացուցէ արժանի տեղը հայ կնոջ հանրային կեանքին մէջ, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ ազգանուէր գործունէութեան մէջ:

Հայ Օգնութեան Միութեան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան անունով շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնց ջանքերով այս ձեռնարկը ընթացք առաւ, շնորհակալութիւն նաեւ կազմակերպիչներուն ու հանդիսավարին:

Մեր մաղթանքն է որ այս սրահէն ներս ներկայ գտնուող հայուհիները կը միանան ՀՕՄի շարքերուն եւ կը գործեն անոնց մէջ , առիթը ընծայել արտայայտելու իր կարողութիւնները եւ ձիրքերը, զգալով ծառայութեան առթած հոգեկան գոհունակութիւնն ու զոհողութեան բառին իսկական իմաստը:

Պատի՛ւ` ՀԱՅ ԿՆՈՋ, որ կը պահէ ՀՕՄը՝ գործօն, աշխուժ եւ նպատակասլաց, կենդանի գործի մէջ, վառ պահելով մարդկային արժանիքները:

ՀՕՄի առաքելութիւնը, կեդրոնացած է ընդհանրապէս մարդկութեան եւ յատկապէս հայ ժողովուրդին ծառայելու նպատակին, հաւատարիմ մնալով «Ժողովուրդիս հետ, Ժողովուրդիս համար» իր խորիմաստ նշանաբանին։

Յաջողութիւն եւ ամէնայն բարիք: Շնորհակալութիւն :

01-13-18, Մարալ Թուլումեան

Post a comment