6

ARS-WUSA Raises Over $600K During Gala 2023 with 550 Guests

GLENDALE, CA— Over $600,000 was raised on the occasion of the ARS Gala 2023 held on March 12th at Taglyan Compex in Los Angeles, CA, marking the 40th Anniversary of the establishment of the Armenian Relief Society (ARS) of Western USA. In a show of support for the many local and international needs that the ARS is spearheading throughout Artsakh, Armenia, Javakhk, Lebanon, and earthquake-ravaged Syria, 550 guests were in attendance, including elected officials, community leaders, representatives of sister and local organizations, ARS members, and generous supporters.

The program began with master of ceremonies Tatevik Ekezian and Vruir Tadevosian inviting tenor Raffi Kerbabian to sing the USA, Armenia and ARS anthems, which was followed by the invocation by Bishop Torkom Donoyan, Prelate of the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America. Bishop Donoyan blessed the ARS leadership and chapters, as well as the benefactors, for upholding the unique character and mission of the ARS with unparalleled local and international service delivery to Armenia, Artsakh, Javakhk and the Diaspora.

The program continued with a moment of silence for the fallen, who defended the homeland and the victims of the earthquake in Syria.

Introduction of guests included Arch. Barkev Martirosyan (former Prelate of Artsakh), Very Rev. Fr. Armenag Bedrossian representing Bishop Mikael Mouradian of the Armenian Catholic Church; ARS Central Executive Board Chairperson Dr. Nyree Derderian and board members Maral Matossian and Arousyak Melkonian; Armenian Revolutionary Federation Central Committee Chairperson Daron Der Khatchadourian and members; Armenian Cultural Foundation Board of Directors member Dr. Mireille Hamparian; Central Executive Council member of the Catholicosate of the Great House of Cilicia Rostom Aintablian; Western Prelacy Executive Council member Dzovig Zetlian.

Elected officials, who attended the gala, included California State Senator Anthony Portantino; California State Assemblymember Laura Friedman; Anna Mouradian, Chief Deputy of the Office of Los Angeles County Supervisor Kathryn Barger; City of Glendale Mayor Ardy Kassakhian and Councilmember Elen Asatryan; City of Burbank Councilmember Zizette Mullins; and Mary Hovaguimian, representative of the Office of Congressman Adam Schiff.

ARS of Western USA Regional Executive Chairperson, Vicky Marashlian, delivered the board’s message, thanking supporters and dedicated volunteers for enabling the ARS to meet the challenges of individuals and communities in need in Armenia, Artsakh, and Diasporan communities worldwide, including Lebanon and Syria — a sad reminder to the similar circumstances that the ARS encountered when it was founded over a century ago.

She extended appreciation to Mr. & Mrs. Jack and Zarig Youredjian, who have become the Banquet Sponsors for two consecutive years. She also thanked the Yemenidjian and Koujakian families, as well as the ARS Las Vegas Shoushi Chapter Verjine Koujakian Saturday School, for their grand contribution in memory of their beloved mother and school’s founder Ungh. Verjine Koujakian. Marashlian stated that “your mother’s legacy remains in our hearts and will make a monumental impact on the lives of so many in our young and future generation. The support we collectively provide inspires hope for a better tomorrow for generations to come. We will continue to advance our mission in serving the educational, humanitarian, cultural, health and welfare needs for the betterment of our society while standing true to our motto: With the People, for the People.”

Marashlian acknowledge the efforts of the event organizing committee, headed by Annie Kechichian, as well as the assistance from the ARS regional office General Manager, Jasik Jarahian, and Director of Operations of the ARS Social Services, Talar Aintablian.

The candle lighting ceremony was a chance to remember those who came before and to reaffirm our commitment to continue their legacy. A video presentation about the history and present programs of the ARS of Western USA, as well as one dedicated to the memory of Ungerouhi Verjine Koujakian were shown.

