ANCA Policy Seminar 2023

ARS Regional Executive Board members Anush Chalian and Christina Khanjian, as well as ARS Central Executive Chairperson Dr. Nyree Derderian and chapter members, participated in the ANCA Policy Seminar at…

Read More

ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ԵՐԴՈՒՄ ՏԱԼՈՎ ԿԸ ՄԻԱՆԱՆ Հ.Օ.Մ.Ի ՇԱՐՔԵՐՈՒՆ

Հ.Օ.Մ.ի Պըրպէնքի «Արազ» մասնաճիւղի հերթական 9րդ ժողովը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, Մայիս 03, 2023-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Պըրպէնքի «Պեշիր Մարտիրոսեան» երիտասարդաց կեդրոնէն ներս:Նախքան ժողովի սկսիլը, տեղի ունեցաւ նորագիրներու երդման արարողութիւն: Կնքամայրութեամբ՝…

Read More