Blog

Speech Delivered by ARS Regional Executive Chairperson Silva Poladian – ARS Hollywood Mayr Chapter’s 100th Anniversary Celebration (March 17, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Արժանապատիւ Վիգէն Աւագ Քահանայ Վասիլեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ համեստափայլ
ընկերուհիներ՝ Ռիթա Հինդլեան եւ Մարալ Մաթոսեան, Հիւրաբար մեր մէջ գտնուող ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի յարգելի ներկայացուցիչ ընկհ. Տարօն Տէր Խաչատուրեան, Յարգելի քոյր Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր, համակիրներ եւ Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ`

Այսօր կարեւոր էջ մը կը բացուի ՀՕՄի պատմութեան մէջ։

Կը տօնախմբենք 100ամեայ բեղուն գործունէութիւնը ՀՕՄի Հոլիվուտի Մայր մասնաճիւղին, որուն  համար ցնծութեան մէջ է ՀՕՄի մեծ ընտանիքը։

Ամբողջ մէկ դար ազգանուէր ծառայութենէ ետք, այսօր այս մասնաճիւղը իր նոր 100ամեակը կը դիմաւորէ աւելի ինքնավստահ, աշխոյժ եւ նորանոր նուաճումներ կերտելու հեռանկարով։

Մասնաճիւղ մը, որ ամբողջ100 տարիներ անընդմէջ, արմատացած մնաց Հոլիվուտի սրտին մէջ եւ իր գթարատ ծառայութիւններով եղաւ իր ժողովուրդի կողքին։

Այո՛, եղաւ իր ժողովուրդին հետ, իր յաջորդական սերունդներով, Շաբաթօրեայ վարժարանով, Ընկերային Ծառայութեան գրասենեակով եւ մանաւանդ իրեն դիմողին հանդէպ գուրգուրանք

եւ գոհացում ցուցաբերելով։ Ահա գեղեցիկ երեւոյթ մը, որ պատճառ հանդիսացաւ, որ մասնաճիւղը վայելէ իր շրջապատին սէրն ու յարգանքը։

Ահա յարատեւ գործունէութիւն մը, որ անգամ մը եւս հանրութեան կը պարզէ, թէ Հայ Օգնութեան Միութիւնը գործի կազմակերպութիւն է եւ կեանքի կոչուած է ծառայելու

իրեն իսկ ծնունդ տուած հայ ժողովուրդին, իր հայրենիքին, Արցախին, Ջաւախքին եւ բոլոր անոնց, որոնք իր կարիքը ունին։

«Ժողովուրդիս հետ, Ժողովուրդիս Համար»։

Իմաստալից այս կարգախօսով կ՚առաջնորդուի ու կը գործէ ՀՕՄը։ Արդար հաստատում մը, որուն մեծագոյնը փաստը դուք էք սիրելի ներկաներ։ Ձեր եւ ձեր նմաններու հաւատքին,

զօրակցութեան ու քաջալերանքին շնորհիւ է, որ Մայր մասնաճիւղը գոյատեւեց եւ պիտի շարունակէ գործել։

Բնական է, որ մասնաճիւղը գոյատեւեց շնորհիւ իր անցեալի եւ ներկայի ղեկավարներուն, անձնազոհ անդամուհիներուն եւ մանաւանդ իրեն հաւատք ընծայող համակիրներուն:

Այս պահուն, ՀՕՄի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան անունով  հպարտանքով կը շնորհաւորեմ ՀՕՄի Հոլիվուտի «Մայր» մասնաճիւղի 100ամեակը։

Նոր ոյժ եւ կորով կը մաղթեմ անոր անձնուէր անդամներուն, այն հաստատ համոզումով, որ ան պիտի շարունակէ հաւատարիմ ծառան հանդիսանալ իր ժողովուրդին:

Հարթ ու կանաչ ճանապարհ կը մաղթենք «Մայր» մասնաճիւղին: Մենք երախտապարտ ենք մասնաճիւղի բոլոր անդամներուն, իրենց անսակարկ զոհողութեանց համար։

Մենք երախտապարտ ենք շրջանի Ս. Կարապետ եղկեղեցւոյ Հովիւին եւ հոգաբարձութեան, ՀՅԴ Գարեգին Նժդեհ Կոմիտէին, ՀՄԸՄի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին, Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս

Ազգային վարժարանին որոնք համերաշխութեամբ կը գործեն ՀՕՄի Մայր մասնաճիւղին հետ, թեւ ու թիկունք կանգնելով, զօրակցելով եւ խրախուսելով անոր աշխատանքներու

յաջողութիւնները։

Կեցցէ՛ ՀՕՄը եւ անոր ծնունդ տուած հայ ժողովուրդը:

Շնորհակալութիւն:

Իսկ այժմ բեմ կը հրաւիրեմ ՀՕՄի Մայր Մասնաճիւղի ատենապետուհի Ընկհ. Մարկօ Սերոբեանը

Ինչպէս նաեւ Մայր Մասնաճիւղի Շաբաօրեայ վարժարանի տնօրէն ընկհ. Յասմիկ Խաչատրեանը, որպէսզի Շրջանային Վարչութեան կողմէ Մասնաճիւղին եւ Շաբաթօրեայ վարժարանին

գնահատագրերը յանձնենք իրենց։

Post a comment