News

ARS Sevan Chapter Thanksgiving Luncheon for Artsakh Families

November 29, 2023

Almost 110 people attended the ARS Orange County Sevan Chapter’s Thanksgiving Luncheon to raise funds for Artsakh families on November 12, 2023 at the Harut Barsamian Armenian Center in Santa…

ARS Talin Chapter’s Fundraiser Dinner

November 17, 2023

The ARS La Crescenta Talin Chapter’s Fundraiser benefiting forcibly displaced families of Artskah was held on Wednesday November 15, 2023 at the Meher & Satig Der Ohanessian Youth Center in…

ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՎ ԿԸ ՄԻԱՆԱՆ Հ.Օ.Մ.Ի ՇԱՐՔԵՐՈՒՆ

May 8, 2023

Հ.Օ.Մ.ի Պըրպէնքի «Արազ» մասնաճիւղի հերթական 9րդ ժողովը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, Մայիս 03, 2023-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Պըրպէնքի «Պեշիր Մարտիրոսեան» երիտասարդաց կեդրոնէն ներս:Նախքան ժողովի սկսիլը, տեղի ունեցաւ նորագիրներու երդման արարողութիւն: Կնքամայրութեամբ՝…