Blog

Speech Delivered by ARS Regional Executive Chairperson Silva Poladian – ARS Nairy Chapter’s 50th Anniversary Event (April 29, 2018) – Armenian

Բարձրաշնորհ Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, Առաջնորդ՝ Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի, Արժանապատիւ Միւռոն Ծ. Վարդապետ Ազնիկեան, ՀՕՄի Կեդր. Վարչութեան անդամ համեստափայլ ընկհ. Ռիթա Հինդլեան, Յարգելի քոյր Կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հիւրեր, համակիրներ եւ Շատ սիրելի ՀՕՄուհիներ`

Ամէն անգամ, որ ամեակ մը կը նշուի շրջանի ՀՕՄի իրականութեան մէջ, բոլորիս սրտերը ուրախութեամբ կը լեցուին, որովհետեւ անգամ մը եւս յաջողութեամբ կը փակենք հարուստ հանգրուան մը ՀՕՄի պատմութեան մէջ եւ նորանոր նուաճումներու էջ մը կը բանանք մեր առաջ։

Այսօր, հերթը ՀՕՄի Մոնթեպելլոյի Նայիրի մասնաճիւղինն է, որուն 50ամեակը կը տօնախմբենք հայկական գեղեցիկ այս սրահէն ներս։

28 Մայիս 1968ին, 20 ՀՕՄուհիներով սկիզբ առած ՀՕՄի Նայիրի մասնաճիւղի հիմնադրութիւնը, Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան 50-ամեակին զուգադիպելով, ինքնին արդէն պատմութիւն մը կը ներկայացնէ, ուր արձանագրուած է հայկականութիւն, ազգասիրութիւն, զոհողութիւն, ծառայութիւն եւ նուիրում։

Այս բառերը պարզ արտայայտութիւններ չեն։

Այս բառերը կը ներկայացնեն մասնաճիւղ մը, որ ամբողջ յիսուն տարիներ օժանդակեց ոչ միայն իր անմիջական շրջապատին, այլ նաեւ իր սահմաններէն դուրս բոլոր անոնց, որոնք օգնութեան կարիքը ունեցան. Լիբանան-Սուրիայէն մինչեւ Հայաստան, Արցախ եւ Ջաւախք։

Հայկականութենէ եւ մանաւանդ ազգասիրութենէ մղուած, այս մասնաճիւղը օտար վարժարաններ յաճախող հայ երեխային մեր մայրենի լեզուն սորվեցնելու համար, իր Շաբաթօրեայ վարժարանը բացաւ, որ 37 տարիներէ ի վեր իր նպատակին կը ծառայէ եւ առանց վարանումի նոյն ոգիով պիտի շարունակէ ազգային իր այս պարտականութիւնը։

Աւելի՛ն, Նայիրի մասնաճիւղը եղաւ այն միակը, որ ՀՕՄէն ներս ունեցաւ իր հինգ աստղանի մանկամսուրը, ուր հոգածութիւն կը ցուցաբերէ հայ եւ տեղացի մանուկին։

Մասնաճիւղը միշտ դրական արձագանգեց ՀՕՄի Կեդրոնական եւ Շրջանային Վարչութեանց դիմումներուն, մնայուն ներկայութիւն եղաւ շրջանի ազգային կեանքէն ներս, որուն համար հպարտութեամբ կարելի յայտարարել, թէ ան կը վայելէ իր շրջապատի սէրն ու յարգանքը։

Բնական է, որ այս բոլորը իրականացան շնորհիւ մասնաճիւղի նուիրեալ անդամներուն, ղեկավարներուն եւ համակիրներուն, որոնք հաւատալով ՀՕՄի «Ժողովուրդիս հետ, Ժողովուրդիս Համար» կարգախօսին, նուիրումով գործեցին եւ երբեք չզլացան իրենց նիւթական եւ բարոյական օժանդակութիւնը մասնաճիւղին հանդէպ։

ՀՕՄի Շրջանային Վարչութեան անունով  կը շնորհաւորեմ ՀՕՄի Նայիրի մասնաճիւղի 50ամեակը եւ մեծապէս կը գնահատեմ անոր հինգ տասնամեակներու արդիւնաբեր աշխատանքն ու համագործակցութիւնը շրջանի Ս. Խաչ Մայր Տաճարի, ՀՅԴ Դրօ Կոմիտէութեան, Տեղական եւ քոյր կազմակերպութիւններու հետ, որոնք մեծապէս նպաստեցին համայնքի աշխատանքներու յաջողութեան։

Թող արեւը միշտ շողայ այս մասնաճիւղի գլխուն վրայ, որպէսզի ան առաւել գօտեպնդուած շարունակէ նուիրական իր ծառայութիւնը հայ ժողովուրդի նկատմամբ։

Շնորհակալութիւն բոլորիդ։

* * *

Իսկ այժմ բեմ կը հրաւիրեմ ՀՕՄի Նայիրի Մասնաճիւղի ատենապետուհի Ընկհ. Սօնա Ֆընտըքեանը որպէսզի Շրջանային Վարչութեան կողմէ Մասնաճիւղին գնահատագիր մը յանձնեմ։

Պիտի խնդրեմ նաեւ մասնաճիւղի մօտ Շրջանային Վարչութեան կապ ընկհ. Անիթա Ալթունեանը ընկերակցի ինծի։

Մասնաճիւղի Գնահատագիրը կ՚ըսէ

ԳՆԱՀԱՏԱԳԻՐ

Կը Շնորհաւորենք ՀՕՄի Մոնթեպելլոյի

Նայիրի մասնաճիւղի 50ամեակը

Եւ բարձր կը գնահատենք

մասնաճիւղի հինգ տասնամեակներու

անվերապահ ծառայութիւնը գաղութէն ներս։

 

Մարդասիրական անուրանալի այս աշխատանքը արդիւնքն է մասնաճիւղի վարչութեանց  բոլոր կազմերուն եւ նուիրեալ անդամուհիներուն։

 

ՀՕՄԻ ԱՄՆԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

 

29 ԱՊՐԻԼ 2018

ՄՈՆԹԵՊԵԼԼՕ, ՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ

Post a comment