News

ARS of Western USA Chosen as a 2023 Nonprofit of the Year by Assemblymember Laura Friedman

June 7, 2023

The Armenian Relief Society of Western USA is proud to announce it was selected as a 2023 California Nonprofit of the Year by Assemblymember Laura Friedman of the 44th Assembly…

Outstanding High School Graduates’ Awards Night 2023

June 7, 2023

The ARS Regional Executive Board hosted its Outstanding High School Graduates’ Awards Ceremony on June 5, 2023 at the ARS Regional Headquarters. Chapters provided scholarship awards to local Armenian and…

ANCA Policy Seminar 2023

June 6, 2023

ARS Regional Executive Board members Anush Chalian and Christina Khanjian, as well as ARS Central Executive Chairperson Dr. Nyree Derderian and chapter members, participated in the ANCA Policy Seminar at…

ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՎ ԿԸ ՄԻԱՆԱՆ Հ.Օ.Մ.Ի ՇԱՐՔԵՐՈՒՆ

May 8, 2023

Հ.Օ.Մ.ի Պըրպէնքի «Արազ» մասնաճիւղի հերթական 9րդ ժողովը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, Մայիս 03, 2023-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Պըրպէնքի «Պեշիր Մարտիրոսեան» երիտասարդաց կեդրոնէն ներս:Նախքան ժողովի սկսիլը, տեղի ունեցաւ նորագիրներու երդման արարողութիւն: Կնքամայրութեամբ՝…

Cultural Program for ARS One-Day Schools

May 3, 2023

Organized by the Board of Regents of ARS Schools, ARS one-day school students performed during a cultural program on April 29, 2023 at the Armenak Der Bedrossian Hall of St.…

Special Reception Honoring Senator Anthony J. Portantino

May 3, 2023

ARS Regional Executive Board Chairperson Vicky Marashlian attended a special reception on April 27, 2023 honoring Senator Anthony J. Portantino, who was presented with the Pontifical Encyclical of His Holiness…