Gala banquet sponsors Mr. & Mrs. Jack and Zarig Youredjian were honored with a plaque presented by Vicky Marashlian for their continued support. This year, the couple donated $50,000 to the ARS. Mr. Youredjian, whose wife is a member of the “Gars” chapter, upon receiving the plaque, thanked all the ARS chapters for the amazing work that they do for the community.

Gala benefactors, the Yemenidjian and Koujakian families, donated $250,000 in memory of Verjine Koujakian, who was an ARS member and a steadfast supporter of Armenian education. During the event, a surprise announcement was made that Alex and Arda Yemenidjian’s son, Mr. & Mrs. Armen and Anoush Yemenidjian, made a $25,000 donation in their grandmother’s memory.

Marashlian handed a plaque in memory of Ungerouhi Verjine Koujakian to Arda Yemenidjian, who passed it on to the ARS Las Vegas “Shoushi” Chapter Executive Chairperson Siroun Bedirian. Bedirian expressed her appreciation to the Regional Executive and the Koujakian family, her fellow-members’ delight that the seeds of education that Ungh. Verjine Koujakian planted 30 years ago in the desert of Las Vegas continues to yield new generations, who ensure that the Armenian language and culture prosper.

On behalf of the Koujakian and Yemenidjian families, Arda Yemenidjian expressed her gratitude to the ARS for the beautiful tribute honoring their mother’s legacy. She recalled that her mother “was ahead of her time, always educating herself, and always making sure we prepare and educate the next generation. ARS was very close to her heart. With her devotion to the ARS cause, our mother stood on the shoulders of thousands of ARS volunteers around the world…Those volunteers are our real heroes of this humanitarian triumph that is the ARS and we are very proud of our mother for having played a small role in the selfless charitable mission of the ARS”.
Thereafter, Marashlian made an announcement that a second anonymous donation of $25,000 was made, raising the total amount of donations to $600,000.

The subdued entertainment continued with performers such as 9-year-old Darren Chilingirian, Andre and Ani Ohanyan, Sofi Mkheyan, Aida Sargsyan, and Gevorg Sirekanyan.

As the program ended, guests who had participated in the silent auction with many donated items picked up their winnings.

The Armenian Relief Society of Western USA, split from the ARS of North America to become a separate region in 1984 and with regional headquarters in Glendale, Calif., has 23 chapters with 1,100 members in four western states. The ARS operates a Social Services Division and Child, Youth, and Family Guidance Center, 15 one-day schools, a day-care, and funds numerous youth programs, scholarships, and relief efforts.


Աւելի Քան 600 Հազար Տոլար ՀանգանակուեցաւՀՕՄի Արեւմտեան Շրջանի Կալա 2023ին` 550 Հիւրերով

Կլէնտէյլ, Քալիֆ.- Աւելի քան 600,000 հազար տոլար հանգանակուեցաւ Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Արեւմտեան ԱՄՆի Կալա 2023ին, որ տեղի ունեցաւ Մարտ 12ին Տաղլեան սրահին մէջ եւ նշուեցաւ շրջանի հիմնադրութեան 40-ամեակը: ՀՕՄի Արցախի, Հայաստանի, Ջաւախքի, Լիբանանի եւ երկրաշարժէն աւերուած Սուրիայի համահայկական աշխատանքներուն զօրակցող 550 ներկաներ, ներառեալ ընտրուած քաղաքական դէմքեր, գաղութի ղեկավարներ, ուղեկից եւ տեղական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ՀՕՄի անդամներ եւ ձեռնտու նուիրատուներ:

Տաթեւիկ Էքիզեանի եւ Վրոյր Դաթէւոսեանի հանդիսավարութեամբ յայտագիրը սկսաւ ԱՄՆ-ի, Հայաստանի եւ ՀՕՄի քայլերգներով թենոր Ռաֆֆի Քերպապեանի կատարողութեամբ։ ԱՄՆ-ի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ Թորգոմ Եպս. Տօնոյեան օրհնեց ՀՕՄն ու ՀՕՄի նուիրատուները ըսելով, «Աստուածային օրհնութիւնը անպակաս մնայ ՀՕՄի ընդհանրական կեանքէն, Կեդրոնական Վարչութեան վրայէն, մեր շրջանի Շրջանային Վարչութեան վրայէն եւ բոլոր մասնաճիւղերու վրայէն, որովհետեւ ՀՕՄը իր եզակի նկարագրով եւ իր յատուկ առաքելութեամբ մեր Ազգային, հայրենական ու Հայաստան, Արցախ, Ջաւախք եւ սփիւռս աշխարհի շատ յատուկ անմրցելի ծառայութիւն կը կատարէ որու համար մենք … բոլորս կը խոնարհինք ՀՕՄի ծառայութեան առջեւ»։

Յայտագիրը շարունակուեցաւ մէկ վայրկեան յոտընկայս յարգելով յիշատակը Հայաստանի պաշտպանութեան զօհուած հերոսներուն եւ Սուրիոյ երկրաշարժի զոհերուն։

Պատւոյ հիւրերու շարքին էին Տ. Պարգեւ Արք. Մարտիրոսեան (Արցախի նախկին Առաջնորդ), Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի եւ Գանատայի Արհիապատիւ Տէր Միքայէլ Եպս. Մուրատեանի ներկայացուցիչ Տ. Արմենակ վրդ. Պետրոսեան, ՀՕՄի Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Դոկտ. Նայիրի Տէրտէրեան եւ անդամներ Մարալ Մաթոսեան եւ Արուսեակ Մելքոնեան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի Ատենապետ Տարօն Տէր Խաչատուրեան եւ անդամներ, Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան վարչութեան ներկայացուցիչ Դոկտ. Միրէյ Համբարեան, Ազգային Առաջնորդարանի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Ռոստոմ Այնթապլեան, եւ Ազգային Վարչութեան Անդամ Ծովիկ Զէյթլեան:

Ընտրուած քաղաքական ներկայացուցիչներու կարգին էին Քալիֆորնիայի Նահանգային Ծերակոյտի անդամ Անթոնի Փորթոնթինօ, Նահանգային Խորհրդարանի անդամ Լորա Ֆրիտմըն, Լոս Անճելըս Գաւառի Վերահսկիչ Քեթրին Պարկըրի ներկայացուցիչ Աննա Մուրատեան, Արտաշէս Քասախեան Կլէնտէյլ քաղաքի քաղաքապէտը, Կլենտէյլի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Էլլէն Ասատրեան, Պըրպէնքի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Զիզէթ Մալինզ, ինչպէս նաեւ քոնկրեսական Ատամ Շիֆի ներկայացուցիչ Մարի Յովակիմեան։

ՀՕՄի Արեւմտեան Շրջանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետուհի Վիքի Մարաշլեան փոխանցեց վարչութեան խօսքը, ըսելով, «Չորս տասնամեակներ շարունակ ՀՕՄի մեր ակնառու միաւորը, իր նուիրեալ ընկերուհիներուն անխոնջ փաղանքով, հոգեկան ու ֆիզիքական անքակտելի կապերով ապրած է հայ ժողովուրդի մութ թէ լուսաւոր օրերուն մէջ: Շրջանս կարողացաւ իր նիւթական եւ բարոյական անընդհատ օգնութիւնը հասցնել հայրենի աղէտեալ շրջաններուն եւ սփիւռքի հայրենակիցներուն, ու կը շարունակէ նոյն ոգիով»: Ան աեւելցուց, «վստահ եղէք թէ կը ցանկանայինք որ այս ձեռնարկի հասոյթը հատկացուէր մեր ամբողջական եւ միասնական հայրենիքի զարգացման, հայրենիքի բարգաւաճման եւ հայ ազգի բարօրութեան: Ցաւոք սրտի՝ այս չէ այսօրուայ իրականութիւնը: Պարտաւոր ենք մեր ուղղութիւնը կեդրոնացնել լայնածաւալ մեր աշխատանքներուն տեղական եւ միջազգային գետնի վրայ՝ հասնելու մեր ժողովուրդին կարիքներուն, վտանգուած հայրենիքին, տեղահան եղած ընտանիքներու, զոհուած ազատամարտիկներու ծնողազուրկ երեխաներու եւ այրիներու, աղէտէ տուժած Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ ապրող անյոյս հայ ժողովուրդին, եւ բազմազան այլ ծրագիրներու»։

Մարաշլեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց Տէր եւ Տիկ. Ճագ եւ Զարիկ Եուրեճեաններուն, որոնք երկու յաջորդական տարիներ սրտաբուխ կերպով ստանցնեցին ՀՕՄի Կալա ձեռնարկներու հովանաւորութիւնը, ինչպէս նաեւ Եմենիճեան եւ Քուճաքեան ընտանիքներուն, եւ ՀՕՄի Լաս Վէկաս Շուշի Մասնաճիւղի Վերժին Քուճաքեան Շաբաթօրեայ Վարժարանին, որ, ի յիշատակ իրենց մօր եւ վարժարանի հիմնադրին, առատաձեռն եւ իշխանական նուիրատուութիւն կատարեցին նպաստելու կարեւորագոյն ծրագիրներու:

Շնորհակալութիւն յայտնուեցաւ նաեւ Կազմակերպիչ յանձնախումբին, որուն ատենապետութիւնը ստանձնած էր Անի Քէշիշեան, եւ օգնութիւն ստացած Շրջանային Վարչութեան գրասենեակի տնօրէն Ժասիկ Ջարահեանէն եւ Ընկերային Ծառայութեան Տնօրէն Դալար Այնթապլեանէն։

Ընկերուհին իր խօսքը աւարտեց ըսելով՝ «Հաւատարիմ ըլլալով “Ժողովուրդիս Հետ, Ժողովուրդիս Համար” իր կարգախօսին, աւելի քան մէկ դար ապրած ՀՕՄը, ձեռք ձեռքի տուած իր անհամար համակիրներուն, ու իր ազգաշէն գործունէութեան զօրավիգ կանգնած հայ ժողովուրդին, անընկուն կամքով ու հաւատքով պիտի շարունակէ բարձր պահել մարդասիրական իր երկնագոյն դրօշը՝ մինչեւ մեր ազգային երազանքներու իրականացման պանծալի օրը»:

Մոմավառութեան արարողութիւնը առիթ տուաւ որ յիշատակուին անոնք որոնք եկան, գործեցին ու անցան, ինչպէս նաեւ առիթ տալու որ վերահաստատուի մեր յանձնառութիւնը ՀՕՄի առաքելութիւնը շարունակելու։ Ցուցադրուեցան ՀՕՄի շրջանի պատմութեան եւ ներկայ աշխատանքներուն վերաբերեալ տեսաերիզ մը, նաեւ հանգուցեալ Վերժին Գուճաքեանի յիշատակին նուիրուած տեսաերիզ մը։

Ընկերուհի Վիքի Մարաշլեան յուշատախտակ մը յանձնեց ձեռնարկի հովանաւորներ Տէր եւ Տիկին Յակոբ (Ճէք) եւ Զարիկ Եուրէճեաններուն իրենց շարունակական ներդրումներուն համար՝ որ այս տարի 50,000 տոլար էր։ Բարերարը, որուն կողակիցը ՀՕՄի Կարս Մասնաճիւղի անդամ է, շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ՀՕՄի մասնաճիւղերուն ի նպաստ գաղութին իրենց կատարած հիանալի աշխատանքներուն համար։

Կալային գլխաւոր բարերարներ՝ Եմենիճեան եւ Գուճաքեան ընտանիքեները, նուիրած էին 250,000 տոլար ի յիշատակ իրենց մօր ։ Ընկերուհի Վերժինը ՀՕՄի անդամ եղած էր եւ հայեցի կրթութեան ջատագով։ Ձեռնարկին ընթացքին անակնկալ 25,000 տոլարի նուիրատուութիւն եւս յայտարարուեցաւ Ալեքս եւ Արտա Եմենիճեաններու որդիին՝ Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Անուշ Եմենիճեանին կողմէ ի յիշատակ իրենց մեծ մօր:

Ընկերուհի Վերժին Գուճաքեանի յիշատակի յուշատախտակը նախ փոխանցուեցաւ Արտա Եմենիճեանին, որ իր կարգին զայն փոխանցեց ՀՕՄի Լաս Վեկաս Շուշի Մասնաճիւղի Վարչութեան Ատենապետուհի Սիրուն Պետիրեանին։ Պետիրեան յայտնեց թէ իրենք շատ հպարտ են որ իրենց ընկերուհի Գուճաքեանը որ 30 տարիներ առաջ Լաս Վեկասի անապատին մէջ սկսած էր ցանել հայ ազգի հոգի եւ հայապահպանման հունտեր, այսօր իրենց մէջ ունին անոր ցանած ծիլերը որոք իրեն հայապահպանման քայլերուն կը հետեւին շարունակելով հայ լեզուի ու մշակոյթի փոխանցումը։

Գուճաքեան եւ Եմենիճեան ընտանիքներուն անունով խօսք առնելով Արտա Եմենիճեանը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց իրենց մօր ժառանգութիւնը յարգող գեղեցիկ երեւոյթին նկատմամբ յիշելով թէ իրենց մայրը իր ժամանակակիցներէն յառաջադէմ էր, միշտ ինքնազարգացման կը դիմէր եւ միշտ մտահոգ էր յաջորդ սերունդի հայեցի դաստիարակութեամբ։ ՀՕՄը մօտիկ եղած էր իր սրտին եւ ան նուիրուած էր ՀՕՄին, ինչպէս հազարաւոր ՀՕՄուհիներ աշխարհի չորս ծագերուն։ Այդ կամաւորները իսկական հերոսներն են ՀՕՄի մարդասիրական ծրագիրներու իրագործման մէջ։ Մենք հպարտ ենք որ մեր մայրը փոքր դեր մը ունեցած է այդ համաշխարային բարեսիրական առաքելութեան մէջ։

Ընկերուհի Մարաշլեանը յայտարարելով թէ վերջին 25,000 տոլարը, որ անանուն նուիրատուի մը կողմէ էր, օրուան հասոյթը հասցուցած էր 600,000 տոլարի:

Օրուան յատուկ մթնոլորտէն մղուած, ձեռնարկին մասնակցող երաժիշտները՝ 9-ամեայ Տարրըն Չիլինկիրեանը, Անդրէ եւ Անի Օհանեանները, Սոֆի Մխէեանը, Այտա Սարգիսեանը եւ Գէորգ Սիրէկանեանը:

Յայտագրի աւարտին, անոնք որոնք մասնակցած էին լռելեան աճուրդին, վերցուցին իրենց զատած նուէրները։

ՀՕՄ-ի Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանը, ՀՕՄ-ի Հիւսիսային Ամերիկայի շրջանէն բաժնուած էր 1984-ին, կեդրոնատեղի ունենալով Կլէնտէյլ, Քալիֆորնիան։ Շրջանս ունի չորս Նահանգներու վրայ տարածուած 23 մասնաճիւղերու պատկանող շուրջ 1,100 անդամներ։ ՀՕՄը ունի Ընկերային Ծառայութեան բաժանմունք մը, ինչպէս նաեւ Հոգեբանական Կեդրոն մը, 15միօրեայ վարժարաններ, մանկամսուր մը եւ բազմաթիւ երիտասարդական ծրագիրներ, կրթաթոշակներ եւ այլ մարդասիրական օժանդակութեան ծրագիրներ